Chương II CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chia sẻ: Thế Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
110
lượt xem
60
download

Chương II CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình SXKD của DN thường liên quan đến các SP mang đối tượng được bảo hộ SHTT như sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng CN, tên thương mại,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương II CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Chương II CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI  VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 1
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG II 2.1 SX-KD SP mang đối tượng được bảo hộ SHTT 2.2 Chuyển nhượng quyền SHCN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SHTT Chuyển giao quyền sử dụng đối 2.3 tượng SHCN 2.4 Các hoạt động thương mại xâm phạm quyền SHTT Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 2
 3. 2.1­ SẢN XUẤT – KD SẢN PHẨM MANG  ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HỘ    Quá  trình  SX­KD  của  DN  thường  liên  quan  đến các SP mang  đối tượng  được bảo  hộ  SHTT  như  sáng  chế,  nhãn  hiệu,  kiểu  dáng CN, tên thương mại,...    Nhờ  những  tài  sản  trí  tuệ  này  mà  các  DN  tạo  được  lợi  thế  cạnh  tranh,  gia  tăng giá trị   Trong quá trình thương mại hóa SP, các  DN  thương  bị  các  chủ  thể  khác  xâm  phạm  quyền  SHTT:  Làm  hàng  nhái,  hàng  giả,  chiếm đoạt nhãn hiệu, KDCN,... Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 3    Các  doanh  nghiệp  phải  có  ý  thức  tạo 
 4. 2.2­ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SHCN ­ Thế nào là chuyển nhượng quyền  ­ Những  đối  tượng  (tài  sản  trí  tuệ) nào được phép chuyển nhượng ­ Ai  là  người  có  quyền  chuyển  nhượng  (chủ  thể  chuyển  nhượng  quyền) ­ Hợp đồng chuyển nhượng quyền  Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 4
 5. 2.2.1­ KHÁI NIỆM CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN  SHCN ­ Chuyển nhượng quyền SHCN là việc  chủ sở hữu quyền SHCN chuyển  giao quyền sở hữu của mình (mua  đứt bán đoạn) cho tổ chức, cá  nhân khác. ­ Việc chuyển nhượng quyền SHCN  phải được thực hiện dưới hình  thức hợp đồng bằng văn bản (gọi  là hợp đồng chuyển nhượng quyền  SHCN). Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 5
 6. 2.2.2­ ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG  QUYỀN  ­ Sáng chế/ Giải pháp hữu ích ­ Bí mật kinh doanh ­ Thiết kế bố trí ­ Kiểu dáng công nghiệp ­ Nhãn hiệu ­ Tên thương mại (cùng với cơ sở  KD) Không được phép chuyển nhượng chỉ  dẫn địa lý Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 6
 7. 2.2.3­ CHỦ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN  Phải là chủ sở hữu  Bao gồm: ­ Người được cấp văn bằng bảo hộ  ­ Được chấp nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu  ­ Người có được đối tượng SHTT (thuộc dạng  không có văn bằng bảo hộ) đáp ứng yêu  cầu theo quy định của pháp luật: Bí mật  kinh doanh, nhãn hiệu nổi tiếng, tên  thương mại ­ Người được chuyển giao hợp pháp quyền sở  hữu đối tượng SHCN: được chuyển nhượng  quyền SHTT, được thừa kế. Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 7
 8.  Những điều kiện hạn chế về việc  chuyển nhượng quyền SHCN – Điều 139  Luật SHTT ­  CSH chỉ được chuyển nhượng quyền  trong phạm vi được bảo hộ ­ Việc chuyển nhượng quyền với nhãn hiệu  không được gây nhầm lẫn đặc tính,  nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ ­ Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được  chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp  ứng các điều kiện đối với người có  quyền đăng ký nhãn hiệu đó  ­ Tên thương mại chỉ được chuyển nhượng  cùng với toàn bộ cơ sở kinh doanh và  hoạt động kinh doanh dưới tên thương  Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 8 mại đó
 9. 2.2.4­ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG  QUYỀN   Hiệu lực của hợp đồng: ­ Đối với các đối tượng SHCN mà  quyền được xác lập trên cơ sở  đăng ký  và cấp VB bảo hộ thì hợp  đồng chuyển nhượng chỉ có hiệu lực  khi đã được đăng ký tại cơ quan  QLNN về quyền SHCN (Cục SHTT)  ­ Đối với Bí mật kinh doanh và Tên  thương mại không phải đăng ký   điều chỉnh theo luật dân sự Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 9
 10. 2.2.4­ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG  QUYỀN   Hình thức của hợp đồng: Hợp đồng phải được lập thành  văn bản  Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 10
 11. 2.2.4­ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG  QUYỀN   Nội dung của hợp đồng: Đ140­ Luật  SHTT 2005 Hợp đồng phải có những nội dung chủ  yếu sau: ­ Tên và địa chỉ đầy đủ của Bên chuyển  nhượng và Bên được chuyển nhượng ­ Căn cứ chuyển nhượng ­ Giá chuyển nhượng ­ Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển  nhượng và Bên được chuyển nhượng Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 11
 12. SỐ LƯỢNG ĐƠN VÀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN  ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TẠI CỤC SHTT Nguồn: noip.gov.vn Các Số lượng đơn đăng ký Hợp đồng chuyển Số lượng Hợp đồng chuyển giao quyền bên ký giao quyền sở hữu đối tượng SHCN sở hữu đối tượng SHCN đã được đăng kết bạ Năm VN-VN VN-NN NN-NN Tổng số VN-VN VN-NN NN-NN Tổng số 1997 37 (52) 03 (03) 109 (112) 149 16 (42) 01 (01) 21 (46) 38 (167) (89) 1998 61 (69) 05 (25) 152 (308) 218 33 (43) 03 (14) 61 (166) 97 (402) (223) 1999 108 (222) 07 (12) 104 (191) 219 78 (191) 05 (18) 90 (184) 173 (425) (393) 2000 151 (191) 07 (07) 207 (456) 365 99 (171) 06 (07) 122 (375) 227 (654) (553) 2001 145 (328) 03 (03) 218 (530) 366 117 (295) 07 (08) 146 (299) 271 (861) (603) 2002 101 (201) 4 (5) 196 (574) 301 100 (222) 2 (2) 164 (411) 266 (780) (635) (Số trong ngoặc đơn là số lượng đối tượng được chuyển giao quyền sở hữu) Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 12
 13. 2.3­ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG  (CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG) ĐỐI TƯỢNG SHCN ­ Thế  nào  là  chuyển  giao  quyền  sử  dụng đối tượng SHCN ­ Các điều kiện hạn chế ­ Các  dạng  chuyển  giao  quyền  sử  dụng     Hoạt  động  cấp  giấy  phép  (Lixăng/  Licence)   ­ Khái niệm ­  Đối tượng  ­ Chủ thể ­ Hợp đồng    Copyright: GV động ương ­ 2008ng  quyền  13TM  Hoạt  Đặng Thu H nhượ
 14. 2.3.1­ KHÁI NIỆM CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ  DỤNG ĐỐI TƯỢNG SHCN ­ Chuyển giao quyền sử dụng đối  tượng SHCN là việc chủ sở hữu  đối tượng SHCN cho phép tổ chức,  cá nhân khác sử dụng đối tượng  SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng  của mình.  ­ Việc chuyển quyền sử dụng đối  tượng SHCN phải được thực hiện  dưới hình thức hợp đồng bằng văn  bản (gọi là hợp đồng sử dụng đối  Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 tượng SHCN) 14
 15. 2.3.2­ CÁC ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ ĐỐI VỚI  CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG  SHCN ĐIỀU 142­ LUẬT SHTT ­ Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được  chuyển giao ­ Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao  cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ  sở hữu nhãn hiệu tập thể đó ­ Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ  cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển  quyền cho phép ­ Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ chỉ  dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó  được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu ­ Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng  Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 15
 16. 2.3.2­ CÁC ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ ĐỐI VỚI  CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG  SHCN Khoản 1­ ĐIỀU 136­ LUẬT SHTT Chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sản  phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo  hộ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng  bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc cho  nhu cầu cấp thiết khác của xã hội.  Khi có các nhu cầu quy định tại khoản này mà  chủ sở hữu sáng chế không thực hiện nghĩa vụ đó  thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển  giao quyền sử dụng sáng chế cho người khác mà  không cần được phép của chủ sở hữu sáng chế  Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 16
 17. 2.3.3­ CÁC DẠNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ  DỤNG ĐỐI TƯỢNG SHCN 2 dạng Lixăng chuyển Franchise quyền sử dụng Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 17
 18. A­ CHUYỂN GIAO LIXĂNG (LICENCE)   Khái niệm Lixăng SHCN Là việc tổ chức, cá nhân nắm  độc quyền sử dụng một đối  tượng SHCN (Bên giao lixăng)  cho phép tổ chức, cá nhân  khác (Bên nhận lixăng) sử  dụng đối tượng SHCN đó trong  một thời gian nhất định  Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 18
 19. A­ CHUYỂN GIAO LIXĂNG (LICENCE)   Các loại Lixăng SHCN Theo phạm vi Theo tính chất Theo ý nguyện quyền của bên của bên giao của bên giao giao lixăng lixăng lixăng - Lixăng độc - Lixăng cơ bản - Lixăng tự quyền - Lixăng thứ cấp nguyện - Lixăng không - Lixăng bắt độc quyền buộc Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 19
 20. A­ CHUYỂN GIAO LIXĂNG (LICENCE)   Lixăng độc quyền: Bên giao chuyển  giao độc quyền sử dụng đối tượng  SHCN cho Bên nhận và Bên giao không  còn quyền sử dụng cũng như không  được chuyển giao quyền sử dụng cho  Bên thứ ba    Lixăng không độc quyền: Bên giao  chuyển giao quyền sử dụng đối  tượng SHCN cho Bên nhận và bên  giao vẫn có quyền sử dụng và có  thể chuyển giao quyền sử dụng cho  Bên thứ ba trong thời hạn hiệu lực  Copyright: GV Đặng Thu Hương ­ 2008 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản