Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

Chia sẻ: bonsai89

Xã hội cộng sản nguyên thuỷ chưa có pháp luật tồn tại chủ yếu là quy phạm xã hội: Tập quán và tín điều tôn giáo

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản