Chương 4: thực trạng chăn nuôi heo ở Vĩnh Long

Chia sẻ: Đoàn Trung Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
250
lượt xem
65
download

Chương 4: thực trạng chăn nuôi heo ở Vĩnh Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phong trào chăn nuôi ở Vĩnh Long phát triển mạnh hình thức chăn nuôi gia đình chiếm 85%, chủ là phương thức chăn nuôi quảng canh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: thực trạng chăn nuôi heo ở Vĩnh Long

 1. Đoàn Trung Hưng Công nghệ giống vật nuôi K34 3087444 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1. THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI HEO Ở VĨNH LONG 4.1.1. Tình hình chung về chăn nuôi của tỉnh Hiện nay, phong trào chăn nuôi ở Vĩnh Long phát triển mạnh hình thức chăn nuôi gia đình chiếm tỷ lệ trên 85%, chủ yếu là phương thức chăn nuôi quảng canh, riêng phương thức chăn nuôi bán công nghiệp quy mô vừa và chăn nuôi công nghiệp tập trung quy mô lớn chỉ mới bắt đầu hình thành, còn hạn chế về công nghệ và chất lượng sản phẩm. Ngành nông nghiệp đã xây dựng đ ề án quy hoạch bốn vùng chăn nuôi tập trung gồm vùng chăn nuôi bò thịt ở 16 xã của huyện Vũng Liêm và Trà Ôn; vùng chăn nuôi heo ở 22 xã của các huyện Bình Minh, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm; vùng chăn nuôi gà ở 34 xã của các huy ện Long Hồ, Vũng Liêm, Bình Minh, Tam Bình, Trà Ôn và vùng chăn nuôi vịt tại 19 xã trên địa bàn các huyện Mang Thít, Long Hồ, Bình Minh, Tam Bình, Trà Ôn. Từ nay, các huyện, xã khảo sát, xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y đến vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung. Trước mắt thực hiện di dời trại chăn nuôi heo Phước Thọ, tr ại bò - dê Tân Ngãi (Thành phố Vĩnh Long) đến vùng quy họach chăn nuôi xã Tân An Luông (huyện Vũng Liêm). Các huyện Mang Thít, Bình Minh, Tam Bình và Trà Ôn quy hoạch vùng chăn nuôi thủy cầm theo hướng nuôi nhốt có quản lý hoặc nuôi chạy đồng có kiểm soát trong bán kính 2 km, kiên quyết chấm dứt chăn nuôi gia cầm trong các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung và nuôi vịt chạy đồng không kiểm sóat trên các kênh rạch. Tại các vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung, tỉnh hỗ trợ xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng, hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách ưu đãi giao cấp đất, cho thuê đất từ 30–50 năm tạo điều kiện phát triển mạnh mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại quy mô sản xuất hàng hóa với phương thức chăn nuôi bán công nghiệp và công nghiệp chiếm từ 55-60%. Tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giống vật nuôi, thực hiện các chương trình “Sind hóa đàn bò”, “nạc hóa đàn heo” , xác định loại vật nuôi là hàng hóa chủ lực gồm heo siêu nạc, gia cầm chuyên thịt - chuyên tr ứng, bò thịt và dê thịt. Tỉnh phấn đấu tập trung nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm Tiểu luận Chăn nuôi thú y Trang 18
 2. Đoàn Trung Hưng Công nghệ giống vật nuôi K34 3087444 trong đó đàn heo nạc hóa chiếm từ 96-98% tổng đàn, đàn gia cầm giống cao sản chiếm từ 83-86% tổng đàn. 4.1.2. Tình hình chung về chăn nuôi heo của tỉnh 4.1.2.1. Số đầu heo Trong 8 năm (từ năm 2001-2008), tốc độ tăng đàn heo trung bình hàng năm là 3,29%. Từ năm 2001 đến năm 2008, đàn heo tăng 64.650 con, tương ứng với tỷ lệ tăng trong cả giai đoạn là 26,31%. Theo số liệu của Cục Thống kê Vĩnh Long, tổng đàn heo của tỉnh năm 2008 là 310.397 con, phân bố không đều giữa các địa phương, tập trung nhiều ở huyện Tam Bình 76.107 con, chiếm tỷ lệ 24,52% và huyện Trà Ôn 60.975 con, chiếm tỷ lệ 19,64% tổng đàn. 4.1.2.2. Sản lượng thịt heo Cùng với tốc độ tăng đàn, sản lượng thịt heo hơi cũng có tăng trưởng và tỷ lệ tăng trưởng bình quân cao hơn so với tốc độ tăng đàn bình quân. Cụ thể, năm 2001 sản lượng thịt heo hơi là 35.851 tấn, đến năm 2008 sản lượng thịt heo hơi là 49.247 tấn, tăng 13.396 tấn so với năm 2001. Tốc độ tăng sản lượng thịt heo hơi bình quân hằng năm 4,67%. 4.1.2.3. Các cơ sở sản xuất giống heo Tỉnh có một trại heo giống cấp 1 với quy mô ổn định 200 heo cấp giống ông bà trong đó có 150 heo nái và 50 heo đực giống. Hàng năm, đã cung cấp hàng trăm heo giống bố mẹ hậu bị, hàng ngàn heo con giống F1 và hàng chục ngàn liều tinh chất lượng cho người chăn nuôi. Toàn tỉnh có 3.098 hộ nuôi heo nái quy mô từ 2 con trở lên và 91 hộ nuôi heo đực giống. 4.1.2.4. Chất lượng giống Chất lượng đàn heo luôn được cải thiện theo hướng nạc hóa với trên 90% là giống heo lai từ 2-3 máu thông qua ứng dụng gieo tinh nhân tạo và thực hiện dự án heo chất lượng cao từ năm 2003 4.1.2.5. Cơ cấu giống Đàn heo nái là 40.513 con, chiếm tỷ lệ 12,94% tổng đàn, trong đó đàn nái chất lượng chiếm trên 85% với các giống heo có năng suất và chất lượng cao như Landrace, Yorkshire, Pietrain, Duroc, Master. Đàn heo đực giống 270 con, 100% là heo ngoại và heo lai các giống Pietrain, các giống thuần Yorkshire, Landrace, Duroc,... Tiểu luận Chăn nuôi thú y Trang 19
 3. Đoàn Trung Hưng Công nghệ giống vật nuôi K34 3087444 4.1.2.6. Cơ sở thụ tinh nhân tạo heo Tỉnh có 16 cơ sở nuôi heo đực giống khai thác và thụ tinh nhân tạo với tổng số heo đực là 107 con và năng lực sản xuất khoảng trện 82.000 liều tinh/năm. 4.1.2.7. Quản lý nhà nước về giống heo Năm 2008, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực quản lý giống nông nghiệp giai đoạn 2008-2010”, ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã bước đầu triển khai công tác quản lý Nhà nước về giống heo trên địa bàn tỉnh, trước mắt tập trung quản lý heo đực giống theo Quyết định số 07/2005/QĐ- BNN về việc quản lý và sử dụng heo đực giống. 4.1.2.8. Phương thức chăn nuôi heo Hiện chăn nuôi heo ở Vĩnh Long tồn tại 3 phương thức chăn nuôi: truy ền thống, gia trại và trang trại, công nghiệp. Trong đó, chăn nuôi gia trại, trang trại đang có xu hướng phát triển. * Những thành tựu về chăn nuôi heo mà Vĩnh Long đã đạt được trong thời gian qua Trong thời gian qua, ngành chăn nuôi heo vẫn chiếm vị trí số một về giá trị trong ngành chăn nuôi của tỉnh và luôn duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm tương đối cao 3,21% về đầu con và 4,67% về sản lượng thịt heo xuất chuồng. - Chất lượng heo giống được cải thiện theo hướng nạc hoá, tỷ lệ giống heo lai chiếm trên 90% tổng đàn, cơ sở nuôi heo khai thác tinh và thụ tinh nhân tạo được mở rộng cả về số lượng, chất lượng. Dự án cải tạo phẩm chất đàn heo địa phương theo hướng nạc hóa thực hiện từ năm 2003 đến nay đã góp phần quan trọng vào cải tạo đàn giống ở địa phương. - Phương thức chăn nuôi bước đầu đã có những sự thay đổi rõ rệt, mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ truyền thống giảm dần, thay vào đó là mô hình chăn nuôi gia trại, đã đưa hiệu quả chăn nuôi của người dân ngày càng cao so với trước. Đặc biệt, chăn nuôi heo trang trại những năm gần đây đang phát triển với các công nghệ tiên tiến được áp dụng. * Những tồn tại Tiểu luận Chăn nuôi thú y Trang 20
 4. Đoàn Trung Hưng Công nghệ giống vật nuôi K34 3087444 Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ kể trên, ngành chăn nuôi heo Vĩnh Long trong thời gian qua vẫn còn một số mặt tồn tại thể hiện ở các lĩnh sau đây: - Giá thành thịt heo hơi sản xuất trong tỉnh vẫn còn cao. - Mặc dù năng suất được cải thiện, nhưng so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước thì chất lượng giống heo của tỉnh vẫn còn thấp. - Quản lý giống heo vẫn còn nhiều bất cập do thiếu sự đồng bộ về hệ thống tổ chức, quản lý Nhà nước về giống vật nuôi. - Việc xử lý chất thải trong chăn nuôi heo chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết các chất thải chăn nuôi chưa được xử lý trước khi sử dụng hoặc xả ra tự nhiên. Và đó là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường trầm tr ọng. Số hộ chăn nuôi ứng dụng mô hình biogas và ủ phân sinh học rất thấp. - Chuồng trại, trang thiết bị dùng trong chăn nuôi heo về cơ bản vẫn còn lạc hậu, chưa đảm bảo quy trình kỹ thuật tập trung ở phương thức chăn nuôi truyền thống và chăn nuôi gia trại. - Sản xuất chưa gắn chặt với chế biến, giết mổ. Các cơ sở giết mổ đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y chưa nhiều, công nghệ giết mổ thủ công, chưa đ ảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. - Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi heo còn phức tạp, một số bệnh nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng, bệnh tai xanh chưa được kiểm soát triệt để, còn xảy ra ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi. * Nguyên nhân - Chăn nuôi heo vẫn sản xuất trong tình trạng tự phát, phân tán, tận dụng, quy mô nhỏ, lẻ (85-90%), chăn nuôi hàng hóa quy mô lớn, tập trung phát triển chậm (10-15%). - Sự phát triển chăn nuôi heo trang trại, tập trung thời gian qua còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung. Mặc dù, tỉnh có quan tâm và ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại (bao gồm cả trang trại chăn nuôi) nhưng việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả không như mong muốn. Tiểu luận Chăn nuôi thú y Trang 21
 5. Đoàn Trung Hưng Công nghệ giống vật nuôi K34 3087444 - Do giá thức ăn tăng cao, năng suất chăn nuôi thấp, dẫn đến giá thành sản xuất thịt heo cao trong khi giá thịt heo trên thị trường luôn biến động giảm là những yếu tố có tác động bất lợi đến ngành chăn nuôi heo. - Công tác vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi nói chung, trong chăn nuôi heo nói riêng vẫn còn những bất cập. - Nông dân thiếu vốn, thiếu đất để đầu tư xây dựng những trại chăn nuôi heo quy mô lớn. 4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO 4.2.1. Giải pháp về thị trường Để có thể phat triên đan heo cho hiêu quả kinh tế cao, mang lai thu nhâp cao, ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ cân sự hợp tac giữa Chinh phu, cac nhà may chế biên, thị trường tiêu thụ và cac ̀ ́ ́ ̉́ ́ ́ ́ hộ chăn nuôi heo. Chinh phủ có vai trò khai thông thị trường thông qua cac hiêp ́ ́ ̣ đinh thương mai song phương cung như đa phương để heo cua chung ta có thể ̣ ̣ ̃ ̉ ́ canh tranh được trên thế giới. Cung câp nguôn vôn vay cho cac hộ chăn nuôi. Cac ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ xí nghiêp chế biên thit phai đam bao tiêu chuân an toan thực phâm trong khâu giêt ̣ ́ ̣ ̉̉ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ mô. Con đôi với cac hộ chăn nuôi heo trực tiêp cân phai đam bao viêc chăn nuôi ̉ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ heo đung yêu câu kỹ thuât, đam bao vệ sinh phong tranh bênh. ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ Trong môt vai năm gân đây, cac hộ chăn nuôi heo ở tỉnh, đa số sản phẩm ̣ ̀ ̀ ́ được cac hộ ban ra thị trường cho những cá nhân giêt mổ để ban trực tiêp, môt số ́ ́ ́ ́ ́ ̣ hộ chăn nuôi có quy mô lớn thì ký hợp đông với cac chủ mua và kinh doanh lớn. ̀ ́ Bên cạnh đó có nhiều hộ chăn nuôi chưa ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, vì vây anh hưởng rât lớn đên quá trinh san xuât cua hộ chăn nuôi. Do vây trong ̣̉ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ những năm tới, tỉnh cân tiên hanh sớm ký kêt hợp đông với cac trung tâm tiêu thụ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ có khoang cach đia lý gân nhât so với tỉnh. Có được thị trường ôn đinh như vây ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ thì cac hộ mới có thể manh dan ap dung công nghệ vao san xuât, mở rông quy mô ́ ̣ ̣́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ chăn nuôi heo. Tiểu luận Chăn nuôi thú y Trang 22 Hình 4. Nhà máy giết mổ gia súc hiện đại
 6. Đoàn Trung Hưng Công nghệ giống vật nuôi K34 3087444 4.2.2. Giải pháp về vốn Tât cả cac hộ chăn nuôi heo dù theo quy mô lớn hay nhỏ đêu thiêu vôn và có ́ ́ ̀ ́ ́ nhu câu vay vôn để phat triên san xuât. Hiên nay theo đanh giá cua cac hộ vay ̀ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ ngân hang không khó nữa, thủ tuc đơn gian nhưng số lượng tiên vay rât it và thời ̀ ̣ ̉ ̀ ́́ gian vay lai ngăn. Hâu hêt cac hộ gia đinh chăn nuôi heo với quy mô nhỏ thường ̣ ́ ̀ ́́ ̀ thiêu vôn để mở rông quy mô phat triên đan heo nên khi mua giông, thức ăn họ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ́ đêu phai mua chiu với giá cao. Vì vây tao điêu kiên cho cac hộ mở rông quy mô ̀ ̉ ̣ ̣̣ ̀ ̣ ́ ̣ đan heo, tôi xin đề xuât môt vai giai phap sau: ̀ ́ ̣̀ ̉ ́ - Thực hiên tôt chinh sach cho vay vôn, cho nông dân vay với số l ượng ̣ ́ ́ ́ ́ tương đôi và vay vôn trung hạn, dai hạn. ́ ́ ̀ - Đôi với cac hô, ngoai nguôn vôn tự có cua hộ gia đinh cân phai biêt phat ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ́ huy cac nguôn vôn và điêu quan trong nhât là phai sử dung đông vôn như thế nao ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ cho hợp lý và đat hiêu quả cao nhât từ nguôn vôn đo. ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ - Tăng cường môi liên kêt giữa người chăn nuôi với cac thanh phân có liên ́ ́ ́ ̀ ̀ quan đên san phâm cua nganh hang (nhu câu giêt mô, chế biên, cung ứng đâu vao ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̀ cho chăn nuôi,….) nhăm huy đông vôn vao san xuât đat hiêu quả cao. ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̣́ ̣ 4.2.3. Giải pháp về giống Giông là môt khâu rât quan trong trong quá trinh chăn nuôi. Nêu lựa chon ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ được giông tôt thì quá trinh chăn nuôi sẽ thuân lợi hơn và ngược lai. Hiện nay ́ ́ ̀ ̣ ̣ trên thị trường có nhiều giống heo có phẩm chất tốt (bao gồm cả giống heo ngoại, heo lai và heo nội) nhưng lựa chọn được con giống phù hợp với điều kiện khí hậu và môi trường của tỉnh là rất khó. Vì vậy, người chăn nuôi nên mua giống ở những trại giống có uy tín và đã tiêm vắc xin phòng bệnh. Hiên nay, ở tỉnh có cac giông heo: heo nhập ngoại, heo lai kinh tê, heo địa ̣ ́ ́ ́ phương, trong đó heo nhập ngoai và heo lai kinh tế ở cac hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ̣ ́ không biêt xuât xứ từ đâu, nên rât khó trong viêc quản lý giống heo và chăn nuôi. ́ ́ ́ ̣ Để giai quyêt vân đề nay cân phai có sự tham gia cua cac cơ quan quan lý Nhà ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ nước và khuyên nông cơ sở để cung câp giông đam bao chât lượng, mở cac lớp ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ tâp huân kỹ thuât chon giông heo cho cac hộ gia đinh, hoăc khuyên khich cac hộ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ tự gây giông để chăn nuôi. ́ Ở cac hộ chăn nuôi heo thit và heo thit xuât khâu thì công tac giông heo ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ cân phai quan tâm nhiều hơn và có sự tham gia cua cac trung tâm giông heo, công ̀ ̉ ̉ ́ ́ Tiểu luận Chăn nuôi thú y Trang 23
 7. Đoàn Trung Hưng Công nghệ giống vật nuôi K34 3087444 ty giông tranh hiên tượng cac hộ nông dân tự để giông heo từ cac hộ gia đinh ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ không đat tiêu chuân an toàn cũng như xuất khẩu. ̣ ̉ - Đôi với cac trung tâm giông, viên nghiên cứu cân đưa ra cac giông có ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ chât lượng, có cơ sở khoa hoc, tao điêu kiên tôt cho viêc hỗ trợ, mua ban cua cac ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ tổ chức. - Cán bộ thú y các cấp là người trung gian giúp cho các hộ dân tiếp cận được những giống tốt có hiệu quả kinh tế. - Đôi với bà con nông dân, phai nhay ben, năng đông, hoc hoi, sang tao, ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ hợp tac với nhau, thông tin nhanh để lựa chon cac giông tôt, phù hợp nhằm kich ́ ̣ ́ ́ ́ ́ thich chăn nuôi phat triên đem lại lợi ích kinh tế cho người chăn nuôi. ́ ́ ̉ Hình 5. Hình ảnh về trại heo giống 4.2.4. Giải pháp về thức ăn Hiên nay thức ăn cho heo trên thị trường rât đa dang và phong phu, có rât ̣ ́ ̣ ́ ́ nhiêu công ty, doanh nghiệp, tư nhân cung ứng cac loai thức ăn cho từng loai ̀ ́ ̣ ̣ heo, có cả khâu phân với từng lứa tuôi heo. Do đó các hộ nên mua những loại ̉ ̀ ̉ thức ăn phù hợp để việc chăn nuôi mang lại hiệu quả. Vân đề đăt ra hiện nay là giá thức ăn chăn nuôi thường xuyên biến động ́ ̣ và thường ở mức cao. Giá thức ăn cao là do thuế nhâp khâu ap dung đôi với cac ̣ ̉́ ̣ ́ ́ loai nguyên liêu thô đang quá cao (bắp từ 0% lên 5%, bột cá, bột xương thịt 0% ̣ ̣ lên 5%, cám mì 0% lên 5%, bột mì từ 10% lên 15%, dầu cá 5% lên 7%, mức thuế được áp dụng từ ngày 01/01/2010 theo Bộ Tài chình). Bên cạnh đó, san lượng ̉ cua các loai nguyên liêu trên phuc vụ cho công nghiêp san xuât thức ăn chăn nuôi ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ lai không đap ứng đủ nhu câu sản xuất của ngành này. Vì vây, phai tao ra vung ̣ ́ ̀ ̣ ̣̉ ̀ Tiểu luận Chăn nuôi thú y Trang 24
 8. Đoàn Trung Hưng Công nghệ giống vật nuôi K34 3087444 ̉ ́ ́ chuyên canh san xuât cac cây nguyên liêu (ngô, đâu tương, săn, lua,….) với ̣ ̣ ́ ́ năng suât cây trông cao, chuyên đôi cơ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ́ câu cây trông trong quy hoach phat ̉ ̣̀ triên dai han. Tỉnh Vĩnh Long cung đã có ̃ vung trông cây hoa mau nhưng năng ̀ ̀ ̀ suât chưa cao. Tỉnh nên khuyên khich ́ ́ ́ cac hộ trông thêm cac loai cây làm ́ ̀ ́ ̣ nguyên liệu sản xuất chăn nuôi. Tuy vây chỉ có những hộ vừa và nhỏ sử Hình 6. Thức ăn chăn nuôi ̣ dung thức ăn từ trông trot con cac hộ ̣ ̀ ̣̀ ́ có quy mô lớn thì vân dung thức ăn mua trên thị trường. Vì vây, tỉnh cân có ̃ ̀ ̣ ̀ những biên phap giai quyêt vân đề trên. ̣ ́ ̉ ́́ Việc tăng giá nguyên liệu thức ăn sẽ dẫn đến đầu vào của ngành chăn nuôi lại tăng lên. Vì vậy, một lần nữa vấn đề về sản xuất nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi lại được đặt ra. Hiện Việt Nam đang phải nhập khẩu r ất l ớn các loại bắp, đậu, bột cá,... và theo các kỹ sư nông nghiệp, nếu như thế, triển vọng về một tương lai sáng sủa cho ngành chăn nuôi vẫn chưa rõ ràng. 4.2.5. Giải pháp về kỹ thuật chăn nuôi Trên thực tế cho thây cac hộ chăn nuôi heo dù với quy mô nao đi nữa thì ́ ́ ̀ đêu đoi hoi về măt kỹ thuât. Từ khâu chon giông, chuông trai, thức ăn,… đêu phai ̀ ̀̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ quan tâm. Giai quyêt vân đề nay cân có sự tham gia cua cac tổ chức Chinh phủ và ̉ ́́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ phi Chinh phu, từ câp tinh tới câp đia phương. Vì vậy, tỉnh cân mở nhiều lớp tâp ́ ̉ ́̉ ́ ̣ ̀ ̣ huân về kỹ thuật chăn nuôi cho cac hộ gia đinh. Ngoài ra cân phai hợp tac với ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ cac công ty giông, công ty thức ăn, viên nghiên cứu, cac trường kỹ thuât nông ́ ́ ̣ ́ ̣ nghiêp,… tổ chức cac lớp tâp huân để hoc hoi. Cho người chăn nuôi đi tham quan ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ môt số hộ chăn nuôi điên hinh để hoc hoi. ̣ ̉̀ ̣ ̉ 4.2.6. Giải pháp về thú y và phòng dịch bệnh Hiện nay, Vĩnh Long đang gặp khó khăn trong công tác quản lý tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh vì người nuôi chưa hợp tác trong việc thực hiện đăng ký chăn nuôi, cơ quan chức năng không thực hiện được kịp thời việc thẩm Tiểu luận Chăn nuôi thú y Trang 25
 9. Đoàn Trung Hưng Công nghệ giống vật nuôi K34 3087444 định điều kiện vệ sinh thú y tái nhập đàn và quản lý. Trong tháng 05/2010, cùng với việc tăng cường tuyên truyền khuyến cáo và tạo điều kiện cho các hộ chuyển đổi quy mô chăn thả gia cầm, Chi cục Thú y Vĩnh Long tập trung thực hiện công tác tiêm phòng đợt 01/2010 cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tăng cường giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tai xanh trên gia súc. Toan tỉnh Vĩnh Long, số lượng cán bộ thú y tương đối nhiều nhưng chỉ ̀ tập trung ở Chi cục Thú y và các trạm thú y thuộc các huyện và rất hạn ch ế ở các xã. Vì vây, cac hộ chăn nuôi gia đinh vân con găp phai nhiêu khó khăn trong ̣ ́ ̀ ̃ ̀ ̣ ̉ ̀ công tac phong dich bênh. Heo thường măc bênh khi thời tiêt thay đôi đôt ngôt. ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ Hiên nay dich tai xanh đang diên biên hêt sức phức tap. Khi măc bênh nay, cac hộ ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ gia đinh không có cach chữa và kêt quả là tử vong hoăc phai ban chay. Tỉnh cung ̀ ́ ́ ̣ ̉́ ̣ ̃ có đợt kiêm tra, tiêm phong dich bênh đinh kỳ cho cac hộ chăn nuôi heo nhưng ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ hiệu quả chưa cao và dịch bệnh vẫn còn xuất hiện trong tỉnh. Để đan heo phat triên manh khoe, tăng trưởng tôt và han chế tôi đa khả ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ́ năng măc bênh thì cán bộ thú y cân phai lam la: ́ ̣ ̀ ̉̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ + Tiêm phong cac loai bênh heo thường găp theo độ tuôi. ̣ ̉ + Tăng cường công tac bôi ́ ̀ dưỡng, nâng cao hiêu biêt cho bà con để ̉ ́ họ có thể tự chữa trị cac bênh thông ́ ̣ thường cho heo. + Tổ chức phổ biên kiên thức ́ ́ phong trị bênh ở cac hộ chăn nuôi môt ̀ ̣ ́ ̣ cach thường xuyên kip thời để hộ sơ cứu ́ ̣ Hình 7. Heo bị bệnh tai xanh trước khi can bộ khuyên nông đên. ́ ́ ́ + Khi măc cac dich bênh lớn thì cac can bộ đên tân nơi xem xet và đanh giá ́ ̣́ ̣ ́ ́ ̣́ ́ ́ tinh hinh rôi đưa ra những biên phap để ngăn chăn dich bênh lây lan. ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣̣ ̣ Ngoai ra cung nên có chinh sach tăng cường, khuyên khich can bộ thú y, ̀ ̃ ́ ́ ́ ́ ́ bac sĩ thú y về các vùng nông thôn để phuc vụ cho bà con, xây dựng và mở cửa ́ ̣ hang ban thuôc thú y nhăm đam bao nhu câu và lợi ich cua cac hộ chăn nuôi heo. ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ́ Tiểu luận Chăn nuôi thú y Trang 26
 10. Đoàn Trung Hưng Công nghệ giống vật nuôi K34 3087444 4.2.7. Giải pháp về thông tin Viêc tim hiêu về giá cả đâu vao và đâu ra trên thị trường là rât quan trong ̣̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ để hộ gia đinh có thể chủ đông trong viêc mở rông hay thu hep quy mô đan heo, ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ mua và ban vao thời kỳ nao là thuân lợi. Vì thế thông tin thị trường là rât quan ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ trong. Hầu như các xã ở Vĩnh Long đều có bộ phân truyên thanh hoạt động, đó ̣ ̀ là một trong những phương tiện giúp các hộ câp nhât tin tức môt cach nhanh ̣ ̣ ̣ ́ nhât để chủ đông trong san xuât noi chung và cung như trong chăn nuôi noi riêng. ́ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ́ Bên cạnh đó Đài Truyền hình Vĩnh Long luôn cập nhật tin tức về giá cả thị trường hàng ngày, góp phần giúp người chăn nuôi nắm bắt được giá cả đầu vào và đầu ra để tăng hiệu quả chăn nuôi. Tỉnh nên xây dựng những thư viện ở các xã phuc vụ cho công tac khoa ̣ ́ hoc kỹ thuât, tuyên truyên những kiên thức tiên bộ khoa hoc kỹ thuât cho bà con ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ phuc vụ cho san xuât. ̣ ̉ ́ Nêu cao vai trò cua bộ phân truyên thông khuyên nông, tao điêu kiên tôt ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ́ nhât để cac hộ năm được tinh hinh thực tê, tranh găp rui ro trong san xuât. ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ́ Tỉnh nên thường xuyên mở các lớp tập huấn về chăn nuôi. Đó sẽ là cơ hội cho những người chăn nuôi có thể thao luân và trực tiếp nêu ra những khó ̉ ̣ khăn, vướng măc cua họ trong quá trình chăn nuôi để các cán bộ khuyến nông có ́ ̉ thể giải đáp cho họ một cách chính xác và đầy đủ. 4.2.8. Giải pháp về môi trường, sản xuất thực phẩm sạch Bên canh lợi ich về kinh tế thì chăn nuôi với quy mô lớn con tao ra môt ̣ ́ ̀ ̣ ̣ lượng chât thai lớn nêu không xử lý tôt sẽ gây ô nhiêm môi trường, anh hưởng ́ ̉ ́ ́ ̃ ̉ rât lớn đên sức khoe công đông. ́ ́ ̉ ̣ ̀ Vĩnh Long có khu chăn nuôi là khu vực trong đông và ngoai đông. Ở khu ̀ ̀ ̀ vực ngoai đông môt số hộ dung phân để bon cây trông. Con khu vực trong đông, ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ đa số hộ chăn nuôi heo kêt hợp với nuôi thả cá với quy mô vừa và nho, nên đa số ́ ̉ phân thai ra từ heo đêu dung lam thức ăn cho ca, tiêu thụ hiêu quả từ chăn nuôi ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ heo - cá cung khá cao, vừa giai quyêt được ô nhiễm môi trường. Vì vây, tỉnh nên ̃ ̉ ́ ̣ khuyên khich cac hộ chăn nuôi theo kiêu kêt hợp heo - ca, dung hố phân biogas để ́ ́ ́ ̉ ́ ́̀ đam bao tôt môi trường, xây chuông trai theo hướng cach xa nguôn nước cung ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̃ như nhà ở. Tiểu luận Chăn nuôi thú y Trang 27
 11. Đoàn Trung Hưng Công nghệ giống vật nuôi K34 3087444 Đôi với môi trường chăn nuôi heo, nên tao cho heo môt môi trường sông ́ ̣ ̣ ́ thich hợp, vệ sinh chuông trai sach sẽ lam tăng hiêu quả kinh tê, tranh cac bênh lây ́ ̀ ̣̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ lan, truyên nhiêm do khâu vệ sinh chăm soc, han chế thâp nhât cac rui ro về bênh ̀ ̃ ́ ̣ ́ ́́ ̉ ̣ tât có thể xay ra. ̣ ̉ Đôi với những hộ chăn nuôi theo kiêu tân dung, không có điêu kiên chuông ́ ̣̉ ̣ ̀ ̣ ̀ trai, nhom hộ nay cân phai xây dựng chuông trai riêng biêt và đôc lâp. Số lượng ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣̣ phân thai ra phai được chuyên chở ngay vao những thời vụ gieo cây, tranh anh ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̉ hưởng tới môi trường xung quanh. Như chúng ta đã biết phân và nước tiểu của vật nuôi hay nước dùng đ ể rửa chuồng trại là những chất gây ra ô nhiễm môi trường vì trong phân và nước tiểu có chứa nitrat. Muốn khắc phục tình trạng này thì nên dùng túi hay hố biogas sẽ giảm được ô nhiễm môi trường, gia súc sẽ mau lớn và tạo được môi trường sống tốt không chỉ cho gia súc mà cho cả người chăn nuôi bởi chúng ta đã hạn chế được một lượng đáng kể khí metan. Tom lai, môi trường có tâm quan trong trong san xuât, anh hưởng tới khôi ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́̉ ́ lượng san phâm, tâm lí người tiêu dung, đăc biêt là tac đông trực tiêp lên cuôc ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ sông sinh hoat hăng ngay cua người dân. Chinh vì vây, phat triên nông nghiêp ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ phai găn bó với phat triên nông nghiêp bên vững theo hướng bao vệ môi trường ̉́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ sinh thai. Tiểu luận Chăn nuôi thú y Trang 28

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản