Chương 4: Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên

Chia sẻ: khamphatrithuc

Giả sử đại lượng ngẫu nhiên X có tham số chưa biết. Ước lượng tham số là dựa vò mẫu ngẫu nhiên W = (X1, X2,..., Xn) ta đưa thống kê để ước lượng dự đoán. Có hai phương pháp ước lượng là ước lượng điểm và ước lượng khoảng.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản