Chương III : DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: cuncon2211

+ Dòng điện trong kim loại: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất dòng điện, nguyên nhân gây ra điện trở. + Dòng điện trong chất điện phân: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất dòng điện, ứng dụng.

Nội dung Text: Chương III : DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Chương III : DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Tiết 8. LUYỆN TẬP GIẢI CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ

DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI VÀ DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN
PHÂN

Hoạt động 1 (10 phút) : Kiểm tra bài cũ:

+ Dòng điện trong kim loại: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất dòng
điện, nguyên nhân gây ra điện trở.

+ Dòng điện trong chất điện phân: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất
dòng điện, ứng dụng.

Hoạt động 2 (10 phút) : Ghép các nội dung cho phù hợp.

Câu 13.1: 1 – c; 2 – i; 3 – d; 4 – g; 5 – h; 6 – e; 7 – k; 8 – đ; 9 – b.

Câu 14.1: 1 – c; 2 – p; 3 – m; 4 – h; 5 – a; 6 – n; 7 – o; 8 – l; 9 – b; 10 – d; 11 – đ;
12 – e; 13 – k; 14 – i.

Hoạt động 3 (25 phút) : Giải các câu hỏi trắc nghiệm.


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học Nội dung cơ bản
sinh


Yêu cầu hs trả lời tại sao Giải thích lựa chọn. Câu 13.2 : B
chọn B. Giải thích lựa chọn. Câu 13.3 : D

Yêu cầu hs trả lời tại sao Giải thích lựa chọn. Câu 13.4 : C
chọn D.
Giải thích lựa chọn. Câu 13.5 : B
Yêu cầu hs trả lời tại sao
Giải thích lựa chọn. Câu 13.6 : C
chọn C.

Giải thích lựa chọn. Câu 13.7 : A
Yêu cầu hs trả lời tại sao
chọn B. Giải thích lựa chọn. Câu 14.2 : D

Yêu cầu hs trả lời tại sao Giải thích lựa chọn. Câu 14.3 : A
chọn C.
Giải thích lựa chọn. Câu 14.4 : D
Yêu cầu hs trả lời tại sao
Giải thích lựa chọn. Câu 14.5 : B
chọn A.

Giải thích lựa chọn. Câu 14.6 : C
Yêu cầu hs trả lời tại sao
chọn D.

Yêu cầu hs trả lời tại sao
chọn A.

Yêu cầu hs trả lời tại sao
chọn D.

Yêu cầu hs trả lời tại sao
chọn B.

Yêu cầu hs trả lời tại sao
chọn C.


RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản