Chương 6: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử

Chia sẻ: hai991

Quản trị xúc tiến thương mại điện tử: Vai trò của Internet trong việc truyền tải thông điệp truyền thông MKT từ DN tới các đối tượng liên quan Phân tích các công cụ truyền thông MKT Cách thức sử dụng không gian trên Net phục vụ cho việc truyền thông...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản