Chương II: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG

Chia sẻ: Abcdef_47 Abcdef_47 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
87
lượt xem
14
download

Chương II: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu môn HHKG cùng với hình ảnh của đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, hình biểu diễn của hình lập phương và tứ diện. - Trình bày sáu tính chất thừa nhận nhằm cung cấp những mệnh đề cơ bản làm căn cứ để suy luận và chứng minh các bài toán HHKG. 2. Kỹ năng: - Vẽ được hình biểu diễn của một số hình không gian đơn giản. - Vận dụng các tính chất thừa nhận để suy luận các bài toán HHKG. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương II: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG

 1. Chương II: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG (Tiết 1) (Chuẩn) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Giới thiệu môn HHKG cùng với hình ảnh của đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, hình biểu diễn của hình lập phương và tứ diện. - Trình bày sáu tính chất thừa nhận nhằm cung cấp những mệnh đề cơ bản làm căn cứ để suy luận và chứng minh các bài toán HHKG. 2. Kỹ năng: - Vẽ được hình biểu diễn của một số hình không gian đơn giản. - Vận dụng các tính chất thừa nhận để suy luận các bài toán HHKG. 3. Tư duy: - Phát triển tư duy trừu tượng, tư duy khái quát hóa. 4. Thái độ: - Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê trong học tập. B. Chuẩn bị của Thầy và Trò: 1. Chuẩn bị của thầy: - Thước kẻ, các mô hình; hình trong không gian.
 2. - Máy chiếu vật thể, máy Projector. 2. Chuẩn bị của trò: - Nghiên cứu trước bài học. - Chuẩn bị các mô hình về đường thẳng (dặn ở tiết trước). C. Phương pháp dạy học: - Nêu vấn đề, đàm thoại. - Tổ chức hoạt động nhóm. D. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 3. Bài mới: Đặt vấn đề vào bài mới: " Ở cấp THCS, chúng ta đã sơ lược làm quen với HHKG. Nhằm nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn về bộ môn HHKG ở chương này chúng ta cần nghiên cứu về các đối tượng cơ bản trong HHKG: điểm, đường thẳng và mặt phẳng cùng với quan hệ song song. Ở tiết này chúng ta sẽ đề cập đến đường thẳng, mặt phẳng và bước đầu vẽ được một số hình KG đơn giản." I. Khái niệm mở đầu: Hoạt động của học sinh Hoạt động của thầy - Cho ví dụ về hình ảnh của một phần ?1. "Hãy cho một vài hình ảnh mặt phẳng. của một phần của mặt phẳng." - Hiểu được mặt phẳng không có bề dày Gợi ý: HS xem một số hình ảnh
 3. và không có giới hạn. ở SGK. ?2. "Hãy nhắc lại cách ký hiệu và biểu diễn một mặt phẳng." - Nhớ lại và phát biểu: - Lưu ý HS dùng chữ Latinh in + Để biểu diễn mặt phẳng ta thường hoa hay chữ cái Hy Lạp đặt trong dùng hình bình hành hay miền góc và ghi dấu ngoặc ( ). tên của mặt phẳng vào một góc của hình biểu diễn. HS cho ví dụ:  p ?3. "Hãy nêu quan hệ giữa điểm mp(P) mp (  ) và một mặt phẳng?" - Nêu được vị trí điểm A, B đối với - Gọi HS nêu lại khái niệm tập hợp con của một tập hợp. Phần tử mp (  ) B của một tập hợp. A - Cho HS thấy được điểm A là a một phần tử của tập hợp các điểm - Kh: trong mp (  ). A  mp (  ) Cho HS phát biểu tương đương hay A  (  ) khi A  (  ) B  ( )
 4. * Hoạt động 1: Thực hành vẽ hình biểu diễn của một hình không gian. Khi nghiên cứu các hình trong không gian ta thường vẽ các hình không gian lên bảng, lên giấy: đó là các hình biễu diễn. GV: Dùng mô hình hình chóp và hình hộp chữ nhật và hướng dẫn học sinh vẽ lên giấy. + Phát phiếu cho các nhóm HS: Nhận phiếu cùng nhóm thảo luận và thực hành vẽ (với lưu ý những đường không thấy dùng nét ------). GV: Dùng máy chiếu phóng to hình vẽ lên và gọi HS nhận xét. HS: Nhận xét hình vẽ rõ ràng là hình vẽ ít nét khuất nhất. (Thực tế nếu có một số nhóm không dùng nét khuất để vẽ những đường không thấy dẫn đến hình vẽ không rõ ràng). GV: Chuẩn bị hình biểu diễn của các em và đặt câu hỏi để HS trả lời: "Quan sát ở mô hình KG và hình biểu diễn, nhận xét gì về các đường thẳng và đoạn thẳng ở hình thực và hình biễu diễn khi chúng song song?" "Quan hệ thuộc giữa đường thẳng và mặt phẳng?" HS: Nhận xét và phát biểu. GV: Tổng kết hoạt động 1, nêu quy tắc biểu một hình trong không gian (trang 45 SGK 11). II. Các tính chất thừa nhận:
 5. Hoạt động của học sinh Hoạt động của thầy HS quan sát hình vẽ SGK, mô hình Từ quan sát thực tiễn và kinh chuẩn bị trước. nghiệm chúng ta sẽ rút ra một số tính chất thừa nhận (Hệ tiên đề). Rút ra kết luận: TC1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. ?4. Có lần đi cắm trại các HS nữ thường dùng 3 viên gạch để nấu TC2: Có một và chỉ một mặt nướng, vì sao? phẳng đi qua 3 điểm không thẳng hàng. Tổng kết các tính chất thừa nhận mà TC3: Nếu một đường thẳng có HS vừa nêu. hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó. * Hoạt động 2: Các nhóm hãy trao đổi và thảo luận: Tại sao người thợ mộc kiểm tra độ phẳng mặt bàn bằng cách rê thước thẳng trên mặt bàn? HS: Phát biểu nhận xét của mình. (Thực chất đó là TC3). GV: Lưu ý ký hiệu: d  (  ) hay (  )  d.
 6. * Hoạt động 3: Cho tam giác ABC, M là điểm thuộc phần kéo dài của đoạn BC. Hãy cho biết M có thuộc mp(ABC) hay không, đường thẳng AM có nằm trong mp(ABC) hay không? HS: Thảo luận, vận dụng TC3. - M  BC mà BC  (ABC) suy ra M  (ABC). - A  (ABC) , M  (ABC) suy ra AM  (ABC). Hoạt động của học sinh Hoạt động của thầy Vẽ hình chóp đáy là tam giác Đố vui: Có 6 que diêm, hãy xếp sao cho được 4 tam giác có các cạnh là A những que diêm đó. Nhận xét gì về 4 điểm A, B, C, D. B D C Nêu TC4 và TC5 (T47/SGK 11). Tương tự trên: HS quan sát và nhận xét. * Hoạt động 4: GV: Phát phiếu cho HS. HS: Nhận phiếu và thảo luận cùng tổ. GV: Giới thiệu SI là giao tuyến của 2 mặt phẳng.
 7. S Điểm I  AC và I  BD A D I  AC  (SAC) suy ra I  (SAC). I  BD  (SBD) suy ra I  (SBD). I B C P * Hoạt động 5: Hình sau đây đúng hay sai? HS: Hiểu và thấy được ML và MK đều là giao tuyến của 2 mặt phẳng (ABC) và (P). A B C K M L P TC6: Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng. E. Củng cố toàn bài: Qua bài học các em cần nắm được 1. Kiến thức: - Nắm 6 TC thừa nhận của HHKG. - Nắm được hình biểu diễn của hình chóp, tứ diện. 2. Kỹ năng:
 8. - Thực hành vẽ được một số hình KG đơn giản. - Xác định được giao tuyến của 2 mặt phẳng. 3. Bài tập về nhà: Bài 1: Cho tứ giác ABCD (AB không song song với CD), S là điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa tứ giác. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAB) và (SCD). Bài 2: Cho hình chóp SABC, lấy A', B', C' theo thứ tự thuộc SA, SB, SC sao cho A'B' cắt AB tại I, B'C' cắt BC tại J, C'A' cắt CA tại K. Chứng minh 3 điểm I, J, K thẳng hàng. --------------------------
 9. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV Thời gian: 45 phút I. Phần trắc nghiệm khách quan: (4đ) x2  1 bằng Câu 1: lim x2  3x  2 x 2 1 2 4 5 a) b) c) d) 3 3 3 3 4  x2 Câu 2: lim2 3  bằng x2  5 x a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 n 2  3n 3 lim 2 n 3  5 n  2 bằng Câu 3: 3 1 1 a) b) c) d) 0 2 5 2 n3  2n lim bằng Câu 4: 1  3n 2 1 2 a) b) c)   d)   3 3 l im ( 2 n  5 n ) bằng Câu 5: 5 a)   b) 1 c)   d) 2
 10. x2 bằng Câu 6: lim x3  x  6 x3 2 1 a) b) 2 c) 3 d) 2 2 Câu 7: Trong 4 giới hạn sau giới hạn nào bằng 0? 2n  1 2n  3 lim lim 3.2 n  3 n 1  2n a) b) 1  n3 ( 2 n  1).( n  3) 2 lim lim c) d) n2  2n n  2n3 Câu 8: Chọn các kết quả đúng trong các kết quả sau: x 1 bằng lim x2 1 x   d)  a) 1 b) -1 c) 0 II. Phần tự luận: (6đ) Câu 1: Tìm giới hạn 1 bên của các hàm số sau: x 1 x  3 a) (1đ) f ( x)  khi ( x  3).( x  2)
 11. x 1 x1 f ( x)  b) (1đ) khi x2  1 x3 2 x 1 nếu x >1 khi x  1 c) (1đ) f ( x)  2 x2  3x  1 4(3 x 2  5 x  2) nếu x
 12. x 2  2ax  3a 2  4 Nếu x= 2 3 Câu 3: ( 1đ) Chứng minh phương trình x  x  1  0 có ít nhất 1 nghiệm âm lớn hơn -1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản