Chương 9.Công cụ Interactive Blend Tool

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
188
lượt xem
18
download

Chương 9.Công cụ Interactive Blend Tool

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 9.Công cụ Interactive Blend Tool Hiệu ứng Blend tạo một loạt các đối tượng trung gian có liên kết với các đối tượng ban đầu, những đối tượng trung gian mang thuộc tính có những đặc điểm chuyển tiếp tùy thuộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 9.Công cụ Interactive Blend Tool

 1. Chương 9.Công cụ Interactive Blend Tool Hiệu ứng Blend tạo một loạt các đối tượng trung gian có liên kết với các đối tượng ban đầu, những đối tượng trung gian mang thuộc tính có những đặc điểm chuyển tiếp tùy thuộc và hai hay nhiều đối tượng ban đầu. Sử dụng công cụ Interactive Blend tạo ra được những hiệu ứng đẹp mắt, đặc biệt là khi tô màu lan toả cho những đối tượng. • Thực hiện tạo hai đối tượng như sau: • Chọn công cụ hiệu ứng Interactive Blend Tool trên thanh ToolBox. • Lúc này trên trang vẽ, con trỏ chuột sẽ có hình dạng • Nhấn giữ chuột lên đối tượng • Kéo chuột từ đối tượng này đến đối tượng khác (ví dụ là từ hình tròn đến hình vuông) • và thả chuột ra, một loạt đối tượng trung gian xuất hiện giữa hai đối tượng này. (bạn có thể thực hiện ngược lại, kéo từ hình vuông qua hình tròn).
 2. • Biểu tượng hình vuông màu trắng là điểm điều khiển trên hai đối tượng gốc. • Biểu tượng chỉ hướng kéo. • Biểu tượng : với tam giác trên là điểm điều khiển gia tốc biến đổi đối tượng, tam giác dưới là điểm điều khiển gia tốc biến đổi màu. • Khi thực hiện thao tác Blend, những tùy chọn trên thanh thuộc tính Blend được kích hoạt: • Ô Presets: chứa những kiểu Blend được tạo mặc định trong CorelDRAW. • Bạn chọn cùng lúc hai đối tượng bằng công cụ Pick Tool • Chọn công cụ Interactive Blend Tool, click chọn vào ô trên thanh thuộc tính. Một danh sách hiệu ứng tạo sẵn được hiển thị, bạn click chọn một kiểu để áp dụng cho đối tượng được chọn.
 3. • Nút Add Preset: thêm một kiểu Blend vào trong ô Presets. Bạn chọn một kiểu Blend tự tạo bằng công cụ Blend, nhấn chọn nút Add Preset. Hộp thoại Save As hiển thị với thư mục mặc định là Blend, với phần mở rộng là .pst. Bạn nhập tên cho kiểu Blend và nhấn vào nút Save, kiểu Blend vừa lưu sẽ nằm cuối danh sách các kiểu Blend trong ô Presets. • Nút Delete Preset: xoá một kiểu Blend, chỉ xoá được kiểu Blend bạn tạo ra trong danh sách Presets (các kiểu có sẵn của CorelDRAW bạn không thể xoá được). Click chọn tên kiểu Blend bạn tạo trong danh sách Presets, click chọn vào nút Delete Preset để xoá. • Number of Steps or offset Between Blend Shapes: thay đổi số bước chuyển tiếp giữa hai đầu đối tượng (cũng chính là số đối tượng trung gian) và khoảng cách giữa hai đối tượng trong khối Blend. Bạn nhập giá trị thích hợp vào trong ô và nhấn Enter để nhận thấy kết quả. • Blend Direction: thực hiện quay khối Blend với một giá trị góc nhập trong ô này. • Loop Blend: lặp lại hiệu ứng Blend với giá trị góc quay trong ô Blend Direction làm dịch chuyển đối tượng khỏi hướng Blend ban đầu được kích hoạt khi mục Blend Direction được chọn.
 4. • Direct Blend: chuyển tiếp màu trực tiếp giữa các đối tượng Blend từ màu của đối tượng đầu sang màu kế cận cho đến màu của đối tượng cuối. Tùy chọn này luôn mặc định khi bạn chọn thực hiện công cụ Blend. • Clockwise Blend: chuyển tiếp màu của đối tượng Blend theo chiều kim đồng hồ trên bánh xe màu chuẩn (color wheel). • Counterclockwise Blend: chuyển tiếp màu của những đối tượng Blend ngược chiều kim đồng hồ trên bánh xe chuyển màu chuẩn (color wheel). • Object and Color Acceleration: thay đổi sự gia tăng hoặc giảm khoảng cách và chuyển tiếp màu sắc giữa hai đối tượng Blend. Khi nhấp chọn, hộp Acceleration hiển thị với các mức độ chọn để ở mức trung bình.
 5. • Bạn kéo thanh trượt để thay đổi khoảng cách giữa hai đối tượng Blend • Bạn kéo chọn thanh trượt để chuyển tiếp màu sắc giữa hai đối tượng Blend. • Nếu biểu tượng được nhấn chọn (chìm xuống) thì mỗi lần bạn di chuyển một thanh trượt thì thanh trượt kia sẽ di chuyển theo và đối xứng nhau. • Miscellaneous Blend Optios: những lựa chọn khác của Blend như thực hiện chia khối Blend, cho khối Blend nằm đầy một đường dẫn. Khi nhấp chọn, một hộp thoại hiển thị cho bạn các lựa chọn:
 6. • Map Nodes: thực hiện hiệu chỉnh lại ánh xạ nút bằng cách chọn một nút trên đối tượng đầu và chọn nút trên đối tượng cuối. Khi bạn click chọn, con trỏ chuột sẽ hiển thị hình dạng . Bạn click chọn vào một nút của đối tượng đầu, sau đó click chọn vào một nút của đối tượng cuối. Khối Blend sẽ hiển thị như sau: Click chọn 1 nút đối tượng đầu Click chọn một nút của đối tượng cuối • Split: tách khối Blend thành từng phần Blend khác nhau. Khi bạn nhấp chọn Split, con trỏ chuột sẽ có hình dạng sau . Bạn nhấp chuột vào trong khối Blend tại vị trí muốn phân chia. Lúc này trên đối tượng bạn chọn để tách cũng có những điểm điều khiển như đối tượng gốc. Nhấp giữ chuột lên điểm điều khiển của đối tượng và kéo để xem kết quả. Nhấp chuột tại vị trí muốn phân chia Chọn vào điểm điều khiển và kéo để tách Để thay đổi thuộc tình cho từng khối Blend, bạn nhấn giữ phím Ctrl + nhấp chuột vào đối tượng trung gian, sau đó tiến hành thay đổi trên thanh thuộc tính.
 7. • Fuse Start, Fuse End: thực hiện hợp nhất lại khối Blend. Bạn nhấp chọn công cụ Interactive Blend Tool , nhấn giữ phím Ctrl nhấp chọn khối Blend gần đối tượng đầu, Nhấp chọn Fuse Start trong hộp thoại Miscellaneous Blend Options. Khối Blend sẽ được hợp nhất. • Path Properties: thực hiện uốn khối Blend theo một đường dẫn. • Tạo một đường dẫn uốn cong: • Chọn biểu tượng Path Properties, chọn New Path trong hộp thoại hiện ra • Lúc này con trỏ chuột sẽ có dạng , nhấp chuột vào đường dẫn khối Blend. Khối Blend sẽ uốn theo đường dẫn. Để thay đổi đường dẫn mới, nhấp chọn khối Blend bằng công cụ Interactive Blend, chọn lại New Path trong hộp thoại Path Properties.
 8. • Show Path: thực hiện chọn lại đường dẫn. Lệnh này có ích khi đường dẫn bị che khuất. Khi đường dẫn được chọn thực hiện chỉnh sửa như cho một đối tượng thông thường khối Blend tự động uốn theo. • Detach from Path: tách khối Blend ra khỏi đường dẫn, hủy bỏ việc uốn theo đường dẫn. • Để khối Blend nằm đầy trong đường dẫn, bạn chọn Blend along full path trong hộp thoại Miscellaneous Blend Options. • Để khối Blend quay theo hướng của đường dẫn, bạn nhấp chọn Rotate all objects trong hộp thoại Miscellaneous Blend Options • Mặc định khi một khối Blend uốn theo đường dẫn, tâm của những đối tượng sẽ nằm trên đường dẫn này. Để thay đổi vị trí tâm, bạn nhấp double lên vị trí đầu hoặc cuối (đối tượng điều khiển) bằng công cụ Pick Tool kích hoạt tâm quay, kéo xiên, . . . khi thay đổi tâm quay, quay, kéo xiên những đối tượng điều khiển thì đối tượng trung gian sẽ thay đổi theo.
 9. • Start and End Objects Properties: xác định thuộc tính đối tượng đầu và đối tượng cuối của Blend. • New Start: chọn một đối tượng đầu khác cho khối Blend. Tạo một đối tượng khác với khối Blend, Click chọn vào khối Blend bằng công cụ Pick Tool. Click chọn New Start trên biểu tượng Start and End Objects Properties, con trỏ chuột trên trang vẽ sẽ hiển thị thành hình dạng . Click chuột vào đối tượng đầu mới cần thay cho khối Blend. • Show Start: chọn đối tượng đầu trong khối Blend. Nhấp chọn vào khối Blend, chọn biểu tượng Start and End Objects Properties, chọn Show Start. Đối tượng đầu của khối Blend được chọn.
 10. • New End: thực hiện tương tự như New Start, thực hiện thay đối tượng cuối mới cho khối Blend. • Show End: chọn đối tượng cuối trong khối Blend. • Copy Blend Priperties: thực hiện sao chép thuộc tính Blend của đối tượng này sang đối tượng khác. • Bạn có một khối Blend: Bạn cần sao chép các thuộc tính của khối Blend này sang hai đối tượng sau: • Chọn hai đối tượng bằng công cụ Pick Tool, chọn tiếp công cụ Interactive Blend Tool, click chọn tiếp vào biểu tượng Copy Blend Priperties, lúc này con trỏ chuột trên trang vẽ sẽ có hình dạng . • Click chuột vào khối Blend, bạn sẽ sao chép khối này cho hai đối tượng.
 11. • Clear Blend: thực hiện xoá hiệu ứng Blend. Khi bạn chọn Clear Blend, khối Blend sẽ tự tách trở thành hai đối tượng ban đầu. • Tạo những khối Blend ghép: Bạn có thể tạo những hiệu ứng Blend liên tiếp nhau cho nhiều đối tượng bằng cách chọn công cụ Interactive Blend Tool, nhấn giữ chuột và kéo tạo một khối Blend đầu tiên, sau đó chọn đối tượng đầu hai đối tượng cuối của khối Blend và tiếp tục kéo chuột vào đối tượng tiếp theo, . . .tương tự như vậy cho các đối tượng khác. • Tách các đối tượng trong khối Blend: Chọn đối tượng đã áp dụng hiệu ứng Blend bằng Pick Tool, Chọn menu lệnh Arrange / Break Blend Group Apart. Nhấp chuột ra ngoài trang vẽ, bỏ chọn đối tượng. Nhấp chuột vào đối tượng đầu và đối tượng cuối của khối Blend để kéo tách đối tượng ra.
 12. Chọn khối Blend còn lại và chọn menu lệnh Arrange / Ungroup, kéo và tách từng đối tượng trong khối.
Đồng bộ tài khoản