Chương 12. Phân vùng đĩa

Chia sẻ: Tran Chudu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
91
lượt xem
35
download

Chương 12. Phân vùng đĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

RAID , or Redundant Array of Independent Disks, allows a group, or array , of drives to act as a single device. RAID, hoặc Redundant Array of Independent Disks, cho phép một nhóm, hoặc mảng, các ổ đĩa để hoạt động như một thiết bị duy nhất. Configure any RAID functions provided by the mainboard of your computer, or attached controller cards, before you begin the installation process. Each active RAID array appears as one drive within Fedora.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 12. Phân vùng đĩa

Đồng bộ tài khoản