Chương 1: Tổng quan thị trường tài chính

Chia sẻ: Chu Minh Duc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
366
lượt xem
123
download

Chương 1: Tổng quan thị trường tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế trong phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị nhằm hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ để đạt được một mục đích nhất định (NEU) Tài chính nghiên cứu cách thức phân bổ các nguồn lực tài chính hạn chế qua thời gian (Bodie & Merton) Tài chính: là quá trình phân phối các nguồn tài chính có hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của các chủ thể trong nền kinh tế. Biểu hiện bề ngoài của phạm trù tài chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Tổng quan thị trường tài chính

 1. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH 08/15/10   1
 2. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH 1. Khái niệm về tài chính 2. Chức năng của tài chính 3. Hệ thống tài chính 08/15/10   2
 3. Sự ra đời của phạm trù tài chính 1. Sự phát triển của sản xuất hàng hóa và sự xuất hiện của tiền tệ. 2. Nhà nước ra đời làm cho hoạt động tài chính ngày càng phát triển. Bản chất của tài chính Các mối quan hệ kinh tế trong phân phối tổng sản phẩm XH dưới hình thức giá trị, thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu tích lũy và tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế (và dẫn tới việc hình thành một quỹ tiền tệ khác). 08/15/10   3
 4. 1. Khái niệm về tài chính Nhà Doanh nước nghiệp Nước Hộ gia ngoài đình 08/15/10 SẢN XUẤT – PHÂN PHỐI – TRAO ĐỔI – TIÊU DÙNG 4  
 5. 1. Khái niệm về tài chính  Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế trong phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị nhằm hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ để đạt được một mục đích nhất định (NEU)  Tài chính nghiên cứu cách thức phân bổ các nguồn lực tài chính hạn chế qua thời gian (Bodie & Merton)  Tài chính: là quá trình phân phối các nguồn tài chính có hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của các chủ thể trong nền kinh tế.  Biểu hiện bề ngoài của phạm trù tài chính Là sự vận động của các luồng giá trị giữa các quỹ tiền tệ dưới hình thái tiền tệ do kết quả của việc tạo lập và sử dụng các quỹ này nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu hoặc tích lũy của các chủ thể kinh tế. 08/15/10   5
 6. Sản xuất-Phân phối-Trao đổi-Tiêu dùng  Muốn phân phối cần thực hiện giá trị sản phẩm trên thị trường  Với sự xuất hiện của tiền tệ thì giá trị của sản phẩm sản xuất được thực hiện trên thị trường tồn tại ở hình thái tiền tệ.  Phân phối lần đầu và phân phối lại. 08/15/10   6
 7. NGUỒN TÀI CHÍNH: Các quỹ tiền tệ trong nền kinh tế (cá nhân, doanh nghiệp, TCTG, tổ chức CTXH, NN). Quỹ tiền tệ còn được hình thành từ các tài sản hiện vật có knăng chuyển thành tiền, luồng tiền từ ngòai nước, luồng tiền theo thời gian.  Nguồn tài chính: là tổng hợp tất cả các quỹ tiền tệ và các tài sản hiện vật có khả năng chuyển đổi thành tiền. Nguồn tài chính bao gồm giá trị hiện tại và những giá trị có khả năng nhận được trong tương lai. 08/15/10   7
 8. 2. Chức năng của tài chính  Chức năng phân phối  Chức năng giám đốc 08/15/10   8
 9. Các hình thức phân phối  Phân phối có hoàn trả: tín dụng  Phân phối không hoàn trả (không hoàn trả trực tiếp là chủ yếu): ngân sách Nhà nước  Phân phối hoàn trả có điều kiện và không tương đương: bảo hiểm  Phân phối nội bộ Các quan hệ phân phối tương ứng ? 08/15/10   9
 10. 3. Hệ thống tài chính  Điểm Tụ Vốn Được hình thành bởi các nhóm quan hệ tài chính gắn với những quỹ tiền tệ nhất định. Còn được gọi là các khâu tài chính (mỗi khâu hướng tới mục đích chung và có quỹ tiền tệ chung)  Bộ phận (kênh) dẫn vốn  Hệ thống tài chính: là tập hợp các khâu tài chính cùng với những mối quan hệ tương tác 08/15/10   10
 11. Hệ thống tài chính Nhà Doanh nước nghiệp Thị trường tài chính Trung gian tài chính Nước Hộ gia ngoài đình 08/15/10   11
 12. Hệ thống tài chính Ngân sách Tài chính Nhà nước doanh nghiệp Thị trường tài chính Trung gian tài chính Tài chính Tài chính hộ gia đình quốc tế 08/15/10   12
 13. Kênh dẫn vốn Kênh gián tiếp Trung gian tài chính Vốn Vốn Vốn Người cho  Vốn Thị trường tài chính Vốn Người đi  vay vay Kênh trực tiếp 08/15/10   13
 14. Chức năng của hệ thống tài chính 1. Phân bổ nguồn lực qua không gian và thời gian 2. Quản trị rủi ro 3. Thanh toán và thanh toán bù trừ 4. Tập trung các nguồn lực và phân nhỏ quyền sở hữu doanh nghiệp 5. Cung cấp thông tin 6. Giải quyết các vấn đề như thông tin không cân xứng 08/15/10   14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản