CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG (Phần 1)

Chia sẻ: kim_ha_nul

I.-CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.-Khái niệm Khi nêu câu hỏi “ Bạn quan niệm thế nào là chất lượng sản phẩm “, người ta thường nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau tùy theo đối tượng được hỏi là ai. Các câu trả lời thường thấy như : - Đó là những gì họ được thỏa mãn tương đương với số tiền họ chi trả. - Đó là những gì họ muốn được thỏa mãn nhiều hơn so với số tiền họ chi trả. - Sản phẩm phải đạt hoặc vượt trình độ của khu vực, hay tương đương hoặc vượt trình...

Nội dung Text: CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG (Phần 1)

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG


(Phần 1)


I.-CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 1.1.-Khái niệmKhi nêu câu hỏi “ Bạn quan niệm thế nào là chất lượng sản phẩm “,

người ta thường nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau tùy theo đối tượng được

hỏi là ai. Các câu trả lời thường thấy như :


- Đó là những gì họ được thỏa mãn tương đương với số tiền họ chi trả.


- Đó là những gì họ muốn được thỏa mãn nhiều hơn so với số tiền họ chi

trả.


- Sản phẩm phải đạt hoặc vượt trình độ của khu vực, hay tương đương

hoặc vượt trình độ thế giới.


Đối với câu hỏi thế nào là một công việc có chất lượng, ta cũng

nhận được những câu trả lời khác nhau như thế.


Một số định nghĩa về chất lượng thường gặp :

(1)”Chất lượng là mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của người tiêu

dùng” (European Organization for Quality Control)
(2) “Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu” (Philip

B. Crosby)


(3)”Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực

thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn những nhu cầu đã nêu ra và nhu cầu

tiềm ẩn” (ISO 8402) ( thực thể trong định nghĩa trên được hiểu là sản phẩm theo

nghĩa rộng).


Trên thực tế, nhu cầu có thể thay đổi theo thời gian, vì thế, cần xem

xét định kỳ các yêu cầu chất lượng để có thể bảo đảm lúc nào sản phẩm của doanh

nghiệp làm ra cũng thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng.


Các nhu cầu thường được chuyển thành các đặc tính với các tiêu

chuẩn nhất định. Nhu cầu có thể bao gồm tính năng sử dụng, tính dễ sử dụng, tính

sẵn sàng, độ tin cậy, tính thuận tiện và dễ dàng trong sửa chữa, tính an toàn, thẩm

mỹ, các tác động đến môi trường.


Các doanh nghiệp sản xuất hoặc mua sản phẩm để bán lại trên thị

trường cho người tiêu dùng nhằm thu được lợi nhuận, vì thế, quan niệm của người

tiêu dùng về chất lượng phải được nắm bắt đầy đủ và kịp thời. Dưới quan điểm

của người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm phải thể hiện các khía cạnh sau :


(1) Chất lượng sản phẩm là tập hợp các chỉ tiêu, các đặc trưng thể hiện

tính năng kỹ thuật hay tính hữu dụng của nó.
(2) Chất lượng sản phẩm được thể hiện cùng với chi phí. Người tiêu dùng

không chấp nhận mua một sản phẩm với bất kỳ giá nào.


(3) Chất lượng sản phẩm phải được gắn liền với điều kiện tiêu dùng cụ

thể của từng người, từng địa phương. Phong tục, tập quán của một cộng đồng có

thể phủ định hoàn toàn những thứ mà thông thường người ta xem là có chất

lượng. Chất lượng sản phẩm có thể được hiểu như sau :”Chất lượng sản phẩm là

tổng hợp những chỉ tiêu, những đặc trưng của sản phẩm thể hiện mức thỏa mãn

những nhu cầu trong những điều kiện tiêu dùng xác định.


Một cách tổng quát, chúng ta có thể hiểu chất lượng là sự phù hợp

với yêu cầu. Sự phù hợp nầy phải được thể hiện trên cả 3 phương diện , mà ta có

thể gọi tóm tắt là 3P, đó là :


(1)Performance hay Perfectibility : hiệu năng, khả

năng hoàn thiện


(2)Price : giá thỏa mãn nhu cầu


(3)Punctuallity : đúng thời điểm1.2.-Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng :
Các yếu tố ảnh hưởng có thể chia thành hai nhóm : các yếu tố bên

ngoài và các yếu tố bên trong.


1.2.1.-Nhóm các yếu tố bên ngoài :


1.2.1.1. Nhu cầu của nền kinh tế:


Chất lượng sản phẩm luôn bị chi phối, ràng buộc bởi hoàn cảnh,

điều kiện và nhu cầu nhất định của nền kinh tế . Tác độüng nầy thể hiện như sau

a.- Đòi hỏi của thị trường :


Thay đổi theo từng loại thị trường, các đối tượng sử dụng, sự biến

đổi của thị trường. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải nhạy cảm với

thị trường để tạo nguồn sinh lực cho quá trình hình thành và phát triển các loại sản

phẩm. Điều cần chú ý là phải theo dõi, nắm chắc, đánh giá đúng đòi hỏi của thị

trường, nghiên cứu, lượng hóa nhu cầu của thị trường để có các chiến lược và sách

lược đúng đắn.


b.- Trình độ kinh tế, trình độ sản xuất :


Đó là khả năng kinh tế (tài nguyên, tích lũy, đầu tư..) và trình độ kỹ

thuật (chủ yếu là trang thiết bị công nghệ và các kỹ năng cần thiết) có cho phép

hình thành và phát triển một sản phẩm nào đó có mức chất lượng tối ưu hay

không. Việc nâng cao chất lượng không thể vượt ra ngoài khả năng cho phép của

nền kinh tế.
c.- Chính sách kinh tế:


Hướng đầu tư, hướng phát triển các loại sản phẩm và mức thỏa

mãn các loại nhu cầu của chính sách kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt ảnh hưởng

đến chất lượng sản phẩm.


1.2.1.2.Sự phát triển của khoa học-kỹ thuật : Trong thời đại ngày nay, khi

khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì trình độ chất lượng của

bất kỳ sản phẩm nào cũng gắn liền và bị chi phối bởi sự phát triển của khoa học kỹ

thuật, nhất là sự ứng dụng các thành tựu của nó vào sản xuất. Kết quả chính của

việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là tạo ra sự nhảy vọt về năng suất,

chất lượng và hiệu quả. Các hướng chủ yếu của việc áp dụng các tiến bộ khoa học

kỹ thuật hiện nay là :


- Sáng tạo vật liệu mới hay vật liệu thay thế.


- Cải tiến hay đổi mới công nghệ.


- Cải tiến sản phẩm cũ và chế thử sản phẩm mới.


- 1.2.1.3. Hiệu lực của cơ chế quản lý kinh tế :Chất lượng sản phẩm

chịu tác động, chi phối bởi các cơ chế quản lý kinh tế, kỹ thuật, xã hội như :


- Kế hoạch hóa phát triển kinh tế


- Giá cả
- Chính sách đầu tư


- Tổ chức quản lý về chất lượng


1.2.2.-Nhóm yếu tố bên trong


Trong nội bộ doanh nghiệp, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất

lượng sản phẩm có thể được biểu thị bằng qui tắc 4M, đó là :


- Men : con người, lực lượng lao động trong doanh nghiêp.


- Methods : phương pháp quản trị, công nghệ, trình độ tổ chức quản lý

và tổ chức sản xuất của doanh nghiệp.


- Machines : khả năng về công nghệ, máy móc thiết bị của doanh

nghiệp


- Materials : vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và hệ thống tổ chức đảm

bảo vật tư, nguyên nhiên vật liệu của doanh nghiệp. Trong 4 yếu tố trên, con người

được xem là yếu tố quan trọng nhất.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản