Chương 4 (cont): Thiết kế tệp

Chia sẻ: Hoàng Thị Hương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
128
lượt xem
83
download

Chương 4 (cont): Thiết kế tệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 4 (cont): thiết kế tệp', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4 (cont): Thiết kế tệp

 1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Chương 4 (cont) 4.2. THIẾT KẾ TỆP 4.2 ­ 1
 2. Định nghĩa then chốt Chức năng lưu trữ dữ liệu quản lý dữ liệu được lưu trữ và điều khiển bởi chương trình như thế nào mà chạy hệ thống Mục đích của thiết kế lưu trữ dữ liệu Có khả năng khôi phục dữ liệu Truy cập thông tin người sử dụng cần 4.2 ­ 2
 3. Định dạng kho dữ liệu 4.2 ­ 3
 4. Kiểu của các định dạng kho dữ liệu Các tệp (Files): danh sách dữ liệu khách quan để thực hiện giao dịch riêng CSDL (Database): tập trung các nhóm thông tin quan hệ với nhau theo cách nào đó. Hệ quản trị CSDL (Database Management System- DBMS) là phần mềm mà tạo ra và điều khiển các CSDL. 4.2 ­ 4
 5. Appointment File 4.2 ­ 5
 6. Appointment Database 4.2 ­ 6
 7. Các thuộc tính tệp Các tệp chứa thông tin định dạng cho giao dịch riêng Đặc trưng sắp xếp theo dãy Con trỏ được sử dụng để liên kết các bản ghi với các bản ghi khác Danh sách kết nối là các tệp với các bản ghi kết nối chúng sử dụng con trỏ 4.2 ­ 7
 8. Các kiểu tệp Master files – lưu trữ cốt lõi, thông tin quan trọng Tệp tra cứu – lưu trữ các giá trị tĩnh Các tệp giao dịch – lưu trữ thông tin cập nhật tệp master Các tệp kiểm toán – báo cáo trước và sau các kiểu dữ liệu History (archive) files – Lưu trữ thông tin quá khứ 4.2 ­ 8
 9. Các kiểu CSDL CSDL kế thừa Thứ bậc (miêu tả các mối quan hệ cha – con sử dụng các cây đảo ngược) Mạng (mô tả liên kết không thứ bậc sử dụng cac con trỏ) CSDL quan hệ CSDL đối tượng CSDL đa chiều 4.2 ­ 9
 10. Ví dụ CSDL có thứ bậc 4.2 ­ 10
 11. Ví dụ CSDL mạng 4.2 ­ 11
 12. Các khái niệm CSDL quan hệ Phổ biến; dễ cho người phát triển sử dụng Khoá chính và khoá ngoài sử dụng để xác định và kết nối các bảng Tính toàn vẹn đảm bảo đồng bộ hoá các bảng có giá trị và đúng đắn Cấu trúc ngôn ngữ truy vấn (SQL)- ngôn ngữ chuẩn để truy nhập dữ liệu 4.2 ­ 12
 13. Ví dụ CSDL quan hệ 4.2 ­ 13
 14. Các khái niệm CSDL đối tượng Xây dựng xung quanh các đối tượng bao gồm cả dữ liệu và các xử lý Các đối tượng là đóng gói (chứa bản thân) Đối tượng lớp – Các loại đối tượng chính OODBMS – sử dụng đầu tiên cho các ứng dụng với dữ liệu đa phương tiện và phức tạp Lai OODBMS – cả đối tượng và các đặc trưng quan hệ 4.2 ­ 14
 15. Ví dụ CSDL đối tượng 4.2 ­ 15
 16. Các khái niệm CSDL đa chiều Lưu trữ dữ liệu cho dễ dàng tập hợp và điều khiển theo nhiều chiều Sử dụng kho dữ liệu và các trung tâm dữ liệu Dữ liệu tóm tắt là tiền tính toán và lưu trữ để truy cập nhanh 4.2 ­ 16
 17. Ví dụ CSDL đa chiều 4.2 ­ 17
 18. Lựa chọn định dạng tệp 4.2 ­ 18
 19. So sánh các định dạng tệp 4.2 ­ 19
 20. Lựa chọn định dạng tệp Kiểu của ứng dụng hệ thống: Sự lựa chọn tốt nhất cho hệ thống này thông thường là các CSDL quan hệ và CSDL đa chiều như là các định dạng có thể định hình Định dạng lưu trữ tồn tại: Định dạng dữ liệu lưu trữ phải được lựa chọn đầu tiên trong cơ bản của kiểu dữ liệu và hệ thống ứng dụng sẽ phát triển. 4.2 ­ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản