Chương 7; Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

Chia sẻ: Nghiêm Văn Hải | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
573
lượt xem
157
download

Chương 7; Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có nhiều người bán/doanh nghiệp trong ngành - Sản phẩm trong thị trường là phân biệt hoá = Mỗi một doanh nghiệp trong thị trường có khả năng kiểm soát giá cả sản phẩm của chính nó. Mỗi doanh nghiệp là một “người định giá” nhưng khả năng định giá là thấp/quyền lực độc quyền thấp - Rào cản gia nhập thấp/trung bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7; Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

 1. CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN HẢO A. Thị trường cạnh tranh độc quyền (Monopolistic Competition Market)  Có nhiều người bán/doanh nghiệp trong ngành  Sản phẩm trong thị trường là phân biệt hoá ⇒ Mỗi một doanh nghiệp trong thị trường có khả năng kiểm soát giá cả sản ph ẩm của chính nó. Mỗi doanh nghiệp là một “người định giá” nhưng khả năng định giá là thấp/quyền lực độc quyền thấp  Rào cản gia nhập thấp/trung bình P2 P1 D q2 q1
 2. A. Thị trường cạnh tranh độc quyền  Cân bằng ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh độc quyền ATC MC P0 D MR q0
 3. A. Thị trường cạnh tranh độc quyền  Cân bằng ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh độc quyền S0 S1 P0 D0 D1 P1 D Q0 Q1
 4. A. Thị trường cạnh tranh độc quyền  Cân bằng ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh độc quyền ATC MC P1 D MR q1  Cân bằng ngắn hạn: MR = MC  Cân bằng dài hạn: MR = MC và P =
 5. A. Thị trường cạnh tranh độc quyền  Cân bằng ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh độc quyền ATC MC P2 D MR q2  Cân bằng ngắn hạn: MR = MC  Cân bằng dài hạn: MR = MC và P =
 6. B. Thị trường độc quyền nhóm (Oligopoly Market)  Đặc điểm của thị trường độc quyền nhóm: o Có ít doanh nghiệp trong ngành, hoặc một số ít các doanh nghiệp tập trung hầu hết sản lượng của cả ngành o Các doanh nghiệp có quy mô lớn o Rào cản gia nhập cao o Các doanh nghiệp trong thị trường có ảnh hưởng lẫn nhau một cách m ạnh mẽ: ⇒ Hành vi của doanh nghiệp này sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác, do đó các doanh nghiệp khác sẽ phản ứng lại (“trả đũa”) ⇒ Các doanh nghiệp trong thị trường độc quyền nhóm “sợ” thay đổi giá cả ⇒ Đường cầu của một doanh nghiệp trong thị trường “gẫy khúc”
 7. B. Thị trường độc quyền nhóm (Oligopoly Market) P2 P0 P1 D MR q2 q0 q1
 8.  Sự hợp tác và cạnh tranh của các doanh nghiệp độc quyền nhóm o Thị trường sản phẩm X có hai doanh nghiệp là A và B o Hàm số cầu thị trường là: Qd = 120 – 10P  Xét trường hợp hai doanh nghiệp hợp tác với nhau: P = (120 – Qd)/10 Q P TR A “nghĩ” A B Tổng Q 40 30 70 80 4 320 P 5 70 5 350 TR 200 150 350 60 6 360 B “nghĩ” A B Tổng 50 7 350 Q 30 40 70 40 8 320 P 5 TR 150 200 350 Hợp tác A B Tổng A&B “làm” A B Tổng Q 30 30 60 Q 40 40 80 P 6 P 4 TR 180 180 360 TR 160 160 320
 9.  Sự hợp tác và cạnh tranh của các doanh nghiệp độc quyền nhóm  “Tình huống khó xử của những người bị giam giữ” B Khai Không khai Khai -5 -5 -1 -10 A Không khai -10 -1 -3 -3 Khai -5 Khai A Không khai -10 o A sẽ khai ra bất kể B làm Khai -1 gì B o “Khai” là chiến lược có ảnh Không khai A Không khai -3 hưởng chi phối đối với A
 10.  Sự hợp tác và cạnh tranh của các doanh nghiệp độc quyền nhóm  “Tình huống khó xử của những người bị giam giữ” B Khai Không khai Khai -5 -5 -1 -10 A Không khai -10 -1 -3 -3 B 30 40 30 180 180 150 200 A 40 200 150 160 160
 11.  Sự hợp tác và cạnh tranh của các doanh nghiệp độc quyền nhóm Arco 01 giếng 02 giếng 01 giếng 5 5 3 6 Exxon 02 giếng 6 3 4 4 Camel Quảng cáo Không qcáo Quảng cáo 95 95 115 90 Marlboro Không qcáo 90 115 100 100
Đồng bộ tài khoản