Chương 7 – Lãnh đạo theo tình huống

Chia sẻ: chucung

Miền lựa chọn liên tục Nhà lãnh đạo biết sử dụng quyền lực linh hoạt: Tùy tình huống mà sử dụng cách ra quyết định ở vị trí bên trái hay bên phải của mô hình. Sử dụng các biến: Áp lực từ người lãnh đạo, áp lực từ người dưới quyền, và áp lực từ tình huống Thuyết đường dẫn đến mục tiêu Đặc tính cấp dưới: Khả năng Nhu cầu Kinh nghiệm làm việc Phong cách LĐ: Chỉ đạo Hỗ trợ Tham gia Định hướng thành tựu Quá trình...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 7 – Lãnh đạo theo tình huống

Giảng viên: Th.S. Nguyễn Ngọc Long
Chương 7 – Lãnh đạo theo tình
huống

1. Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo
2. Thuyết đường dẫn đến mục tiêu
3. Thuyết chu kỳ mức độ trưởng thành của
người lao động
4. Thuyết ngẫu nhiên
5. Mô hình ra quyết định của VROOM, YETTON,
JAGO
6. Những thay thế cho lãnh đạo
Miền lựa chọn liên tục
Miền lựa chọn liên tục

• Nhà lãnh đạo biết sử dụng quyền lực linh hoạt: Tùy
tình huống mà sử dụng cách ra quyết định ở vị trí
bên trái hay bên phải của mô hình
• Sử dụng các biến: Áp lực từ người lãnh đạo, áp lực
từ người dưới quyền, và áp lực từ tình huống
Thuyết đường dẫn đến mục tiêu
Đặc tính cấp dưới:
Khả năng
Nhu cầu
Kinh nghiệm làm
việc

Phong cách LĐ:
Quá trình động
Chỉ đạo
viên:
Hỗ trợ Nỗ lực thực hiện
Những mong đợi
Tham gia nhiệm vụ
Sở thích
Định hướng thành
Công cụ
tựu

Đặc tính của môi
trường công việc:
Cấu trúc tổ chức
Nhiệm vụ công
việc
Nhóm làm việc
Thuyết đường dẫn đến mục tiêu

• Chỉ rõ đường dẫn để nhân viên biết đi
về đâu
• Dọn dẹp những cản trở trên đường
đến mục tiêu
• Tăng dần những phần thưởng trên lộ
trình đến mục tiêu
Thuyết đường dẫn đến mục tiêu
Thuyết chu kỳ mức độ trưởng thành
Lãnh đạo
Lãnh đạo Sự trưởng thành của người lao động

Phong
Phong cách
cách chỉ
Người bắt đầu Người học kèm cặp: Giải
đạo: Chỉ
nhiệt tình việc vỡ mộng thích, giúp đỡ,
dẫn, giám
động viên
sát


Phong
Phong
cách ủy
cách hỗ
quyền:
trợ: gần
Người tham Người thực Giao
gũi, thảo
gia miễn hiện tuyệt đỉnh nhiệm vụ
luận &
& quyền
giúp đỡ
cưỡng hạn
Thuyết ngẫu nhiên

• Được gọi là thuyết lãnh đạo phù hợp vì thuyết này
giải thích sự phù hợp của lãnh đạo với tình huống
• Hiệu quả lãnh đạo phụ thuộc vào việc phù hợp của
lãnh đạo với tình huống
• Lý thuyết được phát triển bằng việc nghiên cứu sự
phù hợp của lãnh đạo với tình huống (đầu tiên là quân
đội)
• Liên hệ giữa nhiệm vụ và phong cách lãnh đạo
Thuyết ngẫu nhiên

• Thuyết này mô tả phong cách lãnh đạo thúc đẩy
nhiệm vụ và thúc đẩy quan hệ
• Tình huống có ba nhân tố: Mối quan hệ giữa lãnh
đạo và nhân viên, Cấu trúc nhiệm vụ, và quyền lực vị
trí.
Thuyết ngẫu nhiên – Thước LPC

• Dùng để đo lường hiệu quả lãnh đạo một cá nhân
• Ví dụ: Đo lường cách thức của bạn bằng việc yêu
cầu bạn mô tả 01 đồng nghiệp mà bạn khó hợp tác
trong công việc (không cần phải là người mà bạn
không thích)
• LPC yêu cầu mô tả người đồng nghiệp với 18 chỉ
tiêu
Thuyết ngẫu nhiên – Thước LPC
(Least Preferred Coworker)
Dễ chịu 8 7 6 5 4 3 2 1 Khó chịu
Thân thiện 8 7 6 5 4 3 2 1 Xa cách
Từ chối 8 7 6 5 4 3 2 1 Chấp nhận
Căng thẳng 8 7 6 5 4 3 2 1 Thoải mái
Lạnh lùng 8 7 6 5 4 3 2 1 Ấm áp
Hỗ trợ 8 7 6 5 4 3 2 1 ích kỷ
Chán nản 8 7 6 5 4 3 2 1 Thích thú
Gây hấn 8 7 6 5 4 3 2 1 Hòa hợp
U ám 8 7 6 5 4 3 2 1 Khích lệ
Cởi mở 8 7 6 5 4 3 2 1 Khép kín
Giả tạo 8 7 6 5 4 3 2 1 Trung thực
Nghi ngại 8 7 6 5 4 3 2 1 Đáng tin
Ý tứ 8 7 6 5 4 3 2 1 Thô lỗ
Thô tục 8 7 6 5 4 3 2 1 Dễ thương
Thống nhất 8 7 6 5 4 3 2 1 Bất hợp tác
Dối trá 8 7 6 5 4 3 2 1 Chân thật
Tốt bụng 8 7 6 5 4 3 2 1 Hẹp bụng
Thuyết ngẫu nhiên – Thước LPC
(Least Preferred Coworker)
• Dưới 57 điểm: LPC thấp, Thúc đẩy
nhiệm vụ
• 58 – 63 điểm: LPC trung bình, nhà lãnh
đạo độc lập, tự định hướng, không quá
chú tâm đến nhiệm vụ)
• 64 điểm trở lên: Điểm LPC cao, thúc đẩ y
quan hệ
Thuyết ngẫu nhiên
Mô hình của VROOM, YETTON &
JAGON
• Kiểu lãnh đạo cây quyết định nhấn mạnh việc thành công
của lãnh đạo thông qua việc ra quyết định hiệu quả
• Mô hình VROOM chỉ ra 4 kiểu lãnh đạo cơ bản
Ø Độc đoán
Ø Tham vấn
Ø Ủy thác
Ø Dựa trên nhóm
Mô hình của VROOM, YETTON &
JAGON
Theo mô hình này, có 5 kiểu lãnh đạo trong quá trình ra quyết
định
Autocratic I (AI) – Lãnh đạo sử dụng thông tin tự ra quyết định.
Autocratic II (AII) – Lãnh đạo sử dụng thông tin từ cấp dưới trước khi ra
quyết định, không thông tin xuống trở lại sau khi quyết định.
Consultative I (CI) – Lãnh đạo chia sẻ vấn đề với từng cá nhân cấp dưới
rồi thu thập thông tin trước khi tự ra quyết định.
Consultative II (CII) – Lãnh đạo chia sẻ vấn đề với các nhóm cấp dưới
rồi thu thập thông tin trước khi tự ra quyết định.
Group Participation (G) – Lãnh đạo chia sẻ vấn đề với các nhóm cấp
dưới và cùng nhau m ổ xẻ vấn đề và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề.
Mô hình của VROOM, YETTON &
JAGON
Mô hình của VROOM, YETTON &
JAGON
Quality Requirement (QR): Chất lượng kỹ thuật của quyết định quan
trọng như thế nào?
Commitment Requirement (CR): Cấp dưới đóng vai trò thế nào trong
quyết định?
Leader's Information (LI): Lãnh đạo có đủ thông tin để tự ra các quyết
định có chất lượng không?
Problem Structure (ST): Vấn đề được tổ chức thế nào (Thời hạn, mục
tiêu…)?
Commitment Probability (CP): Nếu tự ra quyết định, cấp dưới có tận tâm
với công việc không?
Goal Congruence (GC): Cấp dưới có chia sẻ các mục đích chung của tổ
chức để đạt hiệu quả giải quyết vấn đề không?
Subordinate conflict (CO): Có sự mâu thuẫn giữa những người cấp dưới
trong các giải pháp đưa ra không?
Subordinate information (SI): Cấp dưới có đầy đủ thông tin để ra các
quyết định quan trọng không?
Những thay thế cho lãnh đạo
Lãnh đạo
Lãnh đạo
định hướng định hướng
Đặc tính quan hệ nhiệm vụ


Cá nhân
Có kinh nghiệm/ đào tạo tốt Không cần tác động Thay thế
Chuyên nghiệp Thay thế Thay thế
Thờ ơ với phần thưởng Trung hòa Trung hòa

Công việc
Tổ chức tốt Không cần tác động Thay thế
Phản hồi tốt Không cần tác động Thay thế
Thỏa mãn tự nhiên Thay thế Không cần tác động


Tổ chứ c
Các mục tiêu rõ ràng Không cần tác động Thay thế
Thủ tục & nguyên tắc cứng nhắc Không cần tác động Thay thế
Nhóm làm việc đoàn kết Thay thế Thay thế
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản