Chương III : DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: cuncon2211

+ Dòng điện trong kim loại: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất dòng điện, nguyên nhân gây ra điện trở. + Dòng điện trong chất điện phân: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất dòng điện, ứng dụng.

Nội dung Text: Chương III : DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

 

  1. Chương III : DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG Tiết 8. LUYỆN TẬP GIẢI CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI VÀ DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN Hoạt động 1 (10 phút) : Kiểm tra bài cũ: + Dòng điện trong kim loại: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất dòng điện, nguyên nhân gây ra điện trở. + Dòng điện trong chất điện phân: hạt tải điện, nguyên nhân tạo ra, bản chất dòng điện, ứng dụng. Hoạt động 2 (10 phút) : Ghép các nội dung cho phù hợp. Câu 13.1: 1 – c; 2 – i; 3 – d; 4 – g; 5 – h; 6 – e; 7 – k; 8 – đ; 9 – b. Câu 14.1: 1 – c; 2 – p; 3 – m; 4 – h; 5 – a; 6 – n; 7 – o; 8 – l; 9 – b; 10 – d; 11 – đ; 12 – e; 13 – k; 14 – i. Hoạt động 3 (25 phút) : Giải các câu hỏi trắc nghiệm. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học Nội dung cơ bản sinh Yêu cầu hs trả lời tại sao Giải thích lựa chọn. Câu 13.2 : B
  2. chọn B. Giải thích lựa chọn. Câu 13.3 : D Yêu cầu hs trả lời tại sao Giải thích lựa chọn. Câu 13.4 : C chọn D. Giải thích lựa chọn. Câu 13.5 : B Yêu cầu hs trả lời tại sao Giải thích lựa chọn. Câu 13.6 : C chọn C. Giải thích lựa chọn. Câu 13.7 : A Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn B. Giải thích lựa chọn. Câu 14.2 : D Yêu cầu hs trả lời tại sao Giải thích lựa chọn. Câu 14.3 : A chọn C. Giải thích lựa chọn. Câu 14.4 : D Yêu cầu hs trả lời tại sao Giải thích lựa chọn. Câu 14.5 : B chọn A. Giải thích lựa chọn. Câu 14.6 : C Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn D. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn A. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn D. Yêu cầu hs trả lời tại sao chọn B. Yêu cầu hs trả lời tại sao
  3. chọn C. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản