Chương 13.Công cụ Extrude Tool

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
91
lượt xem
16
download

Chương 13.Công cụ Extrude Tool

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 13.Công cụ Extrude Tool Công cụ Interactive Extrude thực hiện hiệu ứng tạo cho đối tượng có dạng 3D bằng cách tạo đường xuất cho nó. Khi một đối tượng được áp dụng hiệu ứng Extrude

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 13.Công cụ Extrude Tool

  1. Chương 13.Công cụ Extrude Tool Công cụ Interactive Extrude thực hiện hiệu ứng tạo cho đối tượng có dạng 3D bằng cách tạo đường xuất cho nó. Khi một đối tượng được áp dụng hiệu ứng Extrude, đối tượng gốc trở thành đối tượng điều khiển và có liên kết động với nhóm Extrude. • Tạo một đối tượng và chọn đối tượng bằng công cụ Pick Tool. • Chọn công cụ Interactive Extrude Tool trên thanh ToolBox. • Lúc này trên trang vẽ con trỏ chuột sẽ hiển thị thành hình dạng • Bạn click chuột vào đối tượng, nhấn giữ chuột và kéo chuột theo các hướng và thả chuột ra để tạo dáng 3D cho đối tượng. • Biểu tượng tượng trưng cho điểm hội tụ. • Biểu tượng định khoảng cách giữa hai đối tượng. • Biểu tượng tượng trưng cho tâm của hình khối. • Bạn có thể kéo các biểu tượng , để thay đổi kiểu dáng của hiệu ứng 3D.
  2. • Nếu bạn click chuột vào biểu tượng (tâm của hình khối 3D), con trỏ chuột sẽ hiển thị thành hình dạng xoay khi bạn đưa chuột vào vòng tròn màu xanh (dạng xoay khối 3D) và khi bạn di chuyển chuột ra khỏi vòng tròn màu xanh (xoay khối 2D). Nhấn giữ chuột và xoay để tạo hướng. • Thanh thuộc tính của Interactive Extrude Tool hiển thị với các tùy chọn sau: • Presets List: chứa danh sách các kiểu hiệu ứng 3D do CorelDRAW tạo sẵn. • Add Preset: thêm một hiệu ứng kiểu 3D do bạn tạo ra. • Delete Preset: xóa một kiểu hiệu ứng 3D do bạn tạo ra. • Extrusion Type: những kiểu đường xuất. Khi click chọn, một danh sách kiểu đường xuất hiển thị ra cho bạn lựa chọn.
  3. Các kiểu đường xuất hiệu ứng dạng 3D sẽ hiển thị trên đối tượng tương ứng với kiểu bạn lựa chọn trong danh sách. Kiểu Kiểu Kiểu Kiểu Kiểu Kiểu • Depth: xác định chiều sâu của khối 3D. Khi bạn thay đổi giá trị trong ô này thì chiều sâu của khối đối tượng sẽ thay đổi theo. • Vanishing Point Coordinate: xác định toạ độ điểm hội tụ ( ) theo hai trục x và y. Khi bạn thay đổi giá trị trong ô Vanishing Point Coordinate, khối sẽ thay đổi theo. • Vanishing Point Properties: xác định thuộc tính của điểm hội tụ. Khi bạn nhấp chọn, sẽ có các tùy chọn trong danh sách hiển thị: • VP Locked To Object: điểm hội tụ bị khoá với đối tượng. Khi di chuyển đối tượng điểm hội tụ sẽ di chuyển theo. • VP Locked To Page: điểm hội tụ bị khoá với trang giấy. Khi di chuyển đối tượng, điểm hội tụ vẫn nằm trên trang giấy.
  4. • Copy VP From . . .: sao chép một điểm hội tụ giữa hai đối tượng áp dụng hiệu ứng Extrude với nhau. Ví dụ: bạn có hai hình, bạn muốn sao chép điểm hội tụ từ hình chữ nhật sang hình tròn. Bạn nhấp chọn hình tròn, chọn Copy VP From . . ., con trỏ chuột sẽ có hình dạng Tiếp theo, bạn click chuột vào hình chữ nhật thì điểm hội tụ của hình tròn sẽ thay đổi. • Share Vanishing Point: chia sẻ điểm hội tụ, tùy chọn này cho phép nhiều đối tượng dùng chung một điểm hội tụ. Khi nhiều đối tượng được dùng chung một điểm hội chúng có thể di chuyển bất kỳ đâu trong trang vẽ. Cách thực hiện tương tự như Copy VP From . . . • VP Object/VP Page: khi được nhấn chìm thì toạ độ điểm tụ được xác định căn cứ vào tọa độ gốc (0,0). Ngược lại toạ độ điểm tụ được xác định căn cứ vào tâm của đối tượng. • Extrude Rotation: thực hiện quay khối Extrude. Khi bạn nhấp chọn vào biểu tượng Extrude Rotation, một hộp thoại hiển thị với biểu tượng bên trong là hình số 3. • Bạn dùng chuột click vào hình số 3 (con trỏ chuột sẽ có hình dạng ), giữ chuột và xoay sau đó thả chuột ra đối tượng sẽ xoay theo kiểu xoay mà bạn chọn.
  5. • Bạn click chọn vào biểu tượng để đối tượng Extrude trở về trạng thái ban đầu. • Chọn biểu tượng , hộp thoại Rotation values hiển thị. Bạn nhập vào giá trị xoay cho các ô x ,y ,z . • Color: tô màu cho đối tượng Extrude. Khi bạn áp dụng hiệu ứng Extrude cho một đối tượng đã được tô màu mặc định thì khối Extrude sẽ mang màu đối tượng ban đầu. Để thay đổi màu sắc cho đối tượng ban đầu vào khối Extrude bạn click chọn vào biểu tượng Color. Hộp thoại Color hiển thị với các thông số lựa chọn. • Use Object Fill: sử dụng kiểu tô của đối tượng gốc cho khối Extrude. Thuộc tính này mặc định khi thực hiện hiệu ứng tạo đường xuất. • Use Solid Color: sử dụng một màu tô đồng nhất cho khối Extrude.
  6. Bạn click chọn vào ô màu , một bảng màu sẽ hiện ra bạn chọn một màu thích hợp. Hoặc bạn nhấp vào nút Other trên bảng màu để mở hộp thoại Select Color, bạn có thể lựa chọn màu thích hợp trên bảng màu này. • Use Colloor Shading: sử dụng một kiểu tô Fountain Fill (tô màu chuyển sắc) cho khối Extrude. Mặc định sẽ lấy màu của đối tượng ban đầu vào ô From, ô To mang màu đen. Nếu đối tượng ban đầu đã được lựa chọn tô kiểu Fountain Fill thì ô Use Color Shading tự động được chọn. Bạn có thể thay đổi màu trong hai ô From và To tùy thích. • Bevels (cạnh vát): là những mặt nghiêng tại biên của đối tượng ban đầu. Hình dạng của cạnh vát phụ thuộc vào chiều sâu và góc nghiêng của cạnh vát trong hộp Bevels. Khi bạn chọn, một hộp thoại hiển thị với các thông số cho bạn tùy chọn. • Click chọn vào ô kiểm để sử dụng tính năng Bevels.
  7. • Nếu chọn vào ô kiểm , thì đối tượng Extrude chỉ hiển thị thuộc tính Bevels. • Bạn click chọn vào trong khung để kéo thay đổi giá trị hoặc nhập các thông số giá trị vào ô Bevel Depth và ô Bevel Angle • Lighting: thêm ánh sáng vào một phần cho khối Extrude. • Chọn đối tượng khối Extrude và nhấp chọn vào biểu tượng Lighting, một hộp thoại hiển thị với các thông số cho bạn lựa chọn • Bạn click chọn vào các Light # 1 , Light # 2 , Light # 3 . Vị trí ánh sáng sẽ được đánh dấu trên hình tròn trong khung hình minh họa (Light Intensity Preview), bạn có thể click chuột để xê dịch hình tròn để thay đổi vị trí ánh sáng.
  8. • Nếu bạn chọn cùng lúc cả 3 vùng sáng thì trên khung Light Intensity Preview sẽ hiển thị đủ cả 3 hình tròn , . . . bạn dịch chuyển từng hình tròn để thay đội vị trí vùng sáng. • Để bỏ nguồn sáng cho một đối tượng Extrude, bạn click chọn lại kiểu Light # mà bạn đã chọn. • Bạn có thể kéo thanh trượt Light Source Intensity để tăng hoặc giảm độ sáng cho vùng sáng. Thanh này chỉ có hiệu lực khi bạn chọn nguồn sáng. • Copy Extrude Properties: thực hiện sao chép thuộc tính hiệu ứng Extrude từ một đối tượng này sang một đối tượng khác (hai đối tượng đều đã áp dụng hiệu ứng Extrude). • Chọn đối tượng cần áp dụng chép thuộc tính hiệu ứng Extrude. • Click chọn vào biểu tượng Copy Extrude Properties, con trỏ chuột sẽ hiển thị thành dạng . Click chọn vào đối tượng đã thiết lập thuộc tính cần sao (ví dụ là hình tròn), thuộc tính sẽ được chép qua hình vuông.
  9. • Clear Extrude: xoá bỏ hiệu ứng Extrude cho một đối tượng. Nhấp chọn vào đối tượng đã áp dụng hiệu ứng Extrude và click chọn vào biểu tượng Clear Extrude, đối tượng sẽ trở về trạng thái ban đầu. Sao chép hiệu ứng Extrude từ một đối tượng đã áp dụng hiệu ứng Extrude sang một đối tượng khác chưa áp dụng hiệu ứng Extrude. • Bạn đã có một đối tượng đã được tạo hiệu ứng Extrude. • Một đối tượng khác chưa được tạo, bạn chọn đối tượng này bằng công cụ chọn Pick Tool. • Chọn menu lệnh Effects / Copy Effect / Extrude From . . .
  10. • Con trỏ chuột trên trang vẽ sẽ hiển thị thành hình dạng . Bạn click chuột vào đối tượng đã tạo hiệu ứng Extrude để sao chép.
Đồng bộ tài khoản