Chương 2: Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều

Chia sẻ: abcdef_48

Vận tốc trung bình đổi, ta không thể có một vận Vận tốc trung bình của một chuyển động thẳng biến tốc xác định như chuyển đổi đều trên một quãng đường nhất định là một đại lượng động thẳng đều mà chỉ có thể đo bằng thương số giữa quãng đường đi được và khoảng tính ước chừng vận tốc của thời gian để đi hết quãng đường đó.

Nội dung Text: Chương 2: Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều

Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều
Chương 2:

Vận tốc trung bình – vận tốc tức thời
Bài 5
A. YÊU CẦU:
- Học sinh nắm được định nghĩa vận tốc trung bình, vận tốc tức thời và ý nghĩa
của các đại lượng.
B. LÊN LỚP:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:


Với chuyển động thẳng biến 1. Vận tốc trung bình
đổi, ta không thể có một vận Vận tốc trung bình của một chuyển động thẳng biến
tốc xác định như chuyển đổi đều trên một quãng đường nhất định là một đại lượng
động thẳng đều mà chỉ có thể đo bằng thương số giữa quãng đường đi được và khoảng
tính ước chừng vận tốc của thời gian để đi hết quãng đường đó.
vật trên một quãng đường

s s  s 2  s3
nhất định.
v 1
v
t t1  t 2  t 3
 Đặc điểm:
- Vận tốc trung bình là một đại lượng vectơ
- Vận tốc trung bình không cho phép xác định chính
xác vị trí của vật mà chỉ có thể tính ước chừng.
- Vận tốc trung bình trên những quãng đường khác
Trong chuyển động biến đổi,
nhau thì có giá trị khác nhau.
vận tốc của vật thay đổi liên
tục từ điểm này sang điểm
khác trên quỹ đạo, điều đó có 2. Vận tốc tức thời
Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi là
nghĩa là tại mỗi điểm trên
đại lượng đo bằng thương số giữa quãng đường đi rất nhỏ
quỹ đạo, vật có một vận tốc
s tính từ điểm đã cho và khoảng thời gian rất nhỏ t để vật
riêng mà ta gọi là vận tốc tức
đi hết quãng đường đó. Ký hiệu vt
thời.

Để đo vận tốc tức thời người
ta dùng gia tốc kế gắn trên
- Vận tốc tức thời cũng là một đại lượng vectơ.
ôtô hay xe gắn máy

4. Củng cố:
5. Dặn dò: Bài tập 1.14 và 1.15 trang 19 – SBT
Gia tốc
Bài 6:
A. YÊU CẦU:
- - Học sinh phải nắm được khái niệm gia tốc, biết xác định chiều của vect ơ gia
tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều và chậm dần đều.
- Nắm được quy tắc về dấu của gia tốc khi sử dụng công thức tính độ lớn của gia
tốc, hiểu ý nghĩa của đơn vị gia tốc và đổi đơn vị gia tốc.
B. LÊN LỚP:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 1. Định nghĩa
20m/s thì hãm phanh, sau 5s thì vận tốc 
Gọi v0 là vận tốc ban đầu của vật, sau
của xe còn 2m/s

Một xe đạp đang chuyển động với vận tốc khoảng thời gian t vật đạt được vận tốc vt 
7m/s thì thắng lại sau 2s dùng hẳn.
độ biến thiên vận tốc trong khoảng thời gian

Vậy xe đạp hay ôtô thay đổi vận tốc lớn
t= t – t0 là v  vt  v0
hơn? Đại lượng vật lý nào đặc trưng cho
Độ biến thiên vận tốc trong một giây là:
sự thay đổi đó của vận tốc?
 
 vt  vo v
a 
t t
Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho
sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc và
đo bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc
và khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên ấy.
Gia tốc là đại lượng vectơ.

 Ký hiệu: a
Hướng dẫn hs vẽ a
2. Vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng
 
- a luôn cùng hướng với v
- Chuyển động thẳng đều: a = 0
- Chuyển động nhanh dần:
 

vt > vo  v cùng chiều vt và v0 nên


a cùng chiều vt , v0
- Chuyển động chậm dần:
 

vt < vo  v ngược chiều vt và v0 nên


a ngược chiều vt , v0

3. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi
- Chuyển động nhanh dần đều: a.v>0 a. Chuyển động thẳng biến đổi đều là
- Chuyển động nhanh dần đều: a.v
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản