Chương 9: Tách Sóng

Chia sẻ: Chu Hoang Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

1
261
lượt xem
118
download

Chương 9: Tách Sóng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tách sóng là quá trình tìm lại tín hiệu điều chế, tín hiệu sau tách sóng phài giống tín hiệu ban đầu. Thực tế tín hiệu điều chế Vs sau khi điều chế và qua kênh tách sóng đưa đến bộ tách sóng đã bị méo dạng thành Vs’. Do méo phi tuyến trong bộ tách sóng nên sau khi tách song ta lại nhận được tín hiệu Vs” khác dạng Vs’. Do vậy Vs” khác với Vs ban đầu. Vì vậy chống méo phi tuyến là một trong những yêu cầu cơ bản trong quá trình tách sóng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 9: Tách Sóng

  1. Chương 9 : Tách Sóng I.KHÁI NIỆM Tách sóng là quá trình tìm lại tín hiệu điều chế, tín hiệu sau tách sóng phài giống tín hiệu ban đầu. Thực tế tín hiệu điều chế Vs sau khi điều chế và qua kênh tách sóng đưa đến bộ tách sóng đã bị méo dạng thành Vs’. Do méo phi tuyến trong bộ tách sóng nên sau khi tách song ta lại nhận được tín hiệu Vs” khác dạng Vs’. Do vậy Vs” khác với Vs ban đầu. Vì vậy chống méo phi tuyến là một trong những yêu cầu cơ bản trong quá trình tách sóng. Tương ứng với các loại điều chế, ta cũng có các mạch tách sóng sau đây: I. Tách sóng điều biên (AM) II. Tách sóng điều tần (FM) I.Tách sóng điều biên (AM) 1. Các tham số cơ bản
  2. 2. Mạch tách sóng biên độ
  3. II. Tách sóng tín hiệu tần
Đồng bộ tài khoản