Chương 6: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử

Chia sẻ: hai991

Quản trị xúc tiến thương mại điện tử: Vai trò của Internet trong việc truyền tải thông điệp truyền thông MKT từ DN tới các đối tượng liên quan Phân tích các công cụ truyền thông MKT Cách thức sử dụng không gian trên Net phục vụ cho việc truyền thông...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 6: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử

E-MARKETING
Chương 6:
Quản trị xúc tiến thương mại điện tử
1
Chương 6
Quản trị xúc tiến TMĐT


Mục đích:

Vai trò của Internet trong việc truyền tải thông điệp truyền

thông MKT từ DN tới các đối tượng liên quan

Phân tích các công cụ truyền thông MKT

Cách thức sử dụng không gian trên Net phục vụ cho việc

truyền thông
2
Chương 6
Quản trị xúc tiến TMĐT


6.1. Tổng quan về xúc tiến TMĐT

6.2. Quảng cáo trực tuyến

6.3. Marketing quan hệ công chúng điện tử

6.4. Xúc tiến bán hàng điện tử

6.5. Marketing điện tử trực tiếp

6.6. Ma trận xúc tiến TMĐT
3
eDietshop

• Đồ ăn không đường
• Thức ăn giảm béo
• Đồ ăn kiêngNhu cầu lớn
Website eDietshop
(15tr người)Làm thế nào để tiếp cận nhu cầu???


4
Cách thức tiếp cận của eDietshop:


Sử dụng thông minh hoạt động quảng cáo trực tuyến
Đặt banner quảng cáo trên các website khác
Tài trợ email newsletters cho các nhóm (DiabeticGournet.com)
Sử dụng từ khóa phổ biến “không đường”, “ít béo” trên các công
cụ tìm kiếm
Tăng doanh thu và lợi nhuận


Phối kết hợp quảng cáo trực tuyến với chương trình truyền
thông truyền thống
Thúc đẩy hoạt động mua hàng trực tuyến
5
Chương 6
Quản trị xúc tiến TMĐT
6.1. Tổng quan về xúc tiến TMĐT
6.1.1 Khái niệm và đặc điểm của xúc tiến TMĐT
6.1.2 Các công cụ xúc tiến TMĐT
6.1.3 Sự ảnh hưởng của các công cụ theo thứ bậc
6.1.4 Định nhãn hiệu với hồi đáp trực tiếp
6.2. Quảng cáo trực tuyến
6.2.1 Các xu hướng quảng cáo trực tuyến
6.2.2 Các mô hình quảng cáo trực tuyến
6.3. Marketing quan hệ công chúng điện tử
6.4. Xúc tiến bán hàng trên mạng
6.3.1 Xây dựng nội dung trên Website của DN
6.4.1 Sử dụng coupon
6.3.2 Xây dựng cộng đồng điện tử
6.4.2 Hàng mẫu
6.3.3 Các sự kiện trực tuyến
6.4.3 Hàng khuyến mại
6.5. Marketing trực tiếp
6.5.1. Email marketing
6.5.2 Marketing lan truyền
6.5.3 SMS
6.6. Ma trận xúc tiến TMĐT


6
Chương 6
Quản trị xúc tiến TMĐT


6.1. Tổng quan về xúc tiến TMĐT

6.1.1 Khái niệm và đặc điểm của xúc tiến TMĐT

6.1.2 Các công cụ xúc tiến TMĐT

6.1.3 Sự ảnh hưởng của các công cụ theo thứ bậc

6.1.4 Định nhãn hiệu với hồi đáp trực tiếp
7
6.1. Tổng quan về xúc tiến TMĐT

6.1.1. Khái niệm và đặc điểm của xúc tiến TMĐT
Quan điểm truyền thống: Xúc tiến thương mại (truyền thông marketing)
bao gồm tất cả các hoạt động được phối hợp với thông tin giao tiếp về
sản phẩm hoặc dịch vụ.

Quan điểm mới: Xúc tiến thương mại điện tử (truyền thông marketing
tích hợp) là một tiến trình chức năng chéo cho việc hoạch định, thực thi
và kiểm soát các phương tiện truyền thông, được thiết kế nhằm thu hút,
duy trì và phát triển khách hàng.

Xúc tiến TMĐT bao gồm các thông điệp được gửi qua Internet và
các ứng dụng CNTT khác đến với KH
8
Đặc điểm của xúc tiến TMĐT


Đăc điểm của XTTM truyền thống

Đặc điểm riêng:
Tốc độ truyền tải

Chức năng chéo:

– Thông tin từ KH giúp DN tạo dựng hình ảnh nhãn hiệu

– Bất kỳ hình thức liên lạc nào cũng giúp cho KH định hình được
hình ảnh của DN
9
6.1.2. Các công cụ xúc tiến TMĐT

Các công cụ xúc tiến TMĐT:
Quảng cáo trực tuyến
Xúc tiến bán hàng điện tử
Quan hệ công chúng điện tử
Marketing điện tử trực tiếp


Ứng dụng CNTT giúp tăng tính hiệu suất và hiệu quả bởi khả năng đa dạng
phương tiện sử dụng:
Truyền tải tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện qua website và e-mail.

Xây dựng được cơ sở dữ liệu lưu trữ các thông tin

Sử dụng các công nghệ internet, trình duyệt và phần mềm e-mail để dễ dàng tiến
hành truyền thông qua Internet

Gửi các tin nhắn đa phương tiện đến các máy tính và điện thoại cá nhân
10
6.1.3. Sự ảnh hưởng của các công cụ theo thứ bậc

Mô hình AIDA (Awareness – Interest – Desire – Action) và mô hình “Think – Feel –
Do” giúp nhà nghiên cứu thị trường đưa ra quyết định sử dụng công cụ xúc tiến
MKT điện tử nào và đánh giá mức độ hiệu quả của công cụ đó


Mô hình AIDA (MKT căn bản)
Nhận biết
Thích thú
Mong muốn
Hành động


Mô hình Think – Feel – Do:
Nghĩ
Cảm giác
Làm11
Sự ảnh hưởng của các công cụ:

Ảnh hưởng đến việc giải thích qui trình ra quyết định mua của KH:
Nhận thức và tìm hiểu về SP/DV (Think – Awareness)
Thái độ với SP/DV (Feel – Interest)
Hành động mua (Do – Desire, Action)

Ảnh hưởng tới các đặc điểm của SP/ DV: Ảnh hưởng tới các yếu tố liên
quan đến việc mua SP/DV như: thanh toán, tâm lý mua hàng, đặc điểm
XH…

Cho thấy tùy theo từng giai đoạn mà sử dụng các công cụ phù hợp:
Giai đoạn nhận thức và tìm hiểu SP/DV: Quảng cáo trực tuyến, MKT quan hệ
công chúng điện tử
Giai đoạn quyết định mua: MKT trực tiếp điện tử, Xúc tiến bán điện tử

Người tiêu dùng dành nhiều thời gian hơn để thu thập và đánh giá các
nhân tố liên quan một cách cẩn thận trước khi quyết định mua


12
6.1.4. Định nhãn hiệu với hồi đáp trực tiếp

CL xúc tiến MKT điện tử được thực hiện nhằm xây dựng giá trị nhãn hiệu và
tạo ra hồi đáp trực tiếp dưới dạng các giao dịch và các hành vi của người sử
dụng (đăng ký thành viên website, yêu cầu của KH được gửi qua email)

Các công cụ:
Quảng cáo nhãn hiệu trực tuyến: Tạo sự nhận thức (mô hình AIDA)
MKT quan hệ công chúng điện tử: Xây dựng và củng cố nhãn hiệu trong tâm trí
KH
Xúc tiến bán điện tử & MKT trực tiếp điện tử: Tạo sự hồi đáp từ phía KH


Nhà nghiên cứu thị trường thường chỉ chú trọng sử dụng một loại công cụ
CL nhất định trong chiến dịch truyền thông MKT tích hợp
Cần xác định yếu tố đưa KH tới hành động mua là nhận thức của họ về SP/DV
của DN
13
Chương 6
Quản trị xúc tiến TMĐT
6.2. Quảng cáo trực tuyến

6.2.1 Các xu hướng quảng cáo trực tuyến

6.2.2 Các mô hình quảng cáo trực tuyến
14
6.2. Quảng cáo trực tuyến

Quảng cáo là truyền thông thông tin phi cá nhân thông qua các phương tiện
truyền thông đại chúng khác nhau, thường mang tính thuyết phục về SP/
quan điểm và là hoạt động phải trả tiền


Bản chất của quảng cáo trực tuyến:
Tương tự quảng cáo truyền thống
Thực hiện trên nền tảng Internet


Đưa ra các banner tại website của chính DN có phải là hoạt động
quảng cáo trực tuyến?
15
6.2.1. Các xu hướng quảng cáo trực tuyến


Tại Mỹ:
QCTT xuất hiện năm 1994 trên trang www.hotwired.com

Tổng doanh thu:

– 1998: 1 tỉ USD

– 2000: 8,2 tỉ USD

– 2001: giảm 12,3% (do sự sụt giảm của nền KT toàn cầu)

Tổng chi phí cho hoạt động QCTT: (2001)

– 99,8 tỉ USD/ 400 tỉ USD của toàn thế giới

– 7,2%/ tổng kinh phí cho quảng cáo16
6.2.1. Các xu hướng quảng cáo trực tuyến


Tại Việt Nam:
Doanh thu từ QCTT: (nguồn báo cáo TMĐT VN 2006)

– 30 tỉ đồng (2005)

– 65 tỉ đồng (2006), chiếm 1,2% thị phần toàn ngành

– Ước tính đến 2010 đạt 500 tỉ đồng

Hơn 80% thị phần quảng cáo trong tay của gần 50 DN nước ngoài, 20% còn
lại chia đều cho gần 3000 DN quảng cáo trong nước
17
6.2.1. Các xu hướng quảng cáo trực tuyến

50% lượng KH mà nhà bán lẻ trực tuyến có được là nhờ vào QCTTNhững ngành thích hợp cho QCTT:
SP liên quan trực tiếp tới người tiêu dùng: 30%

Máy tính: 18%

DV tài chính: 12%

Phương tiện truyền thông đa phương tiện: 12%

DV kinh doanh, thương mại: 9%
18
6.2.2. Các mô hình quảng cáo trực tuyến

Ngân sách dành cho hoạt động quảng cáo được phân bổ theo các
hoạt động: quảng cáo trên các banner, hoạt động tài trợ, hoạt động
phân loại, hoạt động quảng cáo xen kẽ (pop-up), sử dụng từ khóa
tìm kiếm, e-mail.
3 phương tiện quảng cáo trên Internet chủ yếu:
- Quảng cáo qua thư điện tử
- Quảng cáo không dây
- Banner quảng cáo
19
Quảng cáo qua thư điện tử (e-mail)

Đặc điểm:
CP thấp
Nội dung quảng cáo ngắn, thường là text-link gắn lồng vào nội dung thư
của người nhận
Mua các không gian trong e-mail được cung cấp bởi các DN khác, ví dụ
như Hotmail, Yahoo!Mail, Gmail…


Lưu ý:
Người nhận e-mail là những khách hàng gần nhất với thị trường mục tiêu
Một số người nhận e-mail vẫn yêu thích các e-mail văn bản truyền thống do
tốc độ nội dung tải xuống nhanh hơn
20
Quảng cáo thông qua thư điện tử
21
Quảng cáo không dây (Wireless Advertising)
Đặc điểm:
Là hình thức quảng cáo qua các phương tiện di động, banner, và các
nội dung trên website mà người sử dụng đang truy cập
Thường sử dụng mô hình quảng cáo kéo (Pull model): người sử
dụng lấy nội dung từ các trang web có kèm quảng cáo
Liệu người sử dụng sẵn sàng chi trả cho nội dung QC nhận được
hay muốn nhận được các nội dung QC đã được tài trợ?

Lưu ý:
Tốc độ đường truyền ảnh hưởng tới tốc độ download
Kích cỡ màn hình di động nhỏ kích cỡ của chương trình quảng
cáo
Đòi hỏi sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đánh giá hiệu quả
quảng cáo
Người sử dụng phải trả tiền theo thời gian và số lượng thông tin
download ảnh hưởng tới mức độ chấp nhận quảng cáo không dây22
Banner quảng cáo


Đặc điểm:
Là hình thức quảng cáo mà DN đưa ra các thông điệp quảng cáo qua
website của một bên thứ ba dưới dạng văn bản, đồ họa, âm thanh, siêu
liên kết…


Bao gồm:
(1) Mô hình quảng cáo tương tác
(2) Mô hình quảng cáo tài trợ
(3) Mô hình quảng cáo lựa chọn vị trí
(4) Mô hình quảng cáo tận dụng khe hở thời gian
(5) Mô hình quảng cáo Shoskele
23
(1) Quảng cáo tương tác (Interactive Format)

Bao gồm các banner, nút bấm, pop – up… được biểu diễn dưới dạng văn
bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video clip…
Người tiêu dùng click vào các quảng cáo chuyển đến website của DN
Chưa có tiêu chuẩn nào cho kích cỡ các quảng cáo tương tác vì tùy
thuộc vào mong muốn của DN trong việc thu hút sự chú ý của KH
Để tăng tính hiệu quả của các banner quảng cáo tương tác, DN có thể
đưa ra những banner gắn liền với trò chơi hoặc tạo ra sự bắt mắt khi
người sử dụng đến gần banner
Vấn đề đặt ra hiện nay: Cách tính phí cho quảng cáo
Tính theo diện tích banner hay theo số lần click vào quảng cáo?
Tại VN: Đây là mô hình được sử dụng phổ biến nhất24
25
(2) Quảng cáo tài trợ (Sponsorships)

Là mô hình quảng cáo của DN trên website của bên thứ ba, nhưng thay
vì trả tiền, DN tài trợ nội dung trên website đó

Tạo sự phong phú và đa dạng cho website

Các website coi hoạt động tài trợ chính là nguồn thu quảng cáo lớn do
đem lại khả năng tương tác cao

MKT truyền thống sử dụng phổ biến mô hình này
26
(3) Quảng cáo lựa chọn vị trí
(Slotting fees – Quảng cáo thông qua tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)


Là hình thức quảng cáo trực tuyến mà qua đó, DN quảng cáo có thể lựa
chọn vị trí để quảng cáo trên website của nhà cung cấp nội dung

Giúp DN có được vị trí mong muốn trong những trang kết quả của các
công cụ tìm kiếm hoặc có được vị trí siêu liên kết lợi thế

Các DN Việt Nam hiện nay có xu hướng phát triển mô hình này

Phương pháp tính phí: đấu giá vị trí, CPM, CPC giúp DN xác định rõ
mức độ hiệu quả của chương trình quảng cáo
27
28
(4) Quảng cáo tận dụng khe hở thời gian (Interstitials)

Quảng cáo dựa trên nền tảng công nghệ Java, xuất hiện khi người sử
dụng đang trong quá trình download nội dung.
Mỹ: Chiếm 3% tổng CP cho quảng cáo qua Internet
Việt Nam: Xuất hiện khi người sử dụng download games trực tuyến
hoặc các chương trình phần mềm miễn phí
Lợi thế: Gây sự chú ý đối với người sử dụng
Hạn chế:
Người sử dụng quyết định có xem hay không xem chương trình quảng cáo
này
Kéo dài thời gian download Gây khó chịu


Superstitials – Hình thức phát triển của Interstitials
Lợi thế: không làm chậm đi thời gian tải trang web29
(5) Quảng cáo Shoshkele

Quảng cáo xuất hiện khi người sử dụng download nội dung miễn phí và
ép người sử dụng phải xem hết để có thể tiếp cận với nội dung

Công nghệ web cho phép tạo ra nhiều định dạng quảng cáo đa phương
tiện khác nhau

Lợi thế:
Thu hút sự chú ý của người tiêu dùng
Người xem sẽ không dừng được chương trình quảng cáo


Hạn chế: Liệu quảng cáo có thông điệp phù hợp với tập KH vào đúng
thời điểm họ cần hay không?
30
(6) Mô hình banner quảng cáo khác

Cửa sổ phụ (hay còn gọi là pop-ups): là các cửa sổ phụ độc lập có
kích thước nhỏ chứa đựng nội dung quảng cáo tự động xuất hiện
chèn lên phía trước cửa sổ trình duyệt chính.Người sử dụng thường không thoải mái với hình thức này do họ phải
đóng các cửa sổ này lại, do vậy nhiều người đã xác lập chế độ “khóa”
đối với các cửa sổ phụ (block pop-ups)
31
Công nghệ web cho phép tiến hành các mô hình
quảng cáo đa phương tiện rất phong phú và thú vị.

Tuy nhiên yếu tố mang đến thành công cho việc
truyền thông marketing là việc tiếp cận đúng đối tượng
với các thông điệp phù hợp và thời gian chính xác !
32
Chương 6
Quản trị xúc tiến TMĐT


6.3. Marketing quan hệ công chúng điện tử

6.3.1 Xây dựng nội dung trên Website của DN

6.3.2 Xây dựng cộng đồng điện tử

6.3.3 Các sự kiện trực tuyến
33
6.3. Marketing quan hệ công chúng điện tử

Marketing quan hệ công chúng (MRP – Marketing Public Relations) bao
gồm một loạt các hành động được thực hiện nhằm tạo được cái nhìn tích
cực và thiện chí về hình ảnh SP/DV và DN với các đối tượng có liên quan
đến DN
Các hoạt động của MRP:
Quảng bá nhãn hiệu
Tổ chức các chương trình sự kiện nhằm tạo sự ủng hộ tích cực từ phía KH mục
tiêu


Marketing quan hệ công chúng điện tử dựa trên nền tảng Internet gồm:
Xây dựng nội dung trên Website của DN
Xây dựng cộng đồng điện tử
Các sự kiện trực tuyến
34
6.3.1. Xây dựng nội dung trên Website của DN

Website được coi là công cụ của MRP vì nó như một cuốn sách điện tử
cung cấp đầy đủ thông tin về DN và SP/DV hiện tại của DN
Tuy các DN phải bỏ chi phí để xây dựng các website nhưng đây không phải là
hoạt động quảng cáo của DN

Lợi ích:
Giảm chi phí giới thiệu SP/DV
Thông tin được cập nhật thường xuyên theo CSDL của DN, cho phép đưa ra
các thông tin SP/DV mới nhất
Người sử dụng có thể tìm ra những SP/DV theo ý muốn một cách nhanh
chóng

Để website có thể lôi kéo được nhiều người truy cập và sử dụng thì phải
đảm bảo:
Trả lời câu hỏi: “Những người sử dụng mong muốn gì trên website của DN?”
Tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm


35
“Những người sử dụng mong muốn gì trên website của DN?”


Để tăng tính hiệu quả của website, DN phải đảm bảo thỏa mãn nhu cầu
KH mục tiêu thông qua thực hiện chức năng chính là giao dịch và cung
cấp các dịch vụ gia tăng như:
Giải trí (như games, thiệp điện tử…)
Xây dựng cộng đồng (qua các sự kiện trực tuyến, phòng tán gẫu hay các
nhóm thảo luận qua thư điện tử)
Cung cấp kênh thông tin với khách hàng (thu thập phản hồi, cung cấp dịch
vụ khách hàng)
Cung cấp thông tin (lựa chọn SP, giới thiệu SP, các địa điểm bán lẻ)


Vậy khách hàng mong muốn điều gì nhất?
36
Theo Frost & Strauss (2002)


Giá trị (mục đích của người sử dụng)

Khả năng tiếp nhận thông tin (Microsoft sử dụng nhiều cách khác nhau

để tìm kiếm thông tin)

Tổ chức và phân loại thông tin rõ ràng (quá tải thông tin)

Rút ngắn thời gian chờ đợi (hướng dẫn trang web cho người sử dụng)

Lạc trong không gian mạng (công cụ tìm kiếm)

Tiếp cận nội dung mọi lúc, mọi nơi (phương tiện không dây)


37
Tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm
(SEO – Search Engines Optimization)

SEO là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp tìm đến được môi
trường trực tuyến:

47% người sử dụng tìm được SP tại gian hàng trực tuyến nhờ vào
công cụ tìm kiếm

78% người sử dụng truy cập vào top 10 kết quả tìm kiếm đầu tiên
được xuất hiện

Nhân tố quan trọng giúp gia tăng số lượng người truy cập vào website
và mua hàng của DN

DN cần làm gì để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm?38
DN cần làm gì để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm?


Thường xuyên cập nhật và làm mới website

Đăng ký vị trí đứng đầu tại các trang công cụ tìm kiếm

Sử dụng những từ khóa có thể có trong website

Đưa ra một nhóm hoặc một tiêu đề mà người sử dụng có thể gõ vào
khi tìm kiếm (Vd: email và e-mail)

Phải thường xuyên thay đổi và cập nhật SEO từng ngày
39
6.3.2. Xây dựng cộng đồng điện tử

Xây dựng cộng đồng thông qua chatroom, các nhóm thảo luận, và các diễn
dàn, blog…

Nền tảng của cộng đồng trực tuyến là việc tạo ra các bảng tin và hình thức
gửi thư điện tử:
Bản tin điện tử (tin tức nhóm): người sử dụng đưa thông tin dưới dạng thư điện
tử lên những chủ đề đã chọn sẵn và các thành viên khác có thể đọc được
Gửi thư điện tử: Nhóm thảo luận qua thư với các thành viên của nhóm. Mỗi
thông tin được gửi sẽ được chuyển đến email của các thành viên khác.


Xây dựng và phát triển cộng đồng điện tử giúp tạo mối quan hệ chặt chẽ
giữa DN với người tiêu dùng
40
6.3.3. Xây dựng các sự kiện trực tuyến

Các sự kiện trực tuyến được thiết để để thu hút và tập hợp những sở
thích và gia tăng số lượng người đến với trang web.

DN có thể tổ chức các sự kiện trực tuyến thông qua các buổi thảo luận,
hội nghị, hội thảo trực tuyến nhằm thu hút khách hàng tiềm năng và KH
hiện tại, từ đó hiểu rõ nhu cầu của họ

Ví dụ:
- Amazon.com tiến hành sự kiện tham gia viết truyện cho tất cả độc giả
trực tuyến khởi đầu bởi tác giả John Updike
- Năm 1999 Victoria Secret tổ chức show diễn thời trang trên trang web
riêng.41
Chương 6
Quản trị xúc tiến TMĐT


6.4. Xúc tiến bán hàng trên mạng

6.4.1 Sử dụng coupon

6.4.2 Hàng mẫu

6.4.3 Các chương trình khuyến mại
42
6.4. Xúc tiến bán hàng điện tử
Xúc tiến bán là hình thức khuyến khích ngắn hạn dưới hoạt động tặng quà hoặc
tặng tiền mà giúp đẩy nhanh quá trình đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người
tiêu dùng.

Các hoạt động của xúc tiến bán:
Phát coupon
Hạ giá
Khuyến khích dùng thử SP mẫu
Các chương trình khuyến mại khác như thi đua có thưởng và giải thưởng

Xúc tiến bán trên Internet chủ yếu thực hiện 3 hoạt động:
Phát coupon
Khuyến khích dùng thử SP mẫu
Tổ chức chương trình khuyến mại

Sự khác biệt:
Xúc tiến bán truyền thống chủ yếu hướng trực tiếp tới các DN trong hệ thống kênh phân
phối
Xúc tiến bán điện tử hướng trực tiếp tới người tiêu dùng43
6.4.1. Sử dụng coupons

Phát coupon là hình thức đưa ra các phiếu thưởng cho KH mua hàng

Các DN coupon điện tử (E-coupon) cũng gửi e-mail thông báo cho khách
hàng khi có đợt coupon mới nhằm tạo lòng trung thành với nhãn hiệu của
khách hàng.

Số người truy cập ưa thích nhận coupon thông qua:
55% qua e-mail
30% qua báo chí
18% qua thư bưu điện bình thường
44
6.4.2. Hàng mẫu

Là hình thức đưa ra một phần SP cho KH dùng thử trước khi quyết định
mua

Được sử dụng phổ biến ở các DN phần mềm, kinh doanh SP kỹ thuật
số

Ví dụ: Các chương trình phần mềm ứng dụng: cho phép tải về các bản
thử nghiệm (demo) kèm theo yêu cầu như:
- Giới hạn thời gian dùng thử 30-60 ngày
- Người sử dụng sau kỳ hạn trên có thể mua để dùng tiếp hoặc dễ
dàng xóa bỏ khỏi thiết bị của mình.
45
6.4.3. Các chương trình khuyến mại

Đưa ra các chương trình, trò chơi thi đua có thưởng nhằm khuyến
khích và thuyết phục người sử dụng chuyển từ page này sang page
khác trong website Tăng sự kết dính giữa người sử dụng với
websiteCác chương trình phải thường xuyên thay đổi, cập nhật để thu hút
người sử dụng quay lại với website
46
Chương 6
Quản trị xúc tiến TMĐT


6.5. Marketing điện tử trực tiếp

6.5.1. Email marketing

6.5.2 Marketing lan truyền

6.5.3 SMS
47
6.5. Marketing trực tiếp

Marketing trực tiếp: Bao gồm tất cả các hoạt động truyền thông trực tiếp đến
người nhận là KH của DN (người tiêu dùng và DN), được sử dụng để giúp
DN nhận được những phản ứng đáp lại dưới hình thức đơn đặt hàng, lời
yêu cầu cung cấp thêm thông tin, hay một cuộc đên thăm gian hàng của DN
nhằm mục đích mua SP/DV đặc thù của DN

Bao gồm:
Marketing qua điện thoại, các thư điện tử gửi đi trực tiếp, gửi thư và catalog qua
-
bưu điện
Các quảng cáo qua banner và các hình thức quảng cáo, xúc tiến bán khác
-
nhằm thu được sự hồi đáp trực tiếp
48
6.5.1. Marketing điện tử trực tiếp (E-mail)

8 tỉ email gửi qua internet trên toàn cầu trong 1 năm:
- Những người sử dụng đặc thù giành hơn 1/3 thời gian sử dụng Internet để
quản trị thư điện tử.
- Những thư điện tử có liên quan đến Marketing chiếm 22% trong hộp thư
đến (inbox) của người sử dụng, trong đó có ½ là thư không được yêu cầu
gửi (unwanted spam)

Ưu điểm:
Tiết kiệm chi phí (Không mất bưu phí và các phí in)
- Gửi một bức thư điện tử < 0,01USD
- Gửi thư trực tiếp qua bưu điện: 0,5USD - 2USD .
Khả năng hồi đáp trực tiếp nhanh (sử dụng các siêu liên kết)
Có thể tự động gửi mail đã được cá nhân hóa theo từng đối tượng người sử
dụng
Rút ngắn thời gian từ khi gửi đến khi nhận thư49
E-mail Postal Mail


Chi phí phân phát cho 1000 cái $30 $500


Chi phí sáng tạo để phát triển $1,000 $17,000


Tỷ lệ click 10% N/A


Customer conversion rate 5% 3%


Thời gian thực hiện 3 weeks 3 months


Thời gian phản hồi 48 hours 3 weeks


Metrics for Electronic and Postal Mail
Source: Jupiter Communications as cited in “E-mail and the different...”
50
Hạn chế:
DN gặp khó khăn khi tìm danh sách gửi mail phù hợp

Tập hợp danh sách email thông qua cách thức:

Tập hợp thông qua hoạt động đăng ký thành viên trên website, hoạt động đăng ký
thuê bao, hay qua các bản báo cáo mua hàng.

Thuê/mua từ các nhà môi giới danh sách địa chỉ e-mail.

Thu thập từ các nhóm thông tin hay qua các danh bạ email trực tuyếnSpam gây khó chịu cho người nhận

DN gặp khó khăn trong việc quản lý email (50% người sử dụng có nhiều hơn 1 email và
thường thay đổi địa chỉ email)
51
2 hình thức email marketing:

Opt-in và Opt-out

Spam
52
Opt-In và Opt-Out

E-mail Opt-In: người
sử sụng đồng ý chấp
nhận các e-mail
thương mại có nội
dung thuộc chủ đề mà
họ quan tâm.

Những người sử dụng
có nhiều cơ hội Opt-In
qua những danh sách
địa chỉ tại các website,
thường đơn giản bằng
việc click vào 1 module
nhỏ (box) và nhập vào
địa chỉ e-mail.
53
Opt-In và Opt-Out

Để MKT điện tử trực tiếp thành công, nhà MKT điện tử cần đảm bảo
các email họ gửi phải là email opt-in (tỷ lệ phúc đáp 90%)
Danh sách Opt-In đạt được thành công bởi vì những người sử dụng e-mail sẽ
có thể nhận được những phiếu coupon, tiền mặt hay những sản phẩm sau khi
có sự hồi đáp.
Những nhà marketing trực tiếp đang có xu hướng chuyển những đồng đô la
dành cho tiếp thị sang tới cho các khách hàng như là những phần thưởng thay
vì việc sử dụng để mua không gian quảng cáo.

Kỹ thuật Opt-In: là một phần của chiến lược marketing truyền thống -
marketing được phép (permission marketing): mang những sự mới lạ
đến cho khách hàng.
Hỏi khách hàng về điều mà họ hứng thú
Xin sự cho phép để gửi họ các thông tin…

Kỹ thuật Opt-In được kỳ vọng và có lợi thế phát triển mạnh


54
Opt-In và Opt-Out

Opt-Out: Người sử dụng không đồng ý tiếp tục nhận email thương mại từ
website của DN

Người sử dụng phải xóa bỏ đánh dấu (Uncheck) các module (box) có thể
lựa chọn hộp trên một website để ngăn cản việc bị đưa vào danh sách địa
chỉ e-mail của website.
55
Spam

Spam là hình thức gửi thư điện tử không được sự đồng ý của người nhận,
nó làm cho người nhận cảm thấy khó chịu và họ thường xóa thư ngay lập
tức chứ không cần đọc nội dung

Spam mang lại hình ảnh xấu về DN – những người gửi spam trong nhận
thức KH cảm nhận tiêu cực về SP/DV của DN

Để hạn chế spam, người sử dụng có thể dùng hệ thống lọc spam

Việt Nam: Trung bình 1 ngày, 1 người nhận ít nhất 20 spam
56
6.5.2. Marketing lan truyền (Viral Marketing)


DN forward email cho bạn bè, đồng nghiệp… (những người trong
danh sách email của DN)

Hotmail thành công trong viral marketing để mọi người biết đến
thương hiệu

QC về film, truyện, văn hóa phẩm…
tạo trào lưu đối với ngành

Điều kiện: Nội dung email phải thật sự hấp dẫn
57
6.5.3. SMS


Các hãng cung cấp dịch vụ và các hãng điện thoại di động nhắn

tin cho KH

VD: viettel, mobifone, vinafone
58
6.6. Ma trận xúc tiến TMĐT

Khi thiết lập các mục tiêu đặc thù cho chiến dịch truyền thông marketing
tích hợp, nhà quản trị MKT điện tử cần theo dõi sát sao tiến trình đạt
được mục tiêu bằng việc kiểm soát và thực hiện những ma trận thích
hợp


Các bước:
Kiểm tra thiết lập mục tiêu xúc tiến TMĐT
Kiểm tra lựa chọn công cụ xúc tiến TMĐT
Kiểm tra quá trình thực hiện: kiểm tra tính hiệu quả của banner quảng cáo
(sử dụng bảng trong sách e-MKT)
59
Chú ý

Có 2 cách tiếp cận để nghiên cứu hoạt động xúc tiến TMĐT:
Tiếp cận theo hướng truyền thông: dựa trên 4 công cụ của xúc
tiến TMĐT
Tiếp cận theo hướng hiện đại: dựa trên các ứng dụng của
internet:
– Email marketing
– Website marketing
– SEO/SEM
– Blog marketing
– Quảng cáo online
– Article marketing
– Affiliate marketing
60
Câu hỏi thảo luận

Phân biệt quảng cáo qua email và email marketing trực tiếp?
61
Thank for your attention!
62
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản