Chương 3 - Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi

Chia sẻ: minhtin911

Trong một chuỗi lệnh cần thực hiện thờng có nhu cần cần chuyển điều khiển ch ơng trình đến một vị trí khác. Có nhiều lệnh để thực hiện điều này trong 8051, ở ch ơng này ta sẽ tìm hiểu các lệnh chuyển điều khiển có trong hợp ngữ của 8051 nhc ác lệnh sử dụng cho vòng lặp, các lệnh nhảy có và không có điều khiển, lệnh gọi và cuối cùng là mô tả về một ch ơng trình con giữ chậm thời gian....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản