Chương 1: Khái quát về kinh tế học

Chia sẻ: Nghiêm Văn Hải | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

1
548
lượt xem
266
download

Chương 1: Khái quát về kinh tế học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương này trình bày khái niệm kinh tế, những vấn đề trung tâm của tổ chức kinh tế. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Khái quát về kinh tế học

  1. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC I. Các khái niệm Kinh tế học là gì?  Lịch sử: Adam Smith (1723 – 1790)  Lý do ra đời của kinh tế học: sự khan hiếm các nguồn tài nguyên (Đất đai, Lao động, Vốn, Năng lực kinh doanh)  Kinh tế học: khoa học về sự lựa chọn  Kinh tế học: khoa học xã hội  Kinh tế học: sự khó khăn trong các quyết định lựa chọn  Kinh tế học vi mô: các chủ thể kinh tế riêng lẻ (người tiêu dùng, nhà sản xuất, ngành sản xuất, thị trường sản phẩm,…)  Kinh tế học vĩ mô: tổng thể nền kinh tế quốc gia (tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế, các chính sách kinh tế vĩ mô,…)  Kinh tế học thực chứng: giải thích các hiện tượng kinh tế (tại sao, như thế nào?)  Kinh tế học chuẩn tắc: đề xuất các khuyến nghị, giải pháp, các chính sách (nên làm gì, làm như thế nào?)
  2. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC I. Các khái niệm Kinh tế học là gì?  Kinh tế học: một định nghĩa khác o Cách thức vận hành nền kinh tế nói chung (vĩ mô) o Cách thức ứng xử của từng chủ thể kinh tế trong nền kinh tế (vi mô)
  3. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC I. Các khái niệm  Phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô  Phương pháp mô hình hoá : mô hình là một sự đơn giản hoá thực tế
  4. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC I. Các khái niệm  Phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô  Xây dựng mô hình: lựa chọn giữa sự đơn giản hoá và sự phức tạp hoá
  5. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC II. Những vấn đề trung tâm của các tổ chức kinh tế 1. Chi phí cơ hội  Chi phí cơ hội (Opportunity Cost)  Phương án tốt nhất bị bỏ qua là chi phí cơ hội của phương án đã chọn
  6. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC II. Những vấn đề trung tâm của các tổ chức kinh tế 1. Chi phí cơ hội  Chi phí cơ hội (Opportunity Cost)
  7. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC II. Những vấn đề trung tâm của các tổ chức kinh tế 1. Chi phí cơ hội  Chi phí cơ hội (Opportunity Cost) 3 triệu 1,7 triệu 3,4 triệu 2 triệu 1,8 triệu 1,5 triệu 4 triệu 1,3 triệu
  8. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC II. Những vấn đề trung tâm của các tổ chức kinh tế 1. Chi phí cơ hội  Chi phí cơ hội (Opportunity Cost)
  9. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC II. Những vấn đề trung tâm của các tổ chức kinh tế 2. Các quyết định cơ bản  Các quyết định cơ bản  Sản xuất cái gì? Bao nhiêu?  Sản xuất như thế nào?  Sản xuất cho ai?  Các mô hình kinh tế  Kinh tế kế hoạch hoá tập trung (kinh tế chỉ huy/mệnh lệnh)  Kinh tế thị trường tự do  Kinh tế hỗn hợp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản