Chương 6 – Phong cách lãnh đạo

Chia sẻ: chucung

Phong cách lãnh đạo là gì Là sự nhận thức của người bị ảnh hưởng bởi một hệ thống các hành vi lãnh đạo của người lãnh đạo tác động lên họ F Người bị ảnh hưởng: Cấp dưới, cấp trên, đồng sự F Hệ thống hành vi: Hành động quản trị, quản lý, ảnh hưởng để ứng phó và thích nghi với sự vận động của môi trường xung quanh

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 6 – Phong cách lãnh đạo

Giảng viên: Th.S. Nguyễn Ngọc Long
Chương 6 – Phong cách lãnh đạo

1. Phong cách lãnh đạo là gì?
2. Nghiên cứu của Kurt Lewin
• Phong cách độc đoán
• Phong cách dân chủ
• Phong cách tự do
3. Mô hình của Đại học Ohio
4. Nghiên cứu của ĐH Michigan
5. Nghiên cứu của R.Likert
6. Sơ đồ mạng lưới
7. Tìm kiếm phong cách tối ưu
Phong cách lãnh đạo là gì


Là sự nhận thức của người bị ảnh hưởng
bởi một hệ thống các hành vi lãnh đạo của
người lãnh đạo tác động lên họ

F Người bị ảnh hưởng: Cấp dưới, cấp trên, đồng sự
F Hệ thống hành vi: Hành động quản trị, quản lý, ảnh
hưởng để ứng phó và thích nghi với sự vận động của môi
trường xung quanh
Nghiên cứu của Kurt Lewin
• Phong cách lãnh đạo độc đoán
• Phong cách lãnh đạo dân chủ
• Phong cách lãnh đạo tự doKurt Lewin: 1890 - 1947
Phong cách lãnh đạo độc đoán

F Quyền lực tập trung ở người lãnh đạo
F Các quyết định chỉ theo một chiều
F Ưu điểm:
o Thời gian ra quyết định nhanh chóng
o Phù hợp trong việc đối phó với tình huống khẩn cấp

F Nhược điểm
o Không tận dụng được sức sáng tạo của cấp dưới và
của tập thể
o Bỏ qua các tình cảm, suy nghĩ của cấp dưới
o Dễ làm người lãnh đạo trở nên bảo thủ
Phong cách lãnh đạo dân chủ

F Các quyết định được thảo luận trước khi được đưa
ra để thực hiện
F Người lãnh đạo trong vai trò định hướng là chính
F Công việc lãnh đạo được chia sẻ
Ưu điểm:
o T ập hợp được ý kiến của tập thể
o T ạo tinh thần thoải mái trong công việc
o Người lãnh đạo không phải tập trung vào các yếu tố nhỏ
F Nhược điểm
o Thời gian ra quyết định phải trì hoãn để bàn bạc
o Có thể không ra quyết định được nếu người lãnh đạo
thiếu quyết đoán trong các cuộc thảo luận
Phong cách lãnh đạo tự do

F Cấp dưới làm việc hoàn toàn theo ý mình
F Trách nhiệm quản lý được san sẻ
Ưu điểm:
o Tính sáng tạo được phát huy tối đa
o Người lãnh đạo không phải chịu quá nhiều áp lực
F Nhược điểm
o Tính bảo mật của các thông tin quan trọng bị phá vỡ
o Dễ bị lạm quyền
o Dễ mất kiểm soát
o Nội quy, kỷ luật của tổ chức lỏng lẻo do không thể xây
dựng các quy định phù hợp cho tất cả các phòng ban.
Mô hình của ĐH Ohio

Initiating Structure (Quan tâm
công việc)
Nhà lãnh đạo quy định vai trò của
mình và những người dưới quyền
trong các công việc của tổ chức để
đạt được các mục tiêu.

Consideration (Quan tâm tới con người)
Nhà lãnh đạo quan tâm tới năng lực cá nhân, phẩm chất đạo
đức, kỹ năng làm việc và suy nghĩ của cấp dưới trong việc quy
định quyền hạn và trách nhiệm cho mỗi người
Mô hình của ĐH Michigan
Employee-Oriented Leader (Định hướng nhân viên)
Nhấn mạnh tính nhân văn trong quan hệ, quan tâm
đến nhu cầu cá nhân của nhân viên, và thừa nhận sự
khác biệt giữa các cá nhân trong đội ngũ.
Production-Oriented Leader (Định hướng sản xuất)
Nhấn mạnh đến những đặc tính kỹ thuật, đặc thù công
việc của nhiệm vụ.
Hệ thống của R. Linkert

R. Linkert chia thành 4 hệ thống mô phỏng 4 loại phong
cách lãnh đạo khác nhau

F Hệ thống 1: Lãnh đạo độc lập đưa ra quyết định
kèm mệnh lệnh bắt buộc cấp dưới thực hiện. Cấp dưới
tuân thủ mệnh lệnh một cách tuyệt đối
F Hệ thống 2: Cấp trên & cấp dưới cùng phân quyền
và chịu trách nhiệm ở một mức nhất định nhằm đảm
bảo đạt được mục tiêu của tổ chức nhưng cũng không
làm ảnh hưởng quan hệ công việc.
Hệ thống của R. Linkert (t)

R. Linkert chia thành 4 hệ thống mô phỏng 4 loại phong
cách lãnh đạo khác nhau

F Hệ thống 3: Mức độ chia sẻ quyền lực của cấp trên
cao hơn, cấp dưới được quyền tự quyết nhiều hơn
nhưng chưa hoàn toàn.
F Hệ thống 4: Mức độ phân quyền là hoàn toàn, cấp
dưới được quyền tự chủ ra quyết định và chịu trách
nhiệm về những quyết định của mình.
Sơ đồ mạng lưới
Cao
1:9 Lãnh đạo 9:9 Lãnh đạo
9
Quan tâm đến động cơ, Hoàn thành công việc với
nhu cầu của con người, vai trò độc lập cao nhưng
8
tạo bầu không khí thân vẫn đảm bảo sự tín
thiện, hòa đồng trong tổ nhiệm vai trò của cấp
chức dưới
Định hướng con người


7

5:5 Lãnh đạo
6 Điều khiển tổ chức
thông qua việc cân
bằng hiệu quả công
5
việc và mức độ thỏa
mãn của cấp dưới
4

1:1 Lãnh đạo 9:1 Lãnh đạo
Ảnh hưởng vừa đủ để
3 Chú trọng đến hiệu quả
hoàn thành công việc công việc thông qua
nhưng vẫn duy trì các việc tối đa hóa hiệu quả
2
mối quan hệ trong tổ của mỗi thành viên
chức trong bộ máy
1
Thấp
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Thấp Cao
Định hướng sản xuất
Tìm kiếm phong cách tối ưu

F Lãnh đạo phải thích nghi với nhiều tình huống,
nhiều định hướng, môi trường, hoàn cảnh khác
nhau → không thể dùng một phong cách thống
nhất
F Mỗi nhà lãnh đạo phải biết sử dụng linh hoạt
nhiều công cụ khác nhau và biết cách hòa trộn
các trường phái để phù hợp với tính cách của
mình (lý thuyết ngẫu nhiên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản