Chức năng của ADN

Chia sẻ: heoxinhkute6

ADN có 2 chức năng: vừa lưu giữ và bảo quản thông tin di truyền vừa truyền thông tin di truyền qua các thế hệ. Thông tin di truyền tức thông tin về cấu trúc của các phân tử prôtêin được mã hóa trong ADN dưới dạng trình tự các bộ ba nulêôtit kế tiếp nhau.

Nội dung Text: Chức năng của ADN

ADN có 2 chức năng : vừa lưu
giữ và bảo quản thông tin di
truyền vừa truyền thông tin di
truyền qua các thế hệ.
a. ADN lưu giữ và bảo quản
thông tin di truyền :
- Thông tin di truyền tức thông
tin về cấu trúc của các phân tử
prôtêin được mã hóa trong ADN
dưới dạng trình tự các bộ ba
nulêôtit kế tiếp nhau, trình tự
này qui định trình tự sắp xếp
của các axit amin trong phân tử
prôtêin được tổng hợp.
- Mỗi đoạn của phân tử ADN
mang thông tin qui định cấu trúc
của một loại prôtêin được gọi là
gen cấu trúc. Bình thường, một
gen cấu trúc chứa khoảng từ 600
đến 1500 cặp nuclêôtit.
b. ADN truyền thông tin di
truyền qua các thế hệ :
- ADN có khả năng tự nhân đôi
và phân li. Sự nhân đôi và phân
li của ADN kết hợp với nhân
đôi và phân li của nhiễm sắc thể
trong phân bào là cơ chế giúp sự
truyền thông tin di truyền từ tế
bào này sang tế bào khác, từ thế
hệ cơ thể này sang thế hệ cơ thể
khác.
- ADN còn có khả năng sao mã
tổng hợp ARN và qua đó điều
khiển giải mã tổng hợp prôtêin.
Prôtêin được tổng hợp tương tác
với môi trường thể hiện tính
trạng của cơ thể.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản