CHƯƠNG 1 :GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MÔN XỬ LÝ ẢNH

Chia sẻ: Trung Trung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
95
lượt xem
32
download

CHƯƠNG 1 :GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MÔN XỬ LÝ ẢNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học viên cần sử dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình (VC++. NET, C#, VB. NET) và biết thêm MathCAD.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 1 :GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MÔN XỬ LÝ ẢNH

 1. BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH Biên soạn: Dr Ngo Huu Phuc 1
 2. CHƯƠNG 0: TÀI LiỆU THAM KHẢO & YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN • Tài liệu tham khảo: – Xử lý ảnh số, Phan Lương Bá, ĐHBKHN, 2002. – Image processing in C, Dwayne Phillips, 2000. – Digital Image Procesing, SE, Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, 2002. • Học viên cần sử dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình (VC++. NET, C#, VB. NET) và biết thêm MathCAD. 2
 3. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN • Trong chương này giới thiệu – tổng quan về ý tưởng và – kỹ thuật sử dụng cho xử lý ảnh 3
 4. NỘI DUNG CHÍNH 1. Cấu tạo ảnh. 2. Xử lý điểm ảnh. 3. Hiệu chỉnh mầu sắc. 4. Biến đổi Fourier. 5. Nhân chập. 6. Lấy mẫu ảnh. 7. Lọc không gian. 8. Lọc nhiễu. 9. Hình thái học. 10. Nén ảnh. 4
 5. 1. Cấu tạo ảnh 5
 6. 1. Cấu tạo ảnh (tiếp) 6
 7. 1. Cấu tạo ảnh (tiếp) 7
 8. 1. Cấu tạo ảnh (tiếp) 8
 9. 1. Cấu tạo ảnh (tiếp) 9
 10. 1. Cấu tạo ảnh (tiếp) 10
 11. Cấu tạo ảnh số: Lượng tử hóa 11
 12. Lấy mẫu và lượng tử hóa 12
 13. Ảnh số Đối với ảnh mầu, mỗi pixel có 3 giá trị; với ảnh đơn sắc, mỗi pixel có một giá trị. •Trong hình vẽ trên, mỗi ô lưới tương ứng với một pixel. •Mỗi ô chứa một giá trị mầu. 13
 14. Ảnh mầu • Ảnh được tạo từ 3 thành phần mầu. • Mỗi thành phần này có thể là nhóm: RED, GREEN, BLUE hoặc CYAN, MAGENTA, YELLOW. • Sự kết hợp của các thành phần trong nhóm tạo nên ảnh mầu. • Như vậy, mỗi điểm ảnh trên ảnh mầu là một vecto 3 thành phần. 14
 15. Thu nhận ảnh mầu 15
 16. Xử lý điểm ảnh 16
 17. Xử lý mầu Cảm nhận mầu sắc của mắt người 17
 18. Cảm nhận mầu và nhận thức mầu Độ chói Mầu sắc Sự bão hòa V ới V ới người ảnh Đối với hệ thống ảnh, được thể hiện dưới dạng: Red, Green và Blue. Trong quá trình xử lý của người, chuyển từ hệ RGB sang cường độ sáng và kênh mầu 18
 19. Biến đổi mầu Việc biến đổi mầu trên ảnh, thực chất là ánh xạ cấu trúc mầu a -> b thông qua một hàm biến đổi Φ. Ví dụ về biến đổi mầu: 19
 20. Biến đổi Fourier 2D của ảnh số Gọi I(r,c) là một ma trận ảnh (một mầu) với R hàng và C cột. Khi đó, I(r,c) có biểu diễn Fourier: với RxC hệ số Fourier: 20
Đồng bộ tài khoản