CHƯƠNG 2: MA TRẬN

Chia sẻ: Hikaru Hikaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
453
lượt xem
141
download

CHƯƠNG 2: MA TRẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ma trận [A] gọi là đối xứng nếu [A]T = [A]  Cho một ma trận vuông [A], cấp n. Ta nói ma trận [A] không suy biến  (non  singular)  nếu  ma  trận  có  thể  nghịch  đảo  được  hay  nói  cách  khác,  định  thức của ma trận khác không.      Ma  trận  Hermite  là  một  ma  trận  vuông  có  các  phần  tử  là  số  phức  bằng chuyển vị liên hợp của nó, nghĩa là phần tử ở hàng i cột j bằng số phức  liên  hợp  của  phân  tử  ở  hàng  j  cột  i  ⎡ A∗ ⎤ = ⎡ A ⎤ .  Ví  dụ  ma  trận  ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2 + j⎤ ⎡ 3  là ma trận Hermite.  [A] = ⎢ 2−j 1 ⎥ ⎣ ⎦ T      Ma trận Householder là một ma trận vuông dạng:  2 [ H] = [E ] − T [ U ][ U ]T   [U]...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 2: MA TRẬN

Đồng bộ tài khoản