Chương 2: Nhân hai số nguyên cùng dấu_Lớp 6

Chia sẻ: abcdef_41

Yêu cầu trọng tâm: - Học sinh hiểu quy tắc nhân hai số nguyên - Học sinh biết vận dụng quy tắc dấu để tính tích hai số nguyên Cơ sở vật chất. - Máy tính , máy chiếu....... Tổ chức lớp: Nhóm Máy tính Nhóm hoạt động 1 Nhóm hoạt động 2 IV. Công việc Công cụ

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 2: Nhân hai số nguyên cùng dấu_Lớp 6

Môn Số học Lớp 6

Bài 11 chương 2: Nhân hai s ố nguyên cùng dấu

Yêu cầu trọng tâm:
I.
- Học sinh hiểu quy tắc nhân hai số nguyên
- Học sinh biết vận dụng quy tắc dấu để tính tích hai số nguyên
Cơ sở vật chất.
II.
- Máy tính , máy chiếu.......
Tổ chức lớp:
III.


Nhóm Công việc Công cụ
Dùng máy thực hiện các phép tính Máy tính, phần
Máy tính
để kiểm chứng quy tắc mềm Algebra
Nhóm hoạt động Khái quát lại quy tắc nhân hai số Giấy, bút
1 nguyên
Nhóm hoạt động Vận dụng quy tắc để làm bài tập Giấy, bút
2
Tiến trình tiết dạy:
IV.

Thời Công việc Các hoạt động
gian Học sinh
Giáo viên
3'  ổn định tổ chức  ổn định tổ chức 
 Giới thiệu quy  Dùng phần mềm  Chú ý phân tích ví
tắc nhân hai số trình diễn đã soạn để dụ trong SGK, thảo
15'
nguyên cùng dấu phân tích ví dụ SGK luận và rút ra quy tắc
từ đó rút ra quy tắc
 Hoạt động theo  Chia nhóm và  Hoạt động theo
12' hướng dẫn hoạt động
nhóm nhóm

 Báo cáo hoạt  Điều khiển các  Cử đại diện báo cáo
10' động kết quả và theo dõi
nhóm báo cáo và
đánh giá nhóm khác báo cáo
1
Bµi 11 ch­¬ng 2: Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu
 Làm bài tập  Toàn lớp làm bài tập trắc nghiệm
5'
trắc nghiêm
2
Bµi 11 ch­¬ng 2: Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu
Nhóm máy tính
1. Nhiệm vụ:
- Dùng máy tính thực hiện các phép tính để kiểm chứng quy tắc nhân hai số
nguyên cùng dấu
2. Công cụ, tài liệu:
- Máy tính, phần mềm Algebra
3. Các hoạt động:
Hoạt động Thời gian
12'
Hoạt động
3'
Báo cáo

Hoạt động : Dùng máy tính thực hiện các phép tính và điền kết quả vào bảng
sau

a b a.b
 a  .  b
-34 -97
12 12
79 567
-56 -90
-90 -56
-23 -22
-70 -40
32 11
-7 -23
-9 -3

Rút ra nhận xét gì về quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu ?
3
Bµi 11 ch­¬ng 2: Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu
Nhóm hoạt động 1
1. Nhiệm vụ:
- Tổng kết lại quy tắc nhân hai số nguyên
2. Công cụ, tài liệu:
- Giấy, bút, SGK
3. Các hoạt động:
Hoạt động Thời gian
12'
Hoạt động
3'
Báo cáo

Hoạt động :
Một ông cụ trước khi qua đời để lại cho con một 'cẩm nang đối nhân sử thế' như
sau:
 Bạn của bạn là bạn
 Thù của bạn là thù
 Bạn của thù là thù
 Thù của thù là bạn
Nhưng người con vốn là một nhà toán học đã nhận thấy trong đó một quy tắc
tính khi coi số dương là "bạn" và số âm là "thù". Theo em đó là quy tắc nào ?
Hãy "phiên dịch" quy tắc đó thành ngôn ngữ toán học và cho ví dụ.
4
Bµi 11 ch­¬ng 2: Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu
Nhóm Hoạt động 2
1. Nhiệm vụ:
- áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên để thực hiện phép tính
2. Công cụ, tài liệu:
- Giấy, bút
3. Các hoạt động:
Hoạt động Thời gian
12'
Hoạt động
3'
Báo cáo

Hoạt động: Chia nhóm thành các nhóm nhỏ. mỗi nhóm 2 người và cùng thi
xem ai lên đỉnh "cây số" trước tiên bằng cách tìm và điền số còn thiếu vào "cây"
sau :

600
-30


5
10
.
. . .
-2 1 1 -2
5
Bµi 11 ch­¬ng 2: Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu
6
Bµi 11 ch­¬ng 2: Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu
Bài tập trắc nghiệm.

Điền các dấu "+", "-" thích hợp vào ô trống

Dấu của a.b2
Dấu của a Dấu của b Dấu của a.b

+ +

+ -

- +

- -
Tiêu chuẩn đánh giá

0 1 2
Điểm
Nội dung
Trình bày được Trình bày ngắn
Không trình bày
được nhưng không rõ gọn, rõ ràng, mạch
Trình bày
lạc
ràng


Không thực hiện Thực hiện được Thực hiện thành
được các phép tính phép tính nhưng thạo phép tính và
Kiến thức
còn nhầm lẫn nắm vững quy tắc


Không biết sử Sử dụng chưa Sử dụng thành thạo
Kỹ năng dụng các công cụ thành thạo các và sáng tạo các
để thực hiện phép công cụ công cụ7
Bµi 11 ch­¬ng 2: Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu
tính
8
Bµi 11 ch­¬ng 2: Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản