Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Chương 1: Hàm số một biến số

Chia sẻ: | Ngày:

0
38
views

Nếu như ánh xạ được định nghĩa là một qui tắc tương ứng áp dụng lên hai tập hợp bất kỳ (còn được gọi là tập nguồn và tập đích), mà trong đó mỗi phần tử của tập hợp này (tập hợp nguồn) tương ứng với một và chỉ một phần tử thuộc tập hợp kia (tập hợp đích), thì ta hoàn toàn có thể coi hàm số là một trường hợp đặc biệt của ánh xạ, khi tập nguồn và tập đích đều là tập hợp số....

Chương 1: Hàm số một biến số
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản