Chủ điểm: Thế giới thực vật - Đề tài: Nhận biết, tập nói Bắp cải

Chia sẻ: ltminhyen

Cây bắp cải .Bắp cải xanh Xanh man mác .Lá cải sắp Sắp vòng tròn

Nội dung Text: Chủ điểm: Thế giới thực vật - Đề tài: Nhận biết, tập nói Bắp cải

 

  1. Chủ điểm: Thế giới thực vật Đề tài: Nhận biết, tập nói: Bắp cải Nhóm lớp: 24-36 tháng
  2. Cây bắp cải
  3. Bắp cải xanh Xanh man mác
  4. Lá cải sắp Sắp vòng tròn
  5. Bắp cải non Nằm ngủ giữa
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản