Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN BÀI TẬP TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG

Chia sẻ: lotus_0

Củng cố cách tạo bảng, bước đầu làm quen các thao tác trong bảng – Nắm được các công cụ trợ giúp soạn thảo, cách tạo và làm việc với bảng, biết cách lập Kĩ năng: – Luyện kĩ năng thực hiện các thao tác xử lí trong bảng. Thái độ: – Rèn luyện phương pháp làm việc khoa học.

Nội dung Text: Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN BÀI TẬP TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG

Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN

BÀI TẬP TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG

I. MỤC TIÊU:

Kiến thức:

– Củng cố cách tạo bảng, bước đầu làm quen các thao tác trong bảng

– Nắm được các công cụ trợ giúp soạn thảo, cách tạo và làm việc với

bảng, biết cách lập một bảng biểu.

Kĩ năng:

– Luyện kĩ năng thực hiện các thao tác xử lí trong bảng.

Thái độ:

– Rèn luyện phương pháp làm việc khoa học.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên: – Giáo án, tranh ảnh

– Tổ chức hoạt động theo nhóm.

– Sách giáo khoa, vở ghi. Ôn tập các thao tác xử lí trong
Học sinh:

bảng.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình giải bài tập)

3. Giảng bài mới:
Hoạt động của Giáo Hoạt động của Học
TL Nội dung
viên sinh

Hoạt động 1: Củng cố cách tạo và làm việc với bảng.

1. Để chọn một ô trong bảng, ta  GV phát phiếu câu hỏi  Các nhóm thảo luận,

25 nháy chuột tại cạnh trái của ô cho các nhóm. Gọi một trả lời câu hỏi.

đó. Đúng hay sai? HS bất kì của mỗi nhóm

2. Các ô liền kề của một bảng trả lời, các HS khác bổ

có thể gộp lại thành một ô được sung. 1. Đúng.

không? Các ô đó phải thoả mãn

điều kiện gì? 2. Có thể được, với

3. Có thể thực hiện các thao tác điều kiện chúng tạo

biên tập (sao chép, xoá, di thành một miền hình

chuyển) với một bảng như với chữ nhật.

văn bản thông thường. Đúng 3. Đúng.

hay sai?

4. Trong các cách dưới đây, 4. Chọn nút lệnh cell

cách nào nên dùng để căn chỉnh Alignment.

nội dung trong một ô xuống sát

đáy?

a. Dùng các khoảng trống trước
nội dung

b. Nhấn nhiều lần phím Enter 5.

Chọn nút lệnh Cell
c. abcdefg

Alignment 3241675

5. Hãy ghép mỗi chức năng ở 2

bảng sau:

a) Tạo bảng

b) Thêm hàng, cột

c) Xoá hàng, cột

d) Gộp ô

e) Tách ô

f) Sắp xếp trong bảng

g) Tính toán trong bảng1) Table  Merge Cells

2) Table  Insert

3) Table  Insert  Table

4) Table  Delete

5) Table  Formula...
6) Table  Split Cells …

7) Table  Sort …

Hoạt động 2: Giới thiệu thêm một số thao tác xử lí trong bảng

1. Trang trí đường viền và  GV giới thiệu thêm một

đường lưới cho bảng: số thao tác xử lí thường

15  Chọn bảng dùng trong bảng

 Thực hiện lệnh Format 

Borders and Shading …

 Chọn kiểu đường viền, đường

lưới hoặc tô màu cho bảng2. Sắp xếp trong bảng:

 Chọn cột cần sắp xếp

 Thực hiện lệnh Table  Sort Chọn kiểu sắp xếp tăng/giảm

 Nháy nút OK.3. Tính toán trong bảng:
 Đưa con trỏ soạn thảo đến ô

sẽ đặt kết quả tính toán.

 Chọn lệnh Table  Formula

Hoạt động 3: Củng cố

Nhắc lại các thao tác xử

lí trong bảng.
5

Nhấn mạnh khi nào nên

sử dụng thao tác nào.4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

– HS tự tìm hiểu thêm các thao tác khác trong xử lí bảng.

– Chuẩn bị Bài tập và thực hành 9

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản