CHƯƠNG 11: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
467
lượt xem
142
download

CHƯƠNG 11: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH    Gia đình là nơi con người sinh ra và lớn lên, có tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân và xã hội. Đây là vấn đề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 11: VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

 1. GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH  Gia đình là nơi con người sinh ra và lớn lên, có tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân và xã hội.  Đây là vấn đề lý luận không thể thiếu trong toàn bộ học thuyết về sự phát sinh và phát triển của xã hội mới – XHCN.  Mục đích cơ bản của việc nghiên cứu này là làm rõ vai trò của gia đình và phương hướng cơ bản để tạo nên những gia đình mới XHCN.
 2. I. GIA ĐÌNH, MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 1. KHÁI NIỆM GIA ĐÌNH a. Định nghĩa gia đình - Là một hình thức cộng đồng tổ chức đời sống. - Là một một thiết chế xã hội, là hình ảnh “xã hội thu nhỏ” một cách đặc thù. - Gia đình là tế bào của xã hội - Là một giá trị văn hóa xã hội. - Tóm lại: gia đình là một trong những hình thức tổ chức cơ bản trong đời sống cộng đồng của con người, một thiết chế văn hóa - xã hội đặc thù, được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và giáo dục…giữa các thành viên.
 3. I. GIA ĐÌNH, MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI b. Đặc trưng và các mối quan hệ cơ bản của gia đình VỢ HÔN NHÂN CHỒNG CHA MẸ GIA ĐÌNH HUYẾT THỐNG CON CÁI NUÔI DƯỠNG GIỮA CÁC THÀNH VIÊN GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH
 4. I. GIA ĐÌNH, MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI c. Các hình thức phát triển của gia đình. Gia đình huyết tộc Gia đình tập thể Gia đình palanuan Gia đình đối ngẫu Gia đình Xã hội phong kêến Gia đình 1 vợ 1 chồng Xã hội tư bản Gia đình cá thể Xã hội XHCN
 5. I. GIA ĐÌNH, MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 2. Vai trò, vị trí và quan hệ giữa gia đình và xã hội. a. Sự phát triển của XH qui định hình thái, qui mô và kết cấu của gia đình. - Gia đình là tế bào của XH. GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH
 6. I. GIA ĐÌNH, MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - Tính chất quyết định của tình độ phát triển kinh tế - xã hội đối với qui mô, kết cấu, hình thức tổ chức và tính chất của gia đình CSNT CHNL PK TBCN XHCN GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH TẬP THỂ BẤT BÌNH BÌNH ĐẲNG QUẦN HÔN ĐẲNG
 7. I. GIA ĐÌNH, MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - Gia đình là một thiết chế cơ sở, đặc thù của XH, là cầu nối giữa các thành viên gia đình với xã hội - Gia đình là tổ ấm, mang lại giá trị hạnh phúc, sự hài hòa trong đời sống cá nhân của mổi thanh viên, của mổi công dân của xã hội CÁ NHÂN GIA ĐÌNH XÃ HỘI
 8. I. GIA ĐÌNH, MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI b. Các chức năng cơ bản của gia đình Tái SX; duy trì nói giống; Tái SX ra con nguời Nâng cao thể lực , trì lực Tái SX nguồn lao động cho XH CÁC Tổ chức đời sống Hoạt động SX KD; Hoạt động CHỨC tiêu dùngThỏa mãn nhu cầu kinh tế gia đình ăn ở di lại cho các thành viên NĂNG CƠ BẢN CỦA GIA Giáo dục tri thức, kinh nghiệm ĐÌNH Giáo dục Giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách Giáo dục ý thức thẫm mỹ, cộng đồng Quan hệ giới, giới tính Thỏa mãn nhu cầu Tâm lý lứa tuổi, thế hệ tâm sinh lý Hành vi ứng xữ trong gia đình và XH
 9. II. NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀN ĐỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG QUA TRÌNH XÂY DỰNG CNXH 1. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI THỦ TIÊU CHẾ ĐỘ TƯ HỮU XÁC LẬP QHSX MỚI XHCN ĐIỀU KIỆN XÓA BỎ TẬP QUÁN HÔN NHÂN CŨ KINH TẾ XH XÓA BỎ CƠ SỞ KINH TẾ CỦA TÌNH TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GiỮA CÁC THÀNH ViỆN, CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH ĐẨY NHANH SỰ CHUYỂN BiẾN TỪ GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG SANG GIA ĐÌNH HẠT NHÂN THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN
 10. II. NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀN ĐỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG QUA TRÌNH XÂY DỰNG CNXH -Xây dựng hoàn thiện hện thống pháp luật -trong đó có luật hôn nhân giai đình Bảo đãm lợi ích của các thành viên (đặc biệt là phụ nữ) ĐIỀU KIỆN Luật hôn nhân gia đình là cơ sở pháp lý để CHÍNH thực hiện hôn nhân tự nguyện TRỊ VĂN HÓA Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao dân tr XH Làm cơ sở để xây dựng gia đình bình đẳng Hệ thống chính sách XH được xây dựng, và đi sâu vào cuộc sống, tạo điều kiện để thay đổi hình thức tổ chức qui mô, kết cấu gia đình theo hướng tích cực
 11. III. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN CỦA XÂY DỰNG GIA ĐÌNH MỚI TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở NƯỚC TA HiỆN NAY 1. Phát huy các gia trị tốt đẹp của gia đình truyền thống, tiếp thu những giá trị tiến bộ của thời đại: - Tình yêu gia đình gắn liền với tình yêu dân tộc. - Loại bỏ những yếu tố không hợp lý như: cục bộ, nghi lễ tốn kém, bất bình đẳng nam- nữ và giữa các thế hệ. - Xây dựng gia đình hạt nhân, gia đình hiện đại trên cơ sở giá trị truyền thống và văn minh nhân loại. 2. Xây dựng gia đình mới trên cơ sở hôn nhân tự do và tiến bộ: - Hôn nhân tự nguyện trên cơ sở tình yêu nam nữ.
 12. III. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN CỦA XÂY DỰNG GIA ĐÌNH MỚI TRONG TKQĐ LÊN CNXH Ở NƯỚC TA HiỆN NAY 3. Quan hệ cùng bình đẳng có trách nhiệm chia sẽ công việc để thực hiện các chức năng cơ bản cũa gia đình: - Quan hệ vợ chồng đặc biệt cần sự bình đẳng. - Quanhệ giữa cha mẹ - con cái và các thanh viện trong gia đình nhiều thế hệ thì sự tác động của XH là hết sức quan trọng. 4. Củng cố quan hệ với các tổ chức cộng đồng ngoài gia đình: - Gìn giữ các truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam - Thực hiện chủ trương chính sách mới.
 13. 5. NỘI DUNG CỦA XÂY DỰNG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM. 1. Mổi địa phương, cần vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa các định hướng ấy thành những tiêu chí cụ thể thích hợp với hoản lịch sử cụ thể. 2. Xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ, ấm no hạnh phúc. 3. Hoàn thiện chính sách XH có liên quan như: việc làm, xóa đói giãm nghèo, phúc lợi XH, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, dân số và KH hóa gia đình
 14. 5. NỘI DUNG CỦA XÂY DỰNG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM. 4. Quan tâm đến những chính sách nhằm giải phóng phụ nữ, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. 5. Coi trọng các nghiên cứu ứng dụng và các nghiên cứu triển khai nhằm đưa ra cvà tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp, cơ chế quản lý nhằm hình thành từng bước cá chuẩn mực của gia đình mới, hiện đại, gia đình bình đẳng tiến bộ, ấm no hạnh phúc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản