Chương 15 - Quan hệ lao động

Chia sẻ: dinhtungqx1

Khái niệm: Quan hệ lao động Mối quan hệ xã hội Giữa người với người Có liên quan giữa tập đoàn người này với tập đoàn người khác Địa vị khác nhau Trong quá trình sản xuất

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 15 - Quan hệ lao động

Chương XV
QUAN HỆ LAO ĐỘNG
   
I. KHÁI NIỆM,CHỦ THỂ, NỘI DUNG QUAN HỆ LAO ĐỘNGKhái niệm: Quan hệ lao động
Mối quan hệ xã hội


Giữa người với người


Có liên quan giữa tập đoàn người này với tập


đoàn người khác
Địa vị khác nhau


Trong quá trình sản xuất

Các nhóm quan hệ lao động


Nhóm thứ nhất: Mối Nhóm thứ hai: Mối
 

quan hệ trong quá quan hệ liên quan trực
trình lao động tiếp tới quyền, nghĩa
vụ, quyền lợi trong và
 Quan hệ hợp tác

sau quá trình lao động
 Quan hệ điều hành

- tiến hành
Chủ thể cấu thành quan hệ lao
động


Chủ sử dụng lao động


Người lao động


Tập thể người lao động


Nhà nước

Chủ sử dụng lao động

Khái niệm:


 Chủ tư liệu sản xuất

 Quản lý điều hành doanh nghiệp, sử

dụng và trả công người lao động

Tập thể giới chủ sử dụng lao động:


Nghiệp đoàn giới chủ
Người lao động

Khái niệm:


Những người làm việc với chủ sử dụng lao độngMục đích lấy tiềnThuộc quyền điều khiển của người chủ trong thời


gian làm việc


Thành phần: Viên chức, cán bộ, nhân viên quản


lý, thợ, lao động phổ thông.
Tập thể người lao động


Công đoàn, nghiệp đoàn, ban đại diện công nhân


Bảo vệ quyền lợi cho người lao động


Là một bên chủ thể quan hệ lao động khi có thoả


ước lao động tập thể
Nhà nước và cơ chế ba bên

Mục đích: Đảm bảo sự ổn định xã hội lâu dài


 Khống chế mức lương tối thiểu

 Thời gian làm việc tối đa

 Quy định tỷ lệ phân phối lợi nhuận, ….
Cơ chế ba bên: Nhà nước xây dựng, ban hành,


giám sát luật quan hệ lao động
Nội dung quan hệ lao động
Khái niệm: toàn bộ mối quan hệ qua lại giữa các


bên tham gia quan hệ lao động

Cách thức phân loại:


 Theo trình tự thời gian hình thành và kết thúc

 Theo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao

động
II. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Khái niệm

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền


lợi và lợi ích của các bên liên quan đến việc làm,
tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác
Các loại tranh chấp lao động


Cá nhân giữa người lao động với người sử dụng


lao động
Giữa tập thể người lao động với người sử dụng


lao động
Các hình thức của tranh chấp
lao động
Bãi công:


Ngừng một bộ phận hay toàn bộ quá trình sản


xuất,dịch vụ
Do tập thể người lao động cùng nhau tiến hànhĐình công: Là dạng bãi công ở quy mô nhỏ


Lãn công:


Là một dạng đình côngngười công nhân không rời bỏ nơi làm việc nhưng


không làm việc hay làm việc cầm chừng
Đặc điểm của đình công


Ngừng việc tập thể


Có người đứng ra tổ chức và lãnh đạo.


Đình công phải tuân theo trình tự luật định


Yêu sách chưa được giải quyết.

Phòng ngừa tranh chấp lao động

Tăng cường mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao


động với tập thể đại diện người lao động.
Điều chỉnh và sửa đổi kịp thời hợp đồng lao


động.
Tăng cường sự tham gia của đại diện tập thể


người lao động vào công việc giám sát, kiểm tra
sản xuất kinh doanh
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp
lao động.

Thương lượng trực tiếp.


Thông qua hòa giải, phải tuân thủ đúng pháp


luật.
Giải quyết công khai


Có sự tham gia của các bên tranh chấp.

Tranh chấp lao động cá nhân

Hội đồng hòa giải lao động cơ sở

Người lao động Người sử dụng lao động

Phương án hòa giải

Hòa giải thành Hòa giải không thành

Lập biên bản hòa giải thành Lập biên bản hòa giải không thành

Tòa án cấp huyện
Tranh chấp lao động tập thể

Hội đồng hòa giải lao động cơ sở


Tập thể lao động Người sử dụng lao động

Phương án hòa giải

Hòa giải thành Hòa giải không thành


Lập biên bản hòa giải thành Hội đồng trọng tài lao động tỉnh

Tập thể lao động Người sử dụng lao động
                          ...
 
Phương án hòa giải


Hòa giải thành Hòa giải không thành


Thông báo


Không có ý kiến Có ý kiến


Tòa án Đình công
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản