Chương 1: Tổng quan về hệ thống vi ba số

Chia sẻ: quyettv08

Chương này trình bày tổng quan về các vấn đề sau: Khái niệm và đặc điểm chung của các hệ thống vi ba số, Phân loại các hệ thống vi ba số, Các ưu nhược điểm của hệ thống vi ba số, Các mạng Vi ba số điểm - điểm và điểm - nhiều điểm, Điều chế và giải điều chế

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản