Chủ điểm: Thế giới thực vật - Đề tài: Hoa cánh tròn và hoa cánh dài - Lớp : Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
216
lượt xem
34
download

Chủ điểm: Thế giới thực vật - Đề tài: Hoa cánh tròn và hoa cánh dài - Lớp : Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chủ điểm: thế giới thực vật - đề tài: hoa cánh tròn và hoa cánh dài - lớp : mầm', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ điểm: Thế giới thực vật - Đề tài: Hoa cánh tròn và hoa cánh dài - Lớp : Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Th gi i th c v t tài: Hoa cánh tròn và hoa cánh dài L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr g i tên ư c m t s lo i hoa, phân bi t chúng qua hình d ng cách hoa: cánh tròn và cánh dài. - Tr nh n bi t và phân bi t lá hoa cúc và hoa h ng. - Rèn k năng m n 3, phân nhóm trong ph m vi 3. - Giáo d c tr tình yêu thiên nhiên, yêu cái p, phát tri n tình c m th m m . - Bi t vâng l i cô, như ng nh n b n, bi t yêu quý và b o v thiên nhiên. II. Chu n b : - Hoa cánh tròn: hoa h ng (3 màu: vàng, tr ng, ), m i lo i 3 bông hoa. - Hoa cánh dài: hoa cúc (3 màu: vàng, tr ng, tím), m i lo i 3 bông hoa. - Hoa gi y: hoa h ng, hoa cúc, 3 màu, m i màu 3 bông hoa. - Lá hoa h ng, hoa cúc (b ng gi y), m i lo i 9 – 10 lá. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Bé bi t hoa gì? Cô cho tr quan sát l n lư t hai b c tranh Tranh 1: có nh ng m nh hình màu bên ngoài, cô g t t t ng m nh hình màu bên ngoài, cho tr oán xem là tranh gì? Sau ó cô g l n lư t h t t t c các m nh và cho tr quan sát b c tranh v hoa. Tranh 2: cô cũng cho tr xem tương t như v y. Sau khi quan sát tranh xong, cô cho tr quan sát 2 h p quà, l n lư t m hai h p quà là hai bó hoa, m t bó cúc ( màu) và m t h p là bó hoa h ng ( màu). Cho tr quan sát v màu s c, hình d ng cánh hoa, so sánh hình d ng cánh hoa, lá cành hoa, so sánh lá hoa: g i tên các bông hoa. Cô phát cho m i tr m t bông qua quan sát, sau ó tr i hoa cho nhau so sánh. (Chú ý b h t gai cành hoa h ng) àm tho i v i tr c ng c ki n th c v hai lo i hoa cho tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cho tr m s hoa m i lo i, m i màu. Ho t ng 2: Ch n lá cho hoa: M i tr v góc ch n r c a mình trong ó có nh ng lá hoa h ng và nh ng lá hoa cúc, m i b n s ư c phát 3 bông hoa (g m hai lo i: hoa h ng và hoa cúc) Tr ch n nh ng chi c lá g n lên hoa c a mình cho phù h p. Sau khi g n lá cho hoa xong, tr nh ng bông hoa trư c m t, hoa cúc b qua bên ph i c a tr , hoa h ng b qua bên trái c a tr . m s hoa m i lo i, g n ch s thích h p cho m i lo i hoa Ho t ng 3: B c tranh c a bé. Chia tr thành 2, 3 nhóm, m i nhóm có r g m cánh hoa tròn, dài màu s c, lá, keo dán và m t t gi y l n. M i nhóm s d ng nh ng dùng trong r c a mình t o thành b c tranh vư n hoa theo ý thích. Tr bi t k t h p cùng nhau t o nên b c tranh v i nhi u bông hoa. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản