Chương 4: Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC)

Chia sẻ: banmaitinhyeu1506

Thị trường chứng khoán phi tập trung là loại thị trường chứng khoán xuất hiện sớm nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán. Thị trường được mang tên OTC ( Over The Counter ) có nghĩa là "Thị trường qua quầy".

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản