CHƯƠNG 2: KIỂU DỮ LIỆU

Chia sẻ: Trần Quang Thịnh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
93
lượt xem
14
download

CHƯƠNG 2: KIỂU DỮ LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 2 gồm: Đối tượng dữ liệu. Biến và hằng. Kiểu dữ liệu. Sự khai báo. Kiểm tra kiểu. Chuyển đổi kiểu. Gán và khởi tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 2: KIỂU DỮ LIỆU

  1. CHƯƠNG 2: KIỂU DỮ LIỆU  Đối tượng dữ liệu.  Biến và hằng.  Kiểu dữ liệu.  Sự khai báo.  Kiểm tra kiểu.  Chuyển đổi kiểu.  Gán và khởi tạo. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 1
  2. ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU  Khái niệm đối tượng dữ liệu.  Phân loại ĐTDL.  Thuộc tính của ĐTDL.  Giá trị dữ liệu.  Thời gian tồn tại.  Các mối liên kết.  Biến và hằng. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 2
  3. BIẾN VÀ HẰNG  Biến:  ĐTDL do lập trình viên định nghĩa và đặt tên.  Giá trị dữ liệu có thể thay đổi.  Hằng:  ĐTDL có tên.  Giá trị dữ liệu không thay đổi.  Hằng trực kiện. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 3
  4. KIỂU DỮ LIỆU  Định nghĩa kiểu dữ liệu.  Đặc tả kiểu dữ liệu:  Các thuộc tính.  Các giá trị.  Các phép toán.  Cài đặt kiểu dữ liệu:  Tổ chức lưu trữ trong bộ nhớ.  Giải thuật thực hiện các phép toán. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 4
  5. SỰ KHAI BÁO  Kháiniệm khai báo.  Mục đích của sự khai báo:  Chọn tổ chức lưu trữ tốt nhất.  Quản lý bộ nhớ.  Các phép toán chung.  Kiểm tra kiểu. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 5
  6. KIỂM TRA KIỂU Kiểm tra kiểu tĩnh: Kiểm tra kiểu động:  Trong khi dịch.  Trong khi thực hiện.  Ngôn ngữ khai báo.  Ngôn ngữ không  Thông tin về kiểu khai báo. được cung cấp cho  Thông tin về kiểu bộ dịch. lưu trong ĐTDL.  Thực hiện nhanh,  Chậm, bỏ sót. không bỏ sót lỗi.  Mềm dẻo.  Không mềm dẻo. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 6
  7. CHUYỂN ĐỔI KIỂU  Khicó sự không tương thích kiểu.  Sử dụng hàm biến đổi kiểu.  Biến đổi kiểu tự động.  Tránh lạm dụng biến đổi kiểu tự động. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 7
  8. PHÉP GÁN  Cú pháp khác nhau.  Bản chất khác nhau:  Phép gán: Kiểu X Kiểu →∅ (Không có trị trả về).  Phép gán: Kiểu X Kiểu →Kiểu (Có trị trả về).  Thựchiện khác nhau: Sao chép giá tri, sao chép địa chỉ Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 8
  9. SỰ KHỞI TẠO  Khai báo và khởi tạo.  Tác hại của biến chưa khởi tạo: Sự dụng nhầm giá trị rác.  Biến có giá trị đầu. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 2 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản