CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI

Chia sẻ: a17196

Mối quan hệ giữa NMBH, NĐBH và NTH là phức tạp NĐBH có thể là cá nhân, tập thể hoặc chưa xác định khi ký kết HĐ. Tư cách NMBH, NĐBH, NTH thuộc về những người khác nhau Pháp luật quy định nghiêm ngặt và sự tuân thủ khi giao kết và thực hiện HĐ

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản