Chương 1: Tổng quan Quản Trị Tài Chính

Chia sẻ: Nguyễn Anh Châu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
280
lượt xem
87
download

Chương 1: Tổng quan Quản Trị Tài Chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Cơ hội nghề nghiệp, Các vấn đề trong thiên niên kỷ mới, Các loại hình doanh nghiệp, Mục tiêu của công ty cổ phần, Các mối quan hệ đại diện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Tổng quan Quản Trị Tài Chính

 1. Chương 1: Tổng quan về Quản trị Tài chính  Cơ hội nghề nghiệp   Các vấn đề trong thiên niên kỷ mới   Các loại hình doanh nghiệp   Mục tiêu của công ty cổ phần  Các mối quan hệ đại diện     1­1
 2. Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh  vực tài chính   Thị trường tiền tệ và thị trường vốn   Đầu tư   Quản trị tài chính      1­2
 3. Trách nhiệm của P. QTTC  Tối đa hóa giá trị cổ phiếu bằng cách:  Dự báo và hoạch định   Quyết định đầu tư và tài trợ   Phối hợp và kiểm tra   Các giao dịch trên thị trường tài chính   Quản trị rủi ro      1­3
 4. Vai trò của tài chính trong một tổ  chức kinh doanh tiêu biểu HĐQT TGĐ PT: KD PT: TC PT: SX GĐNQ KTTr Quản lý Công Nợ Kế toán chi phí/quản trị Quản lý Tồn kho Kế toán tài chính GĐ Ngân sách đầu tư Thuế     1­4
 5. Các vấn đề QTTC trong thiên  niên kỷ mới  Ảnh hưởng của sự  thay đổi tiến bộ kỹ  thuật  Toàn cầu hóa  hoạt động kinh  doanh      1­5
 6. Doanh thu và thu nhập từ hoạt động kinh  doanh quốc tế của 10 cty nổi tiếng năm  2001 Công ty % doanh thu % Thu nhập Coca­Cola 60.8 35.9 Exxon Mobil 69.4 60.2 General Electric 32.6 25.2 General Motors 26.1 60.6 IBM 57.9 48.4 JP Morgan Chase &  35.5 51.7 Co. McDonald’s 63.1 61.7 Merck 18.3 58.1 3M 52.9 47.0 Sears, Roebuck 10.5 7.8     1­6
 7. Các loại hình doanh nghiệp  Một chủ   Hợp doanh  Công ty cổ phần     1­7
 8. Doanh nghiệp một chủ và hợp  doanh  Thuận lợi  Dễ thành lập  Ít bị điều tiết   Không đóng thuế thu nhập cty  Khó khăn  Khó tăng vốn  Trách nhiệm vô hạn  Đời sống giới hạn     1­8
 9. Công ty cổ phần  Thuận lợi  Đời sống vô hạn  Dễ chuyển giao quyền sở hữu  Trách nhiệm hữu hạn  Dễ tăng vốn  Khó khăn  Đóng thuế hai lần   Chi phí thành lập và báo cáo cao     1­9
 10. Mục tiêu tài chính của CTCP  Mục tiêu cơ bản của tài chính là tối đa  hóa sự giàu có của cổ đông, tức là tối  đa hóa giá cổ phiếu.  Cty phải có trách nhiệm nào đó đối với xã  hội?  Tối đa hóa giá cổ phiếu là tốt hay xấu đối  với xã hội?  Cty nên hành xử một cách có đạo đức?     1­10
 11. Tối đa hóa giá CP có giống như  tối đa hóa lợi nhuận?  Không, mặc dù có sự tương quan chặt  giữa giá, EPS, và dòng tiền.  Giá CP hiện tại dựa vào thu nhập hiện  tại, cũng như thu nhập trong tương lai và  dòng tiền.  Vài hoạt động có thể làm tăng thu nhập,  tuy nhiên có thể làm giảm giá cổ phiếu  (và ngược lại).     1­11
 12. Các mối quan hệ đại diện  Quan hệ đại diện tồn tại bất cứ khi nào  một người chủ thuê người quản lý đại  diện cho họ.  Trong CTCP, quan hệ đại diện tồn tại  giữa:  Cổ đông và nhà quản lý  Cổ đông và chủ nợ     1­12
 13. Cổ đông và nhà quản lý  NQL về bản chất thích làm việc vì lợi ích  tốt nhất của riêng họ.  Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi quản  lý:  Chương trình trả thù lao quản lý   Can thiệp trực tiếp của cổ đông  Sự đe dọa bị sa thải  Sự đe dọa bị nuốt chửng     1­13
 14. Cổ đông và chủ nợ   Cổ đông (thông qua NQL) có thể thực  hiện các hoạt động để tối đa hóa giá cổ  phiếu, cái gây ra bất lợi cho chủ nợ.  Về lâu dài, những hành động như thế  làm tăng chi phí vốn nợ và cuối cùng  làm giảm giá cổ phiếu.     1­14
 15. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cổ  phiếu  Dòng tiền dự kiến  cho cổ đông  Thời gian xuất hiện  dòng tiền  Rủi ro của dòng tiền      1­15
 16. Mô hình định giá cơ bản CF CF CF Value =   1 + 2 + + n (1 +k) 1 (1 +k) 2 (1 +k) n n CF           = ∑ t . t = (1 +k) t 1  Ước lượng giá trị tài sản, dòng tiền của từng thời kỳ  t (CFt), đời sống của tài sản (n), và suất chiết khấu  thích hợp (k)  Trong suốt môn học này, chúng ta thảo luận về  việc quản trị tài chính được thực hiện như thế nào  để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.     1­16
 17. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ lớn và sự rủi ro của dòng tiền  Các quyết định của nhà quản trị tài  chính:  Quyết định đầu tư  Quyết định tài trợ  Quyết định về chính sách chi trả cổ tức  Môi trường bên ngoài     1­17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản