Chương 7: Lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán

Chia sẻ: Phạm Thị Khuyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
387
lượt xem
161
download

Chương 7: Lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở mỗi nước sẽ có những khái niệm riêng về lưu ký chứng khoán nhưng nhìn chung, có thể hiểu lưu ký chứng khoán là "Hoạt động tổng hợp bao gồm 2 nghiệp vụ: lưu giữ và điều hành chứng khoán theo sự uỷ thác của người sở hữu chứng khoán".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7: Lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán

Đồng bộ tài khoản