Chu trình Nitơ trong tự nhiên

Chia sẻ: pencil_6

Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng đối với sinh vật. Trong tự nhiên nitơ tồn tại ở 3 dạng chủ yếu: dạng chất hữu cơ, dạng hợp chất vô cơ và dạng khí. Dự trữ nitơ trong tự nhiên rất lớn. Trong bầu khí quyển có tới 3,9 x 1015 tấn nitơ (chiếm khoảng 75% khối lượng không khí hoặc 78% thể tích không khí).

Nội dung Text: Chu trình Nitơ trong tự nhiên

Chu trình Nitơ trong tự nhiên:

Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng đối với sinh
vật. Trong tự nhiên

nitơ tồn tại ở 3 dạng chủ yếu: dạng chất hữu cơ, dạng
hợp chất vô cơ và dạng khí.

Dự trữ nitơ trong tự nhiên rất lớn. Trong bầu khí
quyển có tới 3,9 x 1015 tấn

nitơ (chiếm khoảng 75% khối lượng không khí hoặc
78% thể tích không khí). Trên

52

mỗi ha đất có một khoảng không khí chứa đến 3,5 –
105 tấn nitơ, với lượng nitơ có

trong không khí này đủ cung cấp dinh dưỡng nitơ cho
cây trồng hàng trăm triệu

năm nếu cây trồng có khả năng đồng hoá được
chúng. Tuy nhiên cây trồng không
thể đồng hoá trực tiếp nguồn nitơ này, mà phải thông
qua hoạt động của vi sinh vật

cố định nitơ cây trồng mới hấp thụ được. Chu trình
nitơ trong tự nhiên được khép

kín là nhờ quá trình cố định nitơ của nhóm vi sinh vật
này.

Vòng tuần nitơ trong tự nhiên được tóm tắt như sau:

N2

(1) (2) Sấm chớp (6)

NH3, HNO3

VSV

Xác động, thực vật và VSV

Thuỷ phân nhờ VSV

(3) (4)

Các sản phẩm phân giải NH4 + NO3

-
(5)

Chất mùn

(1): Sự cố định N2 của vi sinh vật sống tự do.

(2): Sự cố định N2 của vi sinh vật sống cộng sinh.

(3): Quá trình amôn hoá.

(4): Quá trình nitrat hoá.

(5): Quá trình amôn hoá nitrat.

(6): Quá trình phản nitrat hoá.

b. Quá trình amôn hoá:

Trong lớp đất mặt dày khoảng 30 cm bao quanh Trái
Đất có khoảng 3 – 7,5

tỷ tấn nitơ mà phần lớn tồn tại trong các hợp chất hữu
cơ. Sự phân giải các hợp chất

hữu cơ chứa nitơ có ý nghĩa rất lớn trong nông
nghiệp và đối với vòng tuần hoàn

vật chất trong tự nhiên.
Quá trình amôn hoá là quá trình phân giải các hợp
chất hữu cơ chứa nitơ

dưới tác dụng của vi sinh vật thành các chất đơn giản
hơn là NH4

+ hoặc NH3. Vi

sinh vật tham gia vào quá trình này gọi là vi sinh vật
amô
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản