Chương 9 - CÁC THANG ĐO LƯỜNG

Chia sẻ: leminh250289

Scaling is assigning numbers to indicants of the properties of objects. Đo lường bằng thang đo là việc gán các con số tương ứng với các biểu thị của đặc tính của đối tượng muốn đo lường.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 9 - CÁC THANG ĐO LƯỜNG

Chương 9
MEASUREMENT SCALES
CÁC THANG ĐO LƯỜNG9-1
What is Scaling?
Đo lường bằng thang đo là gì?

• Scaling is assigning numbers to
indicants of the properties of objects
• Đo lường bằng thang đo là việc gán
các con số tương ứng với các biểu thị
của đặc tính của đối tượng muốn đo
lường
9-2
Types of Response Scales
Các loại thang đo dùng khi hỏi

• Rating Scales (thang đo đánh giá)
• Ranking Scales (thang đo xếp hạng)
• Categorization (thang đo phân loại)
9-3
Types of Rating Scales
Các loại thang đo đánh giá
• Simple category • Numerical (trị số cụ thể)
• Multiple choice, single • Multiple rating (đánh giá
response (nhiều lựa nhiều khía cạnh)
chọn, chỉ chọn một trả • Fixed sum (tổng cố định)
lời) • Stapel (thang đo Stapel)
• Multiple choice, multiple • Graphic rating (thang đo
response (nhiều lựa hình ảnh)
chọn, chọn nhiều trả lời)
• Likert scale (thang đo
Likert)
• Semantic differential
(thang đo khác biệt ngữ
nghĩa)
9-4
Types of Rating Scales –
Thang đo chỉ chọn một trả lời

I plan to purchase a MindWriter laptop in the
12 months.

Yes
NoWhat newspaper do you read most often for
financial news?

East City Gazette
West City Tribune
Regional newspaper
National newspaper
Other (specify:_____________)
9-5
Types of Rating Scales –
được chọn nhiều trả lời


What sources did you use when designing your new
home? Please check all that apply.

 Online planning services
 Magazines
 Independent contractor/builder
 Designer
 Architect
 Other (specify:_____________)9-6
Types of Rating Scales –
Thang đo LikertThe Internet is superior to traditional libraries for
comprehensive searches.

 Strongly disagree
 Disagree
 Neither agree nor disagree
 Agree
 Strongly agree9-7
Types of Rating Scales- SD

Convenience of Reaching the Store from Your Location

Nearby ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Distant

Short time required to reach store ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Long time required to reach store

Difficult drive ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Easy Drive

Difficult to find parking place ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Easy to find parking place

Convenient to other stores I shop ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Inconvenient to other stores I shop

Products offered

Wide selection of different Limited selection of different
kinds of products ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: kinds of products
Fully stocked ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Understocked


Undependable products ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Dependable products


High quality ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Low quality


Numerous brands ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Few brands


9-8 Unknown brands ___: ___: ___: ___: ___: ___: ___: Well-known brands
Types of Rating Scales
9-9
Types of Rating Scales-
Numberical scale
9-10
Types of Rating Scales-
Mult. rating list
9-11
Types of Rating Scales-
Stapel scale
9-12
Types of Rating Scales-
Thang đo có tổng cố định
9-13
Types of Rating Scales-
Thang đo dùng hình ảnh, biểu tượng
9-14
Types of Rating Scales-
Thang đo so sánh từng cặp
9-15
Types of Rating Scales-
Thang đo buộc xếp hạng
9-16
Types of Rating Scales-
Thang đo so sánh hơn kém
9-17
Các sai số trong đo lường cần tránh

• Leniency (Tính khoan dung)
– Negative Leniency
– Positive Leniency
• Central Tendency (khuynh hướng trung
tâm/trung bình)
• Halo Effect (hiệu ứng hào quang)9-18
Scale Design Techniques
Kỹ thuật thiết kế thang đo

• Arbitrary scaling (thang đo tùy ý)
• Consensus scaling (thang đo đồng thuận)
• Cumulative scaling (Thang đo tích lũy)
• Item Analysis scaling (Thang đo dùng kỹ
thuật phân tích mục hỏi – lớp cao học)
• Factor scaling (Thang đo dùng phân tích
nhân tố - lớp cao học)


9-19
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản