Chức năng nhiệm vụ của phòng marketing

Chia sẻ: sushi000

1/ Phòng marketing là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản