Chương 4.1: Kaizen

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
265
lượt xem
161
download

Chương 4.1: Kaizen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo ý nghĩa các từ tiếng Nhật Kaizen có nghĩa là thay đổi cho tốt hơn hướng tới liên tục cải tiến. Giải pháp Kaizen siêu ngắn: Giải pháp này được áp dụng ngay khi phát hiện ra lãng phí hay vấn đề. Thường diễn ra trong 30 phút đến 8 giờ. Mục tiêu là sử dụng một phương pháp có cấu trúc để phân tích và giải quyết lập tức các vấn đề. Tránh tình trạng giải quyết vấn đề nhưng không tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của nó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4.1: Kaizen

 1. Chương 4.1 Kaizen 1
 2. Định nghĩa Kaizen  Theo ý nghĩa các từ tiếng Nhật Kaizen  có nghĩa là thay đổi cho tốt hơn hướng  tới liên tục cải tiến 2
 3. Các loại Kaizen Dự án Kaizen (2­4 tuần) Dự án Kaizen ngắn (1­5 ngày) t c i Dự án Kaizen Li ê n  ụ c  ả i t ế n siêu ngắn (1­8 giờ) 3
 4. Ma trận lựa chọn các dự án  Kaizen Cao Vùng tối ưu Vùng tệ hại Vùng tốt Vùng tồi Thấp ng  n c độ đế i ti c  T n á ả ế Thấp Cao 4 Yêu cầu nhân lực
 5. Phương pháp áp dụng Kaizen 1 3 4 Đưa ra  Xác định & Các đặc tính Phân tích vấn đề Đo lường Bắt  đầ u H à nh  độ ng Cải tiến  2 nhanh Lựa chọn & ch L ợ i  í đào tạo Phát triển Thực hiện Kế hoạch 6 5 Thực hiện & Tối ưu Phát triển/ Kiểm soát Giải pháp 5
 6. Áp dụng Kaizen – 1. Xác định  vấn đề  Đưa ra các câu hỏi:  Làm thế nào để  cải tiến hiệu suất làm việc?  loại bỏ các thứ không cần thiết?  làm cho môi trường làm việc an toàn hơn?  tổ chức môi trường làm việc tốt hơn?  giảm phế phẩm?  giảm thời gian xử lý các công việc?  … 6
 7. Áp dụng Kaizen – 1. Xác định  vấn đề (tiếp theo)  Câu hỏi cần phải liên quan đến các mục  tiêu kinh doanh.  và phải sát thực với các thành viên của  nhóm 7
 8. Các hoạt động Kaizen Ngày: Lĩnh vực dự án: Tình trạng hiện tại và vấn đề: Nhóm Kaizen: Yêu cầu sản xuất: Thông tin quá trình: Mục tiêu của nhóm Kaizen: 8
 9. Áp dụng Kaizen – 2. Lựa chọn  nhóm làm việc  Lựa chọn các thành viên dựa trên:  Các thành viên từ các lĩnh vực khác nhau  Hiểu quá trình làm việc  Mong muốn đóng góp  Có người điều hành  … 9
 10. Áp dụng Kaizen – 2. Lựa chọn  nhóm làm việc (tiếp theo)  Hướng dẫn các thành viên cách:  Lựa chọn mục tiêu  Lựa chọn người dẫn đầu  Mô tả dự án  Thực hiện dự án  Quản lý sự thay đổi  Các công cụ  Báo cáo dự án  … 10
 11. Áp dụng Kaizen – 3. Xác định  và Đo lường  Sử dụng 7 công cụ  Sử dụng các công cụ nâng cao khác 11
 12. Áp dụng Kaizen – 4. Phân tích  Sử dụng 7 công cụ đặc biệt là:  Biểu đồ nhân quả  Biểu đồ Pareto  … để phân tích các vấn đề 12
 13. Quyết định trong cuộc họp của nhóm Kế hoạch  Ưu  Người chịu  Người điều  Hạn Tình  Hành  Ngày  Ước tính  hành động tiên trách nhiệm phối trạng động hoàn  hiệu quả  thành tài chính Được quyết định trong  quá trình động não 13
 14. Áp dụng Kaizen – 5. Giải pháp  Từ các phân tích ở bước trên đưa ra các  giải pháp thích hợp  Đưa ra thứ tự ưu tiên và phân tích các  giải pháp 14
 15. Áp dụng Kaizen – 5. Giải pháp  (tiếp theo)  Các nhiệm vụ cần thực hiện:  Xác định hạn chế thời gian  Tài liệu hóa giải pháp mới  Xác định ví trí và nhiệm vụ của quá trình  mới  Đưa ra các công cụ trợ giúp cải tiến  Đưa ra các thông số đo sự cải thiện  Xác định quá trình đo lường 15
 16. Áp dụng Kaizen – 6. Thực  hiện và kiểm soát  Trong bước này, người chịu trách nhiệm sẽ  điều hành việc thực hiện giải pháp  Người điều hành có thể lấy thêm người để trợ  giúp thực hiện giải pháp  Tiến hành các buổi gặp giữa các thành viên  của nhóm để báo cáo và theo dõi quá trình  thực hiện  Người điều hành đưa ra một chương trình cụ  thể để thực hiện giải pháp 16
 17. Giải pháp Kaizen ngắn Kế hoạch Lấy số liệu Động não Thay đổi Cải tiến Phương  Nghiên cứu Đo lường Tình trạng Thử  Kiểm tra pháp hiện tại nhiều lần mới Chuẩn bị Phân tích Xác nhận Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 17
 18. Giải pháp Kaizen siêu ngắn  Giải pháp này được áp dụng ngay khi phát  hiện ra lãng phí hay vấn đề  Thường diễn ra trong 30 phút đến 8 giờ  Mục tiêu là sử dụng một phương pháp có cấu  trúc để phân tích và giải quyết lập tức các vấn  đề  Tránh tình trạng giải quyết vấn đề nhưng  không tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của nó 18
 19. Báo cáo sau hành động Mục đích: Đư a ra một công cụ để liên kết các vấn đề, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục nhằm ngăn các vấn đề tươ ng tự trong tươ ng lai Báo cáo này phải được hoàn thành và nộp lại cho quản lý sản xuất trong vòng 8 giờ kể từ khi xảy ra vấn đề Ngày xảy ra: Ca có vấn đề: Thời gian xảy ra: Người làm báo cáo: DMR# nếu có: Ngày báo cáo: Xảy ra vấn đề gì? (mô tả vấn đề xảy ra và xác định chi phí chất lượng): Tại sao? (các nguyên nhân dẫn tới vấn đề): Giải pháp giải quyết vấn đề ngắn hạn: Giải pháp ngăn ngừa (ngắn hạn và dài hạn) để chống sai sót cho quá trình (ngăn ngừa vấn đề tiếp tục xảy ra): / / / / 19 Nhân viên Ngày Người giám sát Ngày
 20. Toyota  Dự báo là sẽ lật đổ General Motors  chiếm vị trí số 1 ngành CN ôtô thế giới  Kiểu dáng, độ tin cậy?  Kaizen!  Tiết kiệm 3.000$/xe chở hàng nội bộ  “Tiết kiệm không chỉ là văn hoá của  Toyota”! 20
Đồng bộ tài khoản