Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Chương 4: Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC)

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 0 trang

1
812
lượt xem
359
download

Thị trường chứng khoán phi tập trung là loại thị trường chứng khoán xuất hiện sớm nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán. Thị trường được mang tên OTC ( Over The Counter ) có nghĩa là "Thị trường qua quầy".

Chương 4: Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC)
Nội dung Text

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản