Chương 6: Uy tín người lãnh đạo

Chia sẻ: quantrinhansu

Các cách hiểu từ điển: Tiếng anh: prestige = Uy tín = khả năng gây ấn tượng với người khác. Tiếng việt: Uy tín = Sự tín nhiệm và sự mến phục được mọi người công nhận. Wikipedia: 1 hành động giữ lời hứa, thực hiện mọi cam kết như đã hứa lúc ban đầu và bất chấp hậu quả/kết quả nó ra sao. Uy tín: Là một hiện tượng tâm lý xã hội của người quản lý. Phản ánh sự thừa nhận, sự tin tưởng của cấp dưới đối về quyền uy vài những giá trị nhân cách người quản lý. Có sức mạnh gây ảnh hưởng tới cấp dưới, khiến họ tuân theo một...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản