Chương 2: Ô nhiễm môi trường làng nghề

Chia sẻ: bangnguyenvan

Các chất thải phát sinh tại nhiều làng nghề đã và đang gây ô nhiễm và suy thái môi trường nghiêm trọng, tác động trực tiếp tới sức khỏe người dân và ngày càng trở thành vấn đề bức xúc. Ô nhiễm môi trường làng nghề có một số đặc điểm sau:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản