CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH

Chia sẻ: bttanh4084857

Dựa trên chi phí quá khứ: tổng hợp các khoản chi phí đã phát sinh trong quá trình xây dựng. Dựa trên chi phí thay thế, tái tạo: áp dụng đối với TSVH có thể nhận dạng được và có thể tạo ra một sự thay thế cho nó

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản