Chương 4: Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt

Chia sẻ: luongsynam

Khi phân tích sai lệch hình dạng theo phương pháp ngang người ta còn xét các hình dạng của phần sai lệch độ tròn là độ ô van và độ phân cạnh

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 4: Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt

CHuoNG 4
4.1 . DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ VỊ TRÍ


4.1.1. Sai lệch về hình dạng
a.Sai lệch hình dạng bề mặt trụ
 Đối với trụ trong trơn thì sai lệch xét theo 2 phương :
- Sai lệch prôfin theo phương ngang: bao gồm
+ Sai lệch độ tròn là khoảng cách lớn nhất Δ từ các điểm của
prôfin thực tới vòng tròn áp
Khi phân tích sai lệch hình dạng theo phương ngang người ta
còn xét đến các hình dạng phần của sai lệch độ tròn là độ ô
van và độ phân cạnh.
+ Độ ô van là sai lệch độ tròn mà prôfin thực là hình
ô van
+ Độ đa cạnh là sai lệch về độ tròn mà prôfin thực là
hình nhiều cạnh
+ Sai lệch prôfin theo mặt cắt dọc trục :là khoảng
cách lớn nhất từ các điểm trên prôfin thực đến phía
tương ứng của prôfin áp
+ Độ côn là sai lệch của prôfin mặt cắt dọc mà các
đường sinh là những đường thẳng nhưng không
song song với nhau.
+ Độ phình là sai lệch của prôfin mặt cắt dọc mà
các đường sinh không thẳng và các đường kính tăng
từ mép biên đến giữa mặt cắt
+ Độ thắt là sai lệch của prôfin mặt cắt dọc mà các
đường sinh không thẳng và các đường kính giảm từ
mép biên đến giữa mặt cắt
Khi đánh giá tổng hợp sai lệch hình dạng bề mặt tr ụ tr ơn
người ta dùng chỉ tiêu “sai lệch độ trụ”
sai lệch độ trụ là khoảng cách lớn nhất Δ từ các điểm
của bề mặt thực tới trụ áp trong giới hạn của phần chu ẩn.
b. Sai lệch hình dạng phẳng


Đối với bề mặt phẳng thì sai lệch hình dạng bao gồm:
Sai lệch về độ phẳng là khoảng cách lớn nhất Δ từ các
điểm của bề mặt thực tới mặt phẳng áp trong giới hạn
của phần chuẩn
Sai lệch về độ phẳng là khoảng cách lớn nhất Δ từ các
điểm của prôfin thực tới đường thẳng áp trong giới hạn
của phần chuẩn
4.1.2 Sai lệch vị trí bề mặt


Các dạng của sai lệch vị trí giữa các bề mặt là :
Sai lệch về độ song song của mặt phẳng là hiệu Δ
khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa các mặt phẳng áp
trong giới hạn của phần chuẩn
Sai lệch về độ song song các đương tâm là tổng hợp hình học
Δ các sai lệch về độ song song các hình chiếu của đường tâm
lên hai mặt phẳng vuông góc, một trong hai mặt phẳng này là
mặt phẳng chunng của đường tâm.
Sai lệch về độ vuông góc các mặt phẳng là sai lệch góc giữa
các mặt phẳng so với góc vuông, biểu thị bằng đơn vị dài Δ
trên chiều dài phần chuẩn
Sai lệch về độ vuông góc của mặt phẳng hoặc đường tâm đối
với đường tâm là sai lệch góc giữa mặt phẳng hoặc đường
tâm và đường tâm chuẩn so với góc vuông, biểu thị bằng đơn
vị dài Δ trên chiều dài của phần chuẩn
Sai lệch về độ đối xứng đối với phần tử chuẩn
là khoảng cách lớn nhất Δ giữa mặt phẳng đối
xứng của phần tử được khảo sát và mặt
phẳng đối xứng của phần tử chuẩn trong giới
hạn của phần chuẩn
Sai lệch về độ giao nhau của các đường tâm là khoảng
cách nhỏ nhất giữa các đường tâm giao nhau danh nghĩa
Độ đảo hướng kính là hiệu Δ khoảng cách lớn nhất và
nhỏ nhất từ các điểm của prôfin thực của bề mặt quay
tới đường tâm chuẩn trong mặt cắt vuông góc với đường
tâm chuẩn
Độ đảo mặt đầu là hiệu Δ khoảng cách lớn nhất và nhỏ
nhất từ các điểm của prôfin thực của mặt đầu tới mặt
phẳng vuông góc với đường tâm chuẩn
4.1.4. Xác định dung sai hình
dạng và vị trí các bề mặt
Các ký hiệu dung sai hình dạng và vị trí các bề mặt
4.2 NHÁM BỀ MẶT
4.2.1. Nhám bề mặt và nguyên nhân gây ra nhám bề
mặt


- Khái niệm: Nhám bề mặt là tập hợp những mấp mô có
bước tương đối nhỏ và được xét trong giới hạn chiều dài
chuẩn l
- Nguyên nhân gây ra nhám bề mặt: Bề mặt chi tiết sau
khi gia công không bằng phẳng một cách lý tưởng mà có
những mấp mô. Những mấp mô này là kết quả của quá
tình biến dạng dẻo của lớp bề mặt chi tiết khi cắt gọt
lớp kim loại, là ảnh hưởng của chấn động khi cắt, là ảnh
hưởng của chấn động khi cắt, là vết lưỡi cắt để lại trên
bề mặt gia công và của nhiều nguyên nhân khác….
Đây là hình ảnh của profin bề mặt sau khi gia công
Ảnh hưởng của nhám bề mặt đến chất
lượng làm việc của chi tiết máy :
+ Đối với những chi tiết trong mối ghép động ( ổ trượt, sống
dẫn , con trượt, …) , bề mặt chi tiết làm việc trượt tương đối
với nhau, lên khi nhám càng lớn càng khó đảm bảo hình thành
màng dầu bôi trơi bề mặt.
+ Đối với các mối ghép có đội dôi lớn khi ép hai chi tiết với
nhau thì nhám bị san phẳng, nhám càng lớn thì lượng san
phẳng càng lớn, độ dôi của mối ghép càng giảm nhiều, giảm
độ bền chắc của mối ghép.
+ Đối với những chi tiết làm việc ở trạng thái chịu tải chu kỳ
và tải trọng động thì nhám là nhân tố tập trung ứng suất dễ
phát sinh dạn nứt làm giảm độ bền mỏi của chi tiết..
4.2.2. Chỉ tiêu đánh giá và tiểu chuẩn về
nhám bề mặt

Theo tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam (TCVN 2511-95), để đánh
giá nhám người ta thường sử dụng hai chỉ tiêu sau:
+ Sai lệch trung bình số học của profin Ra
+ Chiều cao mấp mpp trung bình của peofin bề mặt theo
mười điểm Rz
Trong sản xuất sử dụng phổ biến Ra vì nó giúp ta đánh giá
chính xác hơn, thuận lợi hơn những bề mặt có độ nhám trung
bình. Đối với bề mặt quá nhám hay quá mịn thì dùng thong số
Rz đánh giá thì khả năng chính xác hơn là dùng thông số Ra.
Nhám được chia ra làm 14 cấp khac nhau, trong đó nhám cấp
1 là lớn nhất nhám cấp 14 là nhỏ nhất.
4.2.3. Xác định giá trị cho phép của thông số
nhám bề mặt

Trị số cho phép của thong số nhám bề mặt được chọn
dựa vào chức năng sử dụng của bề mặt cũng như điền
kiện làm việc của chi tiết. mặt khác cũng cần căn cứ vào
phương pháp hợp lý để đảm bảo yêu cầu nhám bề mặt
và các yêu cầu độ chính xác của các thong số hình học
khác
4.2.4. Ghi ký hiệu nhám trên bản vẽ chi
tiết

 Trong các bản vẽ thiết kế để thực hiện yêu cầu nhám
bề mặt người ta dùng dấu hiệu chữ V lệch và trên đó ghi
giá trị bằng số của chi tiêu Ra hoặc Rz.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản