Chương 10: THIẾT KẾ ĐÊ VÀ KÈ BIỂN phần II

Chia sẻ: phamhungtl1

Xác định cấu tạo hình học đê: • Điều kiện biên (MNTK, Sóng, vật liệu) • Sơ bộbốtrícấu tạo hình học: độdốc mái đê, độnhám (loại kè), cơ đê (cao trình, bềrộng) •Xác định tiêu chuẩn sóng leo/sóng tràn •Xác định cao sóng leo/sóng tràn •Tính cao trình đỉnh đê •Bốtrícấu tạo hình học đỉnh đê vàmái trong (theo tiêu chuẩn sóng tràn)

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản