Chủ điểm: Thế giới thực vật - Đề tài: Món quà của thỏ con - Lớp : Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
249
lượt xem
40
download

Chủ điểm: Thế giới thực vật - Đề tài: Món quà của thỏ con - Lớp : Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chủ điểm: thế giới thực vật - đề tài: món quà của thỏ con - lớp : mầm', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ điểm: Thế giới thực vật - Đề tài: Món quà của thỏ con - Lớp : Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Th gi i th c v t tài: Món quà c a th con L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr m úng s lư ng 3 trên các i tư ng. - Tr g i tên qu cam, nh n bi t c i m bên ngoài, hình d ng, màu s c, v c a qu cam. - Rèn luy n k năng c m bút, tô màu, nh n bi t các màu s c. - Phát tri n k năng s , n m, quan sát c a tr . - Giúp tr hi u ư c giá tr dinh dư ng c a trái cây nói riêng và cam nói chung i v i cơ th tr . - Giáo d c tr bi t vâng l i, l phép, hòa ng v i b n. II. Chu n b : -H p ng quà bên trong có 4 trái cam. - Th hình qu cam cho m i tr 3 n 4 qu và m t s th hình các qu khác tr l a ch n. - Gi y v hình ngư i và cam tr tô màu. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - R i th . - Bút màu, r ng d ng c h c t p. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Món quà c a th con. Th con n l p mình chơi và có t ng cho l p mình 1 món quà. Khám phá món quà c a th : Cô cho m t b n lên, m n p h p quà và thò tay vào trong s xem bên trong h p quà là gì? nói cho c l p bi t có gì trong h p quà. M i m t b n khác lên s và oán xem có gì trong h p quà. Cô cho kho ng 3 b n oán. Cô l y m t qu trong h p ra, cho tr quan sát và àm tho i cùng tr : - ây là qu gì? - Nó có màu gì? Cho tr c m, s qu và t câu h i: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Nó có hình gì? - V nó s n sùi hay trơn láng? - Ai ã ăn r i? v c a nó như th nào? Cô bóc trái cam cho tr quan sát v và múi cam. Cho tr quan sát và nh n xét v s s p x p các múi cam, màu s c c a các tép cam trong múi, h t như th nào? Rót cho m i tr m t c c nh nư c cam tr n m th và nói lên v c a nư c cam. Ho t ng 2: Có bao nhiêu trái cam. Cô cho m t tr lên, s trong h p và oán xem trong h p còn bao nhiêu trái cam. Cho kho ng 2 – 3 tr lên s và oán s cam còn l i trong h p. Cô phát cho m i tr m t r , trong ó có th hình các trái cam. Cô l y l n lư t t ng trái cam trong h p x p thành m t hàng. Cô và tr cùng m: M i l n c m t tên s , cô ch vào m t qu cam. (1, 2, 3 qu cam, có t t c 3 qu cam). Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô g i vài tr lên m l i. Cô x p l i 3 qu cam không th ng hàng và cho tr m, cô g i m t vài tr lên ch t ng trái cam và m l i. Cô yêu c u m i tr l y trong r c a mình 2 trái cam trư c m t. Yêu c u tr m l i (2 trái cam). Sau ó cô yêu c u tr l y thêm m t trái trong r ra, th ng hàng v i 2 trái ã l y. Yêu c u tr ml i l n n a (t t c có 3 trái cam). Nh n m nh và cho tr chú ý: hai thêm m t là ba. Ho t ng 3: Nh ng trái cam c a bé. Cô phát cho m i bé 1 t gi y trong ó có 2 ô, ô bên trái là s ngư i (1, 2, 3 ngư i), ô bên ph i là s cam ( 3 qu cam). Tr tô màu s ngư i bên trái, sau ó tô màu s cam ô bên ph i. Tô s cam b ng s ngư i màu xanh, s cam dư ra màu vàng. Sau khi tr tô màu song, cho m t s tr nh n xét b c tranh có bao nhiêu ngư i, có bao nhiêu cam màu xanh và bao nhiêu cam màu vàng. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản