Chủ điểm: Gia đình - Đề tài: Chọn hình theo mẫu - Lớp : Mầm

Chia sẻ: phuonguyen123

Tham khảo tài liệu 'chủ điểm: gia đình - đề tài: chọn hình theo mẫu - lớp : mầm', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Chủ điểm: Gia đình - Đề tài: Chọn hình theo mẫu - Lớp : Mầm

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch i m: Gia ình
tài: Ch n hình theo m u
L p:M m
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com


I. M c ích yêu c u:

- Tr nh n bi t và g i tên các hình vuông, hình tròn, hình tam giác,
ch nh t.

- Nh n bi t các v t trong gia ình có d ng hình tròn, hình vuông,
hình ch nh t.

- Rèn luy n kh năng quan sát, so sánh c a tr .

- Nh n bi t và phân bi t các màu s c ơn gi n: vàng, xanh, .

- Phát tri n ngôn ng , nh c nh tr nói tr n câu, nói úng, không nói
tr ng, nói c c l c.

- Tr bi t chơi cùng các b n, l ng nghe và th c hi n các ho t ng c a
cô. Yêu thương và như ng nh n b n.

II. Chu n b :

- M i tr 2 – 3 hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình ch nh t.
M i lo i có kích thư c b ng nhau nhưng màu s c khác nhau.

- M t b hình cho giáo viên gi ng v i tr .

- Các th hình dùng trong gia ình có d ng hình vuông, tròn, ch
nh t, tam giác.

- M i tr m t t gi y kh A4 trong ó có các hình trên.

III. Ho t ng:

1. Ho t ng 1: ây là hình gì?

Cô cho t t c hình m u c a cô vào m t túi ho c m t h p quà.Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
T o tình hu ng: bác g u t ng quà cho l p mình, ho c các b n hình
hình h c n chơi v i l p mình (trên hình m u c a cô có th v m t, mũi,
mi ng, t o tình hu ng sinh ng).

Cô l n lư t l y ra t ng hình và t câu h i khuy n khích tr g i
tên và nêu màu s c c a hình ó.

- ây là hình gì?

- Hình có màu gì?

M i m t vài tr tr l i, sau ó cô cho c l p nh c l i. N u tr
không tr l i ư c, cô nói tên và màu s c c a hình r i yêu c u tr nh c
l i.

Ho t ng 2: Bé ch n v t.

Chia l p thành 2 nhóm, m t nhóm b n nam và m t nhóm b n n .

m i nhóm có m t b ng n (ho c b ng gi y rô ki) trên m i b ng
chia làm 5 ô có dán 4 hình: vuông, tròn, tam giác, ch nh t.

Khi cô hô: gió th i, gió th i.

Th i các b n tìm xem xung quanh l p mình có hình các v t
trong gia ình l y dán vào ô có hình d ng tương ng.

Sau khi tr dán xong, cô cho tr n l n lư t t ng b ng, nh n xét
xem tr dán úng chưa? s a sai cho tr .

L y m t vài th hình v t và h i l i tr : v t này có d ng hình
gì?

Ho t ng 3: trò chơi: Thi xem ai ch n hình nhanh.

M i tr v góc l y cho mình m t r trong ó có các hình hình h c.Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Tr l ng nghe cô, khi cô g i tên hình b t kỳ và yêu c u tr ch n
úng hình giơ lên ng th i nói tên hình.

Cho tr tô màu các hình hình h c theo ý thích.

K t thúc
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản