CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Chia sẻ: Trần Quang Thịnh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
465
lượt xem
182
download

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình, qua đó người sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các ngôn ngữ lập trình cụ thể, sử dụng chúng một cách tốt hơn và trên cơ sở kết hợp với lý thuyết chương trình dịch để tạo ra một ngôn ngữ mới. - Cung cấp các xu hướng lập trình để sinh viên có thể tiếp cận nhanh với chúng và có được sự lựa chọn một ngôn ngữ lập trình phù hợp khi cần giải quyết các đề án tin học trong thực tế....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

  1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH X 45 tiết = 3 đơn vị học trình X Giảng viên: Nguyễn Văn Linh X E-mail: nvlinh@ctu.edu.vn X Tel: (84) (71) 831301 Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 1
  2. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.-Terrence W.Part - Programming languages: Design and Implementation (second edition) - Prentice-Hall Iternational Editions 2.- Trung Việt, Ngô - Các khái niệm cơ bản của lập trình - Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, Hà nội - 1993 3.- Jacques LONCHAMP - Les langages de programmation: concetps essentiels évolution et classification - Masson, Pais - 1989 4.- Ngôn ngữ lập trình - Ðại học mở-Bán công thành phố Hồ Chí Minh - 1994 Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 2
  3. NỘI DUNG • Mở đầu • Kiểu dữ liệu • Kiểu dữ liệu sơ cấp • Kiểu dữ liệu có cấu trúc • Kiểu do người dùng định nghĩa • Chương trình con • Ðiều khiển tuần tự • Lập trình hàm • Lập trình logic Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 3
  4. TỔNG QUAN - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình, qua đó người sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các ngôn ngữ lập trình cụ thể, sử dụng chúng một cách tốt hơn và trên cơ sở kết hợp với lý thuyết chương trình dịch để tạo ra một ngôn ngữ mới. - Cung cấp các xu hướng lập trình để sinh viên có thể tiếp cận nhanh với chúng và có được sự lựa chọn một ngôn ngữ lập trình phù hợp khi cần giải quyết các đề án tin học trong thực tế. Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 4
  5. CHƯƠNG 1: MỞ ÐẦU • Khái niệm về ngôn ngữ lập trình • Vai trò của ngôn ngữ lập trình • Lợi ích của việc nghiên cứu NNLT • Các tiêu chuẩn đánh giá một ngôn ngữ tốt Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 5
  6. KHÁI NIỆM VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH • Là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình cho máy tính. • NNLT cũng có từ vựng, cú pháp và ngữ nghĩa. • Ngôn ngữ máy. • Hợp ngữ. • Ngôn ngữ cấp cao. Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 6
  7. VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH • NNLT đóng vai trò là một công cụ giúp con người thực hiện bước cài đặt trong kỹ nghệ phần mềm. • Công cụ đó ngày càng được cải tiến hoàn thiện và có thể nói mọi tiến bộ trong tin học đều thể hiện ra trong NNLT. • NNLT vừa là công cụ vừa là đối tượng nghiên cứu. Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 7
  8. LỢI ÍCH CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU NNLT • Cho phép lựa chọn một NNLT phù hợp với dự án thực tế. • Sử dụng một cách có hiệu quả các công cụ của ngôn ngữ. • Làm tăng vốn kinh nghiệm khi xây dựng các chương trình. • Tạo sự dễ dàng để học một ngôn ngữ mới. • Tạo tiền đề để thiết kế một ngôn ngữ mới. Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 8
  9. CÁC TIÊU CHUẨN ÐÁNH GIÁ MỘT NGÔN NGỮ TỐT Tính dễ đọc. • Sự giản dị • Cấu trúc điều khiển • Kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu • Cú pháp Tính dễ viết. • Sự giản dị • Hỗ trợ cho trừu tượng • Khả năng diễn đạt Ðộ tin cậy. Chi phí Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 9
  10. CÁC TIÊU CHUẨN ÐÁNH GIÁ MỘT NGÔN NGỮ TỐT Ðộ tin cậy. • Kiểm tra kiểu • Xử lý ngoại lệ • Sự lắm tên Chi phí • Đào tạo, cài đặt chương trình • Dịch chương trình, thực hiện chương trình • Bảo trì chương trình. • Mua trình biên dịch Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapter 1 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản